Αυθαίρετο, αλλοπρόσαλλο και πεπαλαιωμένο» χαρακτηρίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το φορολογικό σύστημα που ισχύει στην Ελλάδα και εμποδίζει την ανάπτυξη της οικονομίας. Οι εμπειρογνώμονες προτείνουν αλλαγές άμεσου και μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα.

38

Διαρθρωτικές αδυναμίες στο σύστημα κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού και στην οργάνωση των φορολογικών μηχανισμών, διαπίστωσε το κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), το οποίο βρίσκεται περισσότερο από δέκα ημέρες στην Αθήνα.

Το κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων επισκέφθηκε τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και εξέτασε τον τρόπο κατάρτισης και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, όπως και την οργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών.

Αργά το απόγευμα της Τετάρτης, οι εμπειρογνώμονες επισκέφθηκαν τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Αλογοσκούφη και του παρέδωσαν τα πορίσματά τους για τον προϋπολογισμό και τη φορολογία. Οι ειδικοί του ΔΝΤ προτείνουν:

Στην 78 σελίδων έκθεση, που αποκαλύπτει την Πέμπτη Το Βήμα, ακτινογραφείται το υπάρχον φορολογικό σύστημα ως «αυθαίρετο αλλοπρόσαλλο και πεπαλαιωμένο» το οποίο εμποδίζει την ανάπτυξη της οικονομίας.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η γήρανση του πληθυσμού και η σημερινή δομή του συνταξιοδοτικού συστήματος θα οδηγήσουν σε επιδείνωση τη δημοσιονομική κατάσταση τα επόμενα 10 χρόνια, αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη προσπάθεια βελτίωσης των εσόδων.

Επίσης διατυπώνονται σειρά προτάσεων, εκ των οποίων άλλες πρέπει να υλοποιηθούν αμέσως και άλλες μεσοπρόθεσμα. Συγκεκριμένα οι ειδικοί του ΔΝΤ προτείνουν:

 • Τα υπερβολικά πρόστιμα και οι προσαυξήσεις της Εφορίας να συνδεθούν με τα πραγματικά επιτόκια της αγοράς.
 • Να εγκαταλειφθεί η ιδέα ότι θα πρέπει να ελέγχονται όλες οι επιχειρήσεις και όλοι οι φορολογούμενοι.
 • Oι φορολογούμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται κατ αρχήν ως ειλικρινείς και οι έλεγχοι να είναι δειγματοληπτικοί.
 • Να θεσπιστεί σύστημα προσδιορισμού των φορολογικών υποχρεώσεων από τους ίδιους τους φορολογουμένους.
 • Να μειωθεί ο αριθμός των Εφοριών και να καταργηθούν οι μικρές Εφορίες που είναι εστίες διαφθοράς.
 • Να ελέγχονται επισταμένως οι 2.800 φορολογούμενοι που δηλώνουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ κ.λπ.

Όπως δήλωσε μετά τη συνάντηση ο κ. Αλογοσκούφης, οι εμπειρογνώμονες είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες και εξέτασαν αντίστοιχα τα δύο θέματα που προαναφέρθηκαν και παρέδωσαν τις προτάσεις τους. Εμείς, πρόσθεσε ο υπουργός, θα δημιουργήσουμε ομάδες εργασίας, οι οποίες θα μετουσιώσουν στην πράξη τα όσα αναφέρονται στις προτάσεις των εμπειρογνωμόνων.

Στα διάφορα κεφάλαια της έκθεσης αναφέρεται:

ΦΠΑ: Για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ, η επιτροπή προτείνει να καταρτισθούν τα προφίλ των «εικονικών» επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα οποία θα βρίσκονται στα χέρια των υπαλλήλων των Εφοριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έναρξης εργασιών επιχειρήσεων. Ειδικότερα:

 • Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να ζητείται εγγυητική επιστολή ή επιταγές που αφορούν την εγκατάσταση μιας επιχείρησης.
 • Να δοθούν κίνητρα ώστε όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κρατούν τα λογιστικά τους βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή και να επανέλθει η υποχρεωτική υποβολή όλων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Να καταργηθεί η υποβολή της ετήσιας οριστικής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
 • Στις περιπτώσεις που προκύπτουν πιστωτικά υπόλοιπα να επιστρέφονται τα χρήματα στις επιχειρήσεις αμέσως, χωρίς να τους παρακρατείται το 10% του ποσού.

OΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ: Για τα χρέη προς το Δημόσιο που τον Ιούνιο του 2005 άγγιξαν τα 18 δισ. ευρώ, ενώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανέρχονταν σε 1,4 δισ. ευρώ, το κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προτείνει να επαναπροσδιοριστεί η διάρκεια αποπληρωμής και ο αριθμός των δόσεων, π.χ. του φόρου εισοδήματος. Η δυνατότητα εξόφλησης των φόρων και των οφειλών σε δόσεις να δίνεται μόνο σε εκείνους τους φορολογουμένους οι οποίοι δεν δύνανται να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό του φόρου αμέσως και μέσω διακανονισμού να καταβάλλεται το οφειλόμενο ποσό εντός του έτους που προέκυψε το χρέος.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΦΟΡΙΑΣ: Να εγκαταλειφθεί η ιδέα ότι θα πρέπει να ελέγχονται όλες οι επιχειρήσεις και όλοι οι φορολογούμενοι. Η πρόταση του κλιμακίου του ΔΝΤ για το συγκεκριμένο θέμα είναι οι επιχειρήσεις να ελέγχονται βάσει κάποιων αυστηρών κριτηρίων μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και στοιχείων που περιέρχονται εν γνώσει της Εφορίας.

 • Να σταματήσουν οι περαιώσεις εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και οι αυτόματες περαιώσεις με βάση τον μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους.
 • Oι φορολογικές υποθέσεις να παραγράφονται σε λιγότερο από πέντε χρόνια.
 • Να ξεκαθαρίσει με ακρίβεια και σαφήνεια ποιες δαπάνες εκπίπτουν και ποιες όχι.
 • Να βρεθούν στο «μικροσκόπιο» οι συναλλαγές 2.800 φορολογουμένων που δηλώνουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 9 εκατ. ευρώ.

ΠΟΙΝΕΣ ΚΒΣ: Τα ανώτατα πρόστιμα της Εφορίας κρίνονται υπερβολικά και προτείνεται να συνδεθούν με τα πραγματικά επιτόκια της αγοράς. Το καθεστώς των φορολογικών ποινών είναι μεν απαραίτητο αλλά θα πρέπει να είναι δίκαιο, τονίζεται χαρακτηριστικά.

OΡΓΑΝΩΣΗ ΕΦΟΡΙΩΝ: Προτείνεται η μείωση του αριθμού των Εφοριών καθώς οι περισσότερες είναι αντιοικονομικές(μεγάλο κόστος συντήρησης αρκετών Εφοριών, μικρή απόδοση εσόδων ανά υπάλληλο σε ορισμένες). Διαπιστώνεται δυσκολία ελέγχου από την κεντρική διοίκηση της λειτουργίας μεγάλου αριθμού Εφοριών. Τίθεται θέμα ακεραιότητας των υπαλλήλων ειδικά στις μικρές Εφορίες όπου οι σχέσεις μεταξύ φορολογουμένων και προσωπικού μπορεί να γίνουν πολύ «κοντινές», όπως κομψά διατυπώνεται το πρόβλημα της διαφθοράς. (Προτείνεται η κατάργηση αυτών των Εφοριών).

 • Η αντικατάσταση των Εφοριών που καταργούνται μπορεί να γίνει με την ανάπτυξη του Internet και με την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: Προτείνεται σύστημα προσδιορισμού των φορολογικών υποχρεώσεων από τους ίδιους τους φορολογουμένους. Η επιτροπή προτείνει, επίσης, απλοποίηση του φορολογικού συστήματος με σύντομους και σαφείς νόμους και την ελαχιστοποίηση των ερμηνευτικών εγκυκλίων.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr