Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
weather-icon 21o
Όμιλος Attica:  Ο πρωταγωνιστής στην ελληνική επιβατηγό ναυτιλία που διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για το περιβάλλον και την κοινωνία

Όμιλος Attica: Ο πρωταγωνιστής στην ελληνική επιβατηγό ναυτιλία που διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για το περιβάλλον και την κοινωνία

Ο 15ος Απολογισμός Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Attica Group επιβεβαιώνει τον θετικό αντίκτυπο της τριετίας 2021-2023 και μας γεμίζει ελπίδα για το μέλλον.

H ναυτιλία αποτελεί ένα ισχυρό θεμέλιο της εθνικής οικονομίας, συμβάλλοντας σημαντικά στην πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας.  Ο Όμιλος Attica με πρωταγωνιστικό ρόλο  στην ανάληψη πρωτοβουλιών  για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τόσο στη θάλασσα όσο και στη ξηρά, θέτει ένα πλαίσιο βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμών και μακροπρόθεσμων στόχων, δίνοντας ώθηση στις εξελίξεις προς μία πιο «πράσινη», βιώσιμη εποχή.

Με βασικό προαπαιτούμενο, την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών, η Attica Group προάγει έμπρακτα την πράσινη μετάβαση, επαναπροσδιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο  το «τοπίο» στην ελληνική ακτοπλοΐα.

Σύμφωνα μάλιστα, με την αξιολόγηση της Standard & Poor’s Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), συγκαταλέγεται μεταξύ του 25% των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως για τον κλάδο Transportation and Transportation Infrastructure. Το 2023,όπως αποτυπώνεται στον 15ο Απολογισμό Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης που εκδόθηκε πρόσφατα,  ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της στρατηγικής που αφορούσε στην τριετία 2021-2023, έχοντας ολοκληρώσει στο 100% τις 91 από τις 123 ενέργειες που υπήρχαν στο πλάνο της, με σημαντική εξέλιξη να έχει επιτευχθεί και στις υπόλοιπες.

Παραμένοντας πιστή στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

Η Attica Group είναι ο πρώτος όμιλος επιβατηγού ναυτιλίας στην Ελλάδα με Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001. Έχοντας ως προτεραιότητα τη μείωση των οικολογικών της επιπτώσεων, την ενεργειακή και την περιβαλλοντική αναβάθμιση του στόλου της, υιοθέτησε μέσα στο 2023, περιβαλλοντικά ορθές επιχειρηματικές πρακτικές σε κάθε τομέα λειτουργίας της, ενώ προχώρησε σε μία σειρά στοχευμένων επενδύσεων.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον 15ο απολογισμό Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, κατάφερε να μειώσει κατά 1% τον δείκτη έντασης εκπομπών αερίων  θερμοκηπίου από τα πλοία της ανά διανυθέν ναυτικό μίλι σε σχέση με το έτος βάσης 2019, 3% τις εκπομπές SOx σε όλες τις μορφές , 4,4 % τον δείκτη κατανάλωσης νερού στα πλοία ανά επιβάτη και 14,1% τον δείκτη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά εργαζόμενο στα γραφεία της.

Οι πρωτοβουλίες της δεν αφορούν μονάχα τα παραπάνω, αφού η Attica Group περιόρισε τη χρήση χαρτιού και τη χρήση χαρτιού εμπορικής χρήσης κατά 12,9% και 13,8% αντίστοιχα, χρησιμοποίησε 85% ανακυκλωμένο χαρτί για κάθε σκοπό, ενώ μετέφερε δωρεάν από τα νησιά περισσότερους από 55 τόνους υλικών προς ανακύκλωση.

Δημιουργώντας αξία για την κοινωνία

Η Attica Group επενδύει και στον τομέα της κοινωνίας, έχοντας ως κεντρικό άξονα τη δημιουργία αξίας για το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών της, καθώς και τη στήριξη των νησιών όπου δραστηριοποιείται. Πιο αναλυτικά, το 2023 διένειμε συνολικά 680,6 εκατ. ευρώ σε οικονομική αξία για εργαζομένους, φόρους, παρόχους κεφαλαίου, πράκτορες, προμηθευτές και επενδύσεις, ενώ αύξησε κατά 28% την αξία των προγραμμάτων κοινωνικής υποστήριξης που υλοποιεί και υποστηρίζει.

Επίσης, έχοντας τους εργαζομένους της ως κινητήριο δύναμη και βασικό πυρήνα της λειτουργίας της, προχώρησε στην αύξηση των εκπαιδευτικών ωρών τους κατά 48%.Πραγματοποίησε, εσωτερικές εκπαιδεύσεις σε θέματα υγείας και ασφάλειας στο 100% των εργαζομένων του στόλου της, ενώ με τη συμμετοχή του 75% των εργαζομένων υλοποιήθηκαν τα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων. Επίσης εκπαίδευσε σχεδόν το 42% των εργαζομένων σε πολιτικές και διαδικασίες αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προασπίζοντας τη γυναικεία ηγεσία, αύξησε τη συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις διοικητικές θέσεις, στα γραφεία αλλά και τα πλοία, κατά 8,8% και 37,5% αντίστοιχα.

Όσον αφορά στα 58 νησιά που δραστηριοποιείται, η Attica Group αύξησε την αξία των προγραμμάτων κοινωνικής υποστήριξης κατά 28%, αυξάνοντας και τον αριθμό των παρεχόμενων εκπτωτικών εισιτηρίων κατά 23%, αλλά και την αξία τους κατά 28,6%. Επίσης, υλοποίησε δράσεις εθελοντικής συνεισφοράς, διέθεσε το 86% των συνολικών δαπανών αγορών σε εγχώριους προμηθευτές και αύξησε κατά 24% το ποσοστό των συνολικών δαπανών αγορών σε μικρομεσαίους προμηθευτές.

Μια πορεία που παράγει απτά αποτελέσματα στο πεδίο: H δράση στον Πόρο

Η Attica group με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γης πραγματοποίησε στον Πόρο από τις 4 έως και τις 7 Απριλίου την 6η περιβαλλοντική της δράση, η οποία συσπείρωσε 92 εθελοντές-εργαζόμενους του Ομίλου Attica, 19 εθελοντές της ΜΚΟ «Aegean Rebreath», καθώς και την ομάδα της ΜΚΟ «Πράκτορες του Πλανήτη».

Συγκεκριμένα, η δράση περιλάμβανε εκπαίδευση και υλοποίηση προγραμμάτων σε σχολεία με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση καθημερινών συνηθειών που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, καθώς και έναν διήμερο, εκτενή καθαρισμό του βυθού στο λιμάνι του Πόρου. Στο πρώτο σκέλος της δράσης συμμετείχαν 280 μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων, ενώ στο δεύτερο σκέλος το οποίο αφορούσε στον καθαρισμό, συλλέχθηκαν και ταξινομήθηκαν περισσότερα από 3.000 ανακυκλώσιμα αντικείμενα, όπως πλαστικά, ελαστικά οχημάτων, μέταλλα, αλουμίνια, γυαλιά, κεραμικά, κλπ., από τους 92 εθελοντές εργαζόμενους του Ομίλου σε συνεργασία με την ΜΚΟ Aegean Rebreath.

Κλείνοντας, όπως επεσήμανε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Group, Παναγιώτης Δικαίος, με αφορμή τη δημοσίευση του 15ου Απολογισμού Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης«Εδώ και χρόνια, ενσωματώνουμε στις δράσεις μας τις Αρχές της Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, τις οποίες υπηρετούμε βάσει συγκεκριμένων στόχων και κριτηρίων. Η τριετής Στρατηγική Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021—2023, κλείνει με θετικό πρόσημο επιβεβαιώνοντας τις προσπάθειες μας και θέτοντας τον πήχη υψηλότερα. […] Στόχος μας για την επόμενη τριετία είναι η περαιτέρω εξέλιξη του υπεύθυνου τρόπου λειτουργίας μας και ενσωμάτωσης των αρχών ESG, κατά 13,6%».

Εδώ μπορείτε να δείτε περισσότερα από τον Απολογισμό Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.

Sports in

Έμερι: «Θέλαμε να παίξουμε στον τελικό, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από εμάς»

Ο Ουνάι Έμερι αναφέρθηκε στον αποκλεισμό της Άστον Βίλα από τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά του Conference League.

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 25 Ιουνίου 2024