Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024
weather-icon 21o
ΕΕ: Βήματα για την αύξηση των πρωτεϊνούχων ζωοτροφών – Δυνατότητες και ευκαιρίες

ΕΕ: Βήματα για την αύξηση των πρωτεϊνούχων ζωοτροφών – Δυνατότητες και ευκαιρίες

Η ΕΕ εξακολουθεί να εξαρτάται από τις εισαγωγές ζωοτροφών

Τις τελευταίες προβλέψεις της για την παραγωγή, το εμπόριο και την εγχώρια χρήση στην ΕΕ ενός φάσματος πηγών πρωτεΐνούχων ζωοτροφών δημοσίευσε η Κομισιόν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να εξαρτάται από τις εισαγωγές ζωοτροφών, η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης μια μελέτη σχετικά με τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς για τη διαφοροποίηση των πηγών πρωτεΐνης.

Φαίνεται ότι η επιλογή των πρωτεϊνούχων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, με κύριο την ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, η μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ζωοτροφών μπορεί να συμβάλει στη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και να εξασφαλίσει ένα πιο ανθεκτικό και αυτόνομο σύστημα, βελτιώνοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2023/24, η ζήτηση ζωοτροφών θεωρείται ότι παραμένει σταθερή στους 71 εκατομμύρια τόνους ακατέργαστης πρωτεΐνης σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο εμπορίας. Η αυτάρκεια της ΕΕ για όλες τις πηγές πρωτεΐνης αναμένεται να είναι στο 75%. Η ΕΕ παραμένει πλήρως επαρκής σε χονδροειδείς ζωοτροφές και εξακολουθεί να είναι η κύρια πηγή πρωτεΐνης ζωοτροφών, που αντιπροσωπεύει το 41% ​​της συνολικής χρήσης ζωοτροφών. Το μερίδιο όλων των αλεύρων ελαιούχων σπόρων αντιπροσωπεύει το 27% της συνολικής χρήσης πρωτεϊνών ζωοτροφών στην ΕΕ και το μερίδιο των δημητριακών αντιπροσωπεύει το 21%. Ωστόσο, για τα άλευρα με ελαιούχους σπόρους, η ΕΕ παράγει μόνο το 27% των όσων χρειάζεται για τη διατροφή του κτηνοτροφικού τομέα της.

Η εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές πρωτεϊνικών προϊόντων συνδέεται κυρίως με κλιματικούς και διαρθρωτικούς λόγους, όπως το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, η διαθέσιμη γη, η ανταγωνιστικότητα διαφορετικών καλλιεργειών και συνολικά το λιγότερο ευνοϊκό έδαφος και κλίμα για συγκεκριμένα προϊόντα, όπως τα φασόλια σόγιας.

Τη σεζόν 2023/24, η ζήτηση ζωοτροφών θεωρείται ότι παραμένει σταθερή στους 71 εκατομμύρια τόνους ακατέργαστης πρωτεΐνης σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο εμπορίας

Η παραγωγή φυτών πλούσιων σε πρωτεΐνες της ΕΕ (ελαιούχοι σπόροι και ξηρά όσπρια) προβλέπεται να ανέλθει σε 7,2 εκατομμύρια τόνους ακατέργαστης πρωτεΐνης το 2023/24, που αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση 28% τα τελευταία 15 χρόνια.

Η ΕΕ παραμένει πλήρως επαρκής σε χονδροειδείς ζωοτροφές

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις

Οι συστάσεις που παρουσιάστηκαν στην έκθεση της Επιτροπής του 2018 σχετικά με την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ οδήγησαν σε συγκεκριμένα μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται στην τρέχουσα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).  Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη για τα όσπρια και τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες περιλαμβάνεται σε 20  στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ.

Η υποστηριζόμενη έκταση αναμένεται να αυξηθεί από 4,2 εκατομμύρια εκτάρια το 2022 σε 6,4 εκατομμύρια εκτάρια το 2023 και στη συνέχεια σε σχεδόν 7,1 εκατομμύρια εκτάρια το 2027. Επιπλέον, τα οικολογικά προγράμματα που προβλέπονται σε 20 στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ υποστηρίζουν επίσης έμμεσα την παραγωγή οσπρίων.

Η διαφοροποίηση

Η μελέτη αυτή, παρέχει επίσης, μια ολοκληρωμένη ανάλυση των παραγόντων που καθοδηγούν τις επιλογές των αγροτών και άλλων παραγόντων στην αλυσίδα.

Οι στρατηγικές διατροφής αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία των τομέων της ΕΕ για τις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία.  Σε ολόκληρη την ΕΕ, οφείλονται κυρίως σε οικονομικούς λόγους, όπως το κόστος των καλλιεργειών που παράγονται στην ΕΕ συγκριτικά με τις εισαγόμενες καλλιέργειες. Οι αγρότες επηρεάζονται επίσης από τις συμβατικές ρυθμίσεις, την παρουσία ισχυρών αλυσίδων εφοδιασμού, τις νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με συγκεκριμένους τύπους γεωργίας, όπως η βιολογική, και μακροχρόνιες πρακτικές με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι.

Υπάρχει επίσης ζήτημα διαθεσιμότητας, καθώς η αύξηση της διαφοροποίησης της παραγωγής στην ΕΕ απαιτεί διαθέσιμη γεωργική γη κατάλληλη για τις απαραίτητες καλλιέργειες. Η μελέτη δείχνει ότι η αντικατάσταση του 50% των εισαγωγών ισοδύναμων με κόκκους σόγιας θα σήμαινε την αντικατάσταση 6,6 εκατομμυρίων εκταρίων άλλων καλλιεργειών.

Μόνο το 27% τωναλεύρων με ελαιούχους σπόρους παράγει η ΕΕ

Μεσομακροπρόθεσμα, οι πιθανές επιλογές για τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές μπορούν να είναι μόνο ένας συνδυασμός διαφορετικών μοχλών και εναλλακτικών λύσεων που πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί, να είναι διαθέσιμοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να ανταποκρίνονται στις διατροφικές ανάγκες των ζώων και να έχουν λογικές τιμές. Μεταξύ των διαφόρων τρόπων δράσεων που προτείνονται, η μελέτη αναφέρει συγκεκριμένα την αύξηση του μεριδίου της πρωτεΐνης που προέρχεται από το γρασίδι στη διατροφή των μηρυκαστικών, την υποστήριξη της δημόσιας και ιδιωτικής έρευνας για την επιλογή πιο αποτελεσματικών ποικιλιών για τη βελτίωση των αποδόσεων και την καλύτερη χρήση της θρεπτικής αξίας των πρώτων υλών και χρηματοδότηση κατάρτισης για τους αγρότες.

Σε επίπεδο πολιτικής της ΕΕ, η μελέτη συνιστά την προσωρινή αύξηση της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης εντός της ΚΑΠ για την καλλιέργεια φυτικών πρωτεϊνών, σε συμμόρφωση με τους κανόνες του ΠΟΕ. Αναφέρει επίσης ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα της ΚΑΠ και τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης θα μπορούσαν να στηρίξουν περαιτέρω τους αγρότες και οι αλυσίδες αξίας να επενδύσουν σε εναλλακτικές λύσεις. Απαιτείται δράση σε εθνικό επίπεδο για να ολοκληρωθεί σε επίπεδο ΕΕ. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν συστηματικά μέτρα για την υποστήριξη της καλλιέργειας φυτικών πρωτεϊνών στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ, αλλά και να καταρτίσουν εθνικά σχέδια πρωτεϊνών

inSports

Νέος προπονητής της Εθνικής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα είναι ο νέος τεχνικός της Εθνικής ομάδας, καθώς ήρθε σε προφορική συμφωνία για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της «γαλανόλευκης».

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024