Οι γυναίκες που θηλάζουν αποκτούν περισσότερα παιδιά
ΕΕ: Εγκρίθηκε θεραπεία προφύλαξης από την ημικρανία Λειτουργεί αποκλείοντας τον υποδοχέα του πεπτιδίου που σχετίζεται με το γονίδιο της καλσιτονίνης (CGRP-R), ο οποίος διαδραματίζει καίριο ρόλο...