Πέμπτη 18 Απριλίου 2024
weather-icon 21o
Λογαριασμοί ρεύματος: Έφτασαν οι πρώτες ειδοποιήσεις από τους παρόχους για αλλαγή τιμολογίου

Λογαριασμοί ρεύματος: Έφτασαν οι πρώτες ειδοποιήσεις από τους παρόχους για αλλαγή τιμολογίου

Τι ισχύει, τι αλλάζει, τι προτείνουν οι πάροχοι και τι να προσέξετε στους λογαριασμούς 

Ξεκίνησαν, σταδιακά οι πάροχοι ρεύματος να στέλνουν στους πελάτες τους ειδοποιητήρια με τα οποία γνωστοποιούν την αλλαγή του πλαισίου τιμολόγησης από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Όσοι διαθέτουν email ήδη από σήμερα λαμβάνουν, ανάλογα με τον πάροχο τους, μηνύματα ενημέρωσης για την αλλαγή των τιμολογίων από την 1η Ιανουαρίου αλλά και για την υποχρέωση που έχουν βάσει του νόμου να μεταφέρουν όλους τους καταναλωτές – πελάτες τους στο «Ειδικό Τιμολόγιο», το γνωστό κι ως «πράσινο».

Το ισχύον πλαίσιο τιμολόγησης

Υπενθυμίζεται, ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2023 παύουν να ισχύουν τα έκτακτα μέτρα τιμολόγησης της κατανάλωσης ρεύματος. Για το διάστημα Αυγούστου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2023 οι πάροχοι διαθέτουν μία κατηγορία τιμολογίου μέσα από τα προγράμματα τους. Με βάση αυτό αναρτούσαν κάθε 20 του μηνός τις τιμές χρέωσης ρεύματος που ίσχυαν από την 1η του επόμενου μήνα. Ο Δεκέμβριος είναι ο τελευταίος μήνας εφαρμογής αυτού του τρόπου τιμολόγησης και οι χρεώσεις ανακοινώθηκαν στις 20 Νοεμβρίου. Επίσης για όλο αυτό το διάστημα (Αύγουστος 2022 – Δεκέμβριος 2023)  η ρήτρα αναπροσαρμογής παραμένει παγωμένη.

Ο νέος τρόπος τιμολόγησης

Σύμφωνα με τελευταία νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2024 παύει να ισχύει αυτό το πλαίσιο και πλέον η αγορά επανέρχεται στην κανονικότητα.
Ωστόσο, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) καθιέρωσαν τέσσερις κατηγορίες τιμολογίων, τις οποίες σήμαναν την κάθε μία χωριστά και με ένα χρώμα.
Είναι τα:

  • Σταθερά τιμολόγια ορισμένου χρόνου, με σταθερή τιμή χρέωσης για όλη την περίοδο της σύμβασης. Διακρίνονται με το μπλε χρώμα.
  • Κυμαινόμενα τιμολόγια, τα οποία είναι συνδεδεμένα με την τιμή της χονδρεμπορικής στο Χρηματιστήριο ενέργειας. Το χρώμα τους είναι το κίτρινο. Αυτά, διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

1. με καθορισμό τιμής εκ των προτέρων της περιόδου κατανάλωσης και
2. με καθορισμό τιμής εκ των υστέρων.

  • Δυναμικά τιμολόγια τα οποία αφορούν στη δυνατότητα δυναμικής τιμολόγησης, με διαφορετικές τιμές -ακόμα και μέσα στη διάρκεια της ημέρας- με βάση τις τιμές της αγοράς. Προϋπόθεση για την επιλογή αυτών των τιμολογίων συνιστά η λειτουργία έξυπνου τηλεμετρούμενου μετρητή στην παροχή των καταναλωτών. Το χρώμα τους είναι το προτοκαλί.

Οι κατηγορίες των τιμολογίων αυτών, πλην των σταθερών (μπλε) προκύπτουν από μαθηματικούς τύπους (σαν ρήτρα αναπροσαρμογής).

Το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο

Με βάση το νέο καθεστώς που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου, όλοι οι πελάτες των παρόχων με προγράμματα ρεύματος που περιλαμβάνουν κυμαινόμενα τιμολόγια μεταπίπτουν στο ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο. Η υπαγωγή τους σε αυτό το τιμολόγιο γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

Τα χαρακτηριστικά του ειδικού τιμολογίου ρεύματος είναι:

  • Η τελική τιμή προμήθειας θα ανακοινώνεται έως την πρώτη ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης.
  • Το ειδικό τιμολόγιο θα μπορεί να εμπεριέχει και πάγια χρέωση προμήθειας, ύψους έως 5 ευρώ ανά μήνα, καθώς και εκπτώσεις.
  • Από τις βασικότερες καινοτομίες του είναι πως στο λογαριασμό κατανάλωσης, ο πάροχος θα αποτυπώνει ενιαία -μετά τον υπολογισμό τυχόν εκπτώσεων- την τελική τιμή προμήθειας σε €/MWh ανά μήνα τιμολόγησης.
  • Η βασική τιμή προμήθειας θα παραμένει σταθερή, κατ’ ελάχιστον για έξι μήνες, ενώ η πάγια χρέωση προμήθειας και οι εκπτώσεις θα μπορούν να τροποποιούνται κάθε μήνα, κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα των παρόχων και ενημέρωσης με τον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης που θα ακολουθεί την τροποποίηση.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέσπισε ουσιαστικά το συγκεκριμένο τιμολόγιο αφενός για να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές που επιλέγουν προγράμματα με  κυμαινόμενα τιμολόγια να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις χρεώσεις.

Τα ειδοποιητήρια και τι είναι και δεν είναι υποχρεωτικό

Τα ειδοποιητήρια, λοιπόν, που φτάνουν από σήμερα στα email των καταναλωτών από τους παρόχους τους, τους γνωστοποιούν αφενός την υπαγωγή των πελατών τους στο ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο.
Αφετέρου τους ενημερώνουν πως ο νόμος τους δίνει τη δυνατότητα να παραμείνουν στο πρόγραμμα που έχουν ήδη επιλέξει αλλά θα πρέπει να πατήσουν σε ειδικό λίνκ: «Πατήστε εδώ» για να υπογράψουν ουσιαστικά νέα σύμβαση του προγράμματος στο οποίο βρίσκονται.
Επιπλέον τους κάνουν γνωστό ότι μπορούν να αλλάξουν πρόγραμμα και να πάνε σε κάποιο άλλο.

Σύγκριση τιμολογίων

Πάροχος που έστειλε ήδη σήμερα ειδοποιητήρια σε πελάτες του προχωρά και σε σύγκριση τιμολογίων.
Συγκρίνει και βγάζει τη διαφορά (επιβάρυνση ή όφελος) του ειδικού ή πράσινου τιμολογίου σε σχέση με το υπάρχον τιμολόγιο του πελάτη του. Σημειώνεται ότι κάθε εταιρεία εντάσσει το πράσινο τιμολόγιο σε πρόγραμμα που διαθέτει. Η σύγκριση που κάνει αφορά στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2023 και γνωστοποιεί στον πελάτη για το αποτέλεσμα της.

Η χρέωση του ειδικού ή πράσινου τιμολογίου

Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν πως οι πάροχοι ρεύματος έχουν το περιθώριο να ανακοινώσουν τις χρεώσεις τους για το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου.

Η χρέωση αυτή θα ισχύσει για τις καταναλώσεις ρεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2024.

Συνεπώς, πριν κάνουν την οποιαδήποτε επιλογή καλό θα είναι να αναμένουν και τη συγκεκριμένη χρέωση ώστε να μπορούν να επιλέξουν ή να κάνουν σύγκριση με τα άλλα τιμολόγια.

Οι καταναλωτές που δεν θα επιλέξουν κάποιο από τα διαθέσιμα τιμολόγια (σταθερό: μπλε, κυμαινόμενο: κίτρινο, δυναμικό: πορτοκαλί, ειδικό: πράσινο), θα μεταπέσουν, αυτομάτως, στο πράσινο τιμολόγιο. Παρόλα αυτά, θα υπάρχει η δυνατότητα να επιστρέψουν στην προηγούμενη σύμβαση με τον πάροχό τους με μία απλή διαδικασία έως την 31η.1.2024 και να επιλέγουν οποιοδήποτε είδους τιμολογίου ή πάροχο, με κατάρτιση σχετικής σύμβασης οποιαδήποτε στιγμή.

Το ειδικό τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα προσφέρεται από τους παρόχους και μπορεί να επιλέγεται από τους καταναλωτές και μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2024.

Πηγή ΟΤ

Sports in

«Βόμβα» του ESPN για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Ρεπορτάζ που… ταράζει τα νερά για Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μιλγουόκι Μπακς

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024