Μια κατηγορία επιθέτων που δημιουργεί ουκ ολίγα προβλήματα στους χρήστες της ελληνικής γλώσσας είναι αυτή που περιλαμβάνει επίθετα με καταλήξεις -ύς και -ής στο αρσενικό γένος τους.

Ειδικότερα, τα επίθετα της εν λόγω κατηγορίας κατατάσσονται σε τρεις ομάδες, που έχουν τις ακόλουθες καταλήξεις:

 

  • -ύς, -ιά, -ύ
  • -ύς, -εία, -ύ
  • -ής, -ιά, -ί

 

Πριν προβούμε σε διάφορες επισημάνσεις αναφορικά με τη μορφολογική ποικιλία που παρουσιάζουν τα επίθετα που εξετάζουμε, θα δούμε πώς κλίνονται τα επίθετα βαθύς, ευθύς και θαλασσής, αντιπροσωπευτικά δείγματα των τριών ομάδων που προαναφέραμε:

 

ΕΝΙΚΟΣ

 

Αρσενικό

 

Ονομαστική     βαθύς/ευθύς/θαλασσής

Γενική              βαθύ ή βαθιού ή βαθέος/ευθέος/θαλασσιού ή θαλασσή

Αιτιατική          βαθύ/ευθύ/θαλασσή

 

 

Θηλυκό

 

Ονομαστική     βαθιά/ευθεία/θαλασσιά

Γενική              βαθιάς/ευθείας/θαλασσιάς

Αιτιατική          βαθιά/ευθεία/θαλασσιά

 

Ουδέτερο

 

Ονομαστική     βαθύ/ευθύ/θαλασσί

Γενική              βαθύ ή βαθιού ή βαθέος/ευθέος/θαλασσιού

Αιτιατική          βαθύ/ευθύ/θαλασσί

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

 

Αρσενικό

 

Ονομαστική     βαθιοί ή βαθείς/ευθείς/θαλασσιοί

Γενική              βαθιών ή βαθέων/ευθέων/θαλασσιών

Αιτιατική          βαθιούς ή βαθείς/ευθείς/θαλασσιούς

 

Θηλυκό

 

Ονομαστική     βαθιές/ευθείες/θαλασσιές

Γενική              βαθιών/ευθειών/θαλασσιών

Αιτιατική          βαθιές/ευθείες/θαλασσιές

 

Ουδέτερο

 

Ονομαστική     βαθιά/ευθέα/θαλασσιά

Γενική              βαθιών ή βαθέων/ευθέων/θαλασσιών

Αιτιατική          βαθιά/ευθέα/θαλασσιά