Το μουσείο περιλαμβάνει συλλογές βυζαντινών εκκλησιαστικών αντικειμένων, βιβλία, κοσμήματα, νομίσματα, σφραγίδες κ.ά.