To in ερευνά, αναλύει και παρουσιάζει όλες τις παραμέτρους που ορίζουν το σήμερα και το αύριο της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

To in ερευνά, αναλύει και παρουσιάζει όλες τις παραμέτρους που ορίζουν το σήμερα και το αύριο της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.