Τρίτη 16 Απριλίου 2024
weather-icon 21o
Η Πόλα Ρούπα, τα ισόβια, η αποφυλάκισή της και το άρθρο 105Β του ΠΚ

Η Πόλα Ρούπα, τα ισόβια, η αποφυλάκισή της και το άρθρο 105Β του ΠΚ

Η Πόλα Ρούπα έλαβε το αποφυλακιστήριό της και πλέον βρίσκεται εκτός φυλακών Θήβας. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια ωστόσο εξέτισε τα ⅗ της ποινής της και είχε δικαίωμα για υφ’ όρον απόλυση.

Άνοιξαν οι πόρτες των φυκαλών της Θήβας για την Πόλα Ρόπα αφού το Δικαστικό Συμβούλιο Θήβας έκανε δεκτό το αίτημά της για υφ’ όρον απόλυση.

Η Πόλα Ρούπα που είχε καταδικαστεί ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης «Επαναστατικός Αγώνας» το απόγευμα της Παρασκευής (17/11) έλαβε το αποφυλακιστήριό της και βγήκε από τη φυλακή. Μάλιστα κατά την αποχώρησή της χαιρέτησε τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από το σωφρονιστικό κατάστημα υψώνοντας το δεξί της χέρι και κάνοντας το σήμα της νίκης.

Η Πόλα Ρούπα είχε καταδικαστεί αρχικά σε ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη που τελικά μειώθηκε σε έξι χρόνια και έξι μήνες. Η ποινή της«έπεσε» το 2021 στο Εφετείο, σε δεύτερο βαθμό, καθώς με τη σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελέως το δικαστήριο έκρινε πως πρέπει να απαλλαγεί από τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που της είχε αποδοθεί. Χθες, το δικαστικό συμβούλιο των φυλακών, αποφάσισε την απελευθέρωσή της καθώς έχει εκτίσει τα ⅗ της ποινής της και είχε δικαίωμα για υφ’ όρον απόλυση.

«Ορθώς εφαρμόστηκε το άρθρο 105 Β»

Σύμφωνα με την δικηγόρο της, Μαριζάνα Κίκιρη, «ορθώς εφαρμόστηκε το άρθρο 105 Β του ΠΚ, πράγμα που δεν εφαρμόστηκε κακώς στην περίπτωση του συντρόφου της Νίκου Μαζιώτη και που πρέπει να εφαρμοστεί και να σταματήσει να υφίσταται ένα καθεστώς εξαίρεσης».

Ο Νίκος Μαζιώτης συνεχίζει να κρατείται στις φυλακές Δομοκού παρά τις τρεις αιτήσεις αποφυλάκισης, που έχει κάνει το τελευταίο χρόνο.

Ποινικός Κώδικας

Με την τροποποίηση του άρθρου 105Β του Ποινικού Κώδικα αναφορικά με την απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης:

1. Όσοι καταδικάστηκαν σε στερητική της ελευθερίας ποινής μπορούν να απολυθούν υπό τον όρο της ανάκλησης, σύμφωνα με τις πιο κάτω διατάξεις, εφόσον έχουν εκτίσει: α) σε περίπτωση φυλάκισης, τα δύο πέμπτα (2/5) αυτής, β) σε περίπτωση πρόσκαιρης κάθειρξης, τα τρία πέμπτα (3/5) αυτής, γ) σε περίπτωση πρόσκαιρης κάθειρξης για τα εγκλήματα του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6, τα τέσσερα πέμπτα (4/5) αυτής και δ) σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης τουλάχιστον είκοσι (20) έτη.

2. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης δεν απαιτείται να έχει καταστεί η καταδίκη αμετάκλητη.

3. Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά περισσότερες ποινές, ο καταδικασθείς μπορεί να απολυθεί αν έχει εκτίσει το άθροισμα των τμημάτων των ποινών, που προβλέπεται στην παρ. 1. Σε κάθε περίπτωση ο καταδικασθείς μπορεί να απολυθεί αν έχει εκτίσει είκοσι πέντε (25) έτη και όταν το παραπάνω άθροισμα υπερβαίνει το όριο αυτό.

4. Αν ο καταδικασθείς εργάζεται, κάθε ημέρα εργασίας υπολογίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της σωφρονιστικής νομοθεσίας. Κάθε ημέρα κράτησης κρατουμένων που πάσχουν από ημιπληγία ή παραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας ή έχουν υποβληθεί σε επέμβαση μεταμόσχευσης καρδιάς, ήπατος, νεφρού ή μυελού των οστών ή είναι φορείς του συνδρόμου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ή πάσχουν από κακοήθη νεοπλάσματα ή από νεφρική ανεπάρκεια για την οποία γίνεται τακτική αιμοκάθαρση ή από φυματίωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο (2) ημέρες εκτιόμενης ποινής. Το ίδιο ισχύει και για: α) κρατουμένους με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, που δεν μπορούν να εργαστούν, εφόσον κρίνεται ότι η παραμονή τους στο κατάστημα κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης, β) κρατουμένους με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, γ) κρατουμένους στους οποίους απαγορεύεται ύστερα από γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) η ανάληψη εργασίας ή απασχόλησης που μπορεί βάσιμα να προκαλέσει σοβαρή και μόνιμη βλάβη στην υγεία τους, δ) κρατουμένους οι οποίοι νοσηλεύονται σε θεραπευτικά καταστήματα ή νοσοκομεία εφόσον η νοσηλεία τους έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες, ε) κρατούμενες μητέρες για όσο διάστημα έχουν μαζί τους τα ανήλικα τέκνα τους, στ) κρατουμένους που συμμετέχουν σε θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής απεξάρτησης από ναρκωτικά εγκεκριμένου, κατά το άρθρο 51 του ν. 4139/2013 οργανισμού και ζ) κρατουμένους για όσο διάστημα διαρκεί η κράτησή τους σε χώρους αστυνομικών τμημάτων ή αστυνομικών διευθύνσεων. Η διακρίβωση των ασθενειών του δεύτερου εδαφίου, καθώς και της αναπηρίας στις περ. α΄ και β΄ γίνεται με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 105.

5. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά είτε κατά την προηγούμενη παράγραφο είτε κατά τις ειδικές διατάξεις που προβλέπουν αντίστοιχο υπολογισμό.

6. Προκειμένου για ποινές κάθειρξης δεν μπορεί να χορηγηθεί στον καταδικασθέντα απόλυση υπό όρο, αν δεν έχει παραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τα δύο πέμπτα (2/5) της ποινής που του επιβλήθηκε και, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, δεκαέξι (16) έτη. Προκειμένου για ποινές κάθειρξης που επιβλήθηκαν για τα κακουργήματα των άρθρων 22 και 23 του ν. 4139/2013, 134, 187, 187 Α, των περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 265, της παρ. 1 του άρθρου 299, των άρθρων 323Α, 324, 380, 385, καθώς και για αυτά του 19ου κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του παρόντος Kώδικα, απόλυση υπό όρο δεν μπορεί να χορηγηθεί στον καταδικασθέντα, αν αυτός δεν έχει παραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τα τρία πέμπτα (3/5) της ποινής που του επιβλήθηκε, και σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης δεκαοχτώ (18) ετών. Το παραπάνω κατά περίπτωση χρονικό διάστημα προσαυξάνεται κατά το ένα τρίτο (1/3) των λοιπών ποινών που τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε περίπτωση όμως ο καταδικασθείς μπορεί να απολυθεί αν έχει παραμείνει στο κατάστημα είκοσι (20) έτη και αν εκτίει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης, αν έχει παραμείνει είκοσι πέντε (25) έτη».

Sports in

8 Ιουλίου-15 Απριλίου: τόσο διάστημα περίμενε ο Σλούκας…

Η μετακίνηση του Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό και η ανακοίνωση στις 8 Ιουλίου ήταν μια στιγμή που έφερε δονήσεις στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Απριλίου 2024