Η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αποτελεί βασικό συστατικό στις προσπάθειες της Παγκόσμιας Τράπεζας να εξαλείψει τη φτώχεια και να προωθήσει την κοινή ευημερία

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένα πολύπλευρο πρόβλημα – αντιπροσωπεύει τον κορυφαίο περιβαλλοντικό κίνδυνο στον κόσμο για την υγεία και κοστίζει στον κόσμο περίπου 8,1 τρισεκατομμύρια δολάρια (στοιχεία 2019), ποσοστό περίπου 6,1% του Παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Σε άρθρο της Καρίν Κέμπερ, Παγκόσμια Διευθύντρια Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Μπλε Οικονομίας στην Παγκόσμια Τράπεζα προσθέτει, ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι επίσης θανατηφόρα, προκαλώντας ή συμβάλλοντας σε καρδιακά επεισόδια, εγκεφαλικά επεισόδια, καρκίνο του πνεύμονα και αναπνευστικές ασθένειες και σκοτώνει περίπου επτά εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. Περίπου το 95 % αυτών των θανάτων καταγράφονται σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Σύμφωνα με την ΠΤ η COVID-19 επιδεινώνει την κατάσταση, με έρευνες να συνδέουν την ατμοσφαιρική ρύπανση με τη νοσηλεία και τους θανάτους από COVID-19.

Η κ. Κέμπερ αναφέρει ότι πάνω από το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε περιοχές όπου τα επίπεδα ρύπανσης υπερβαίνουν τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η έκθεση σε εισπνεόμενα σωματίδια που είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία, είναι πέντε έως δέκα φορές υψηλότερη στη Νότια Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική από ό, τι στη Βόρεια Αμερική.

Ως εκ τούτου, η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αντιπροσωπεύει ένα προφανές συστατικό της αποστολής της Παγκόσμιας Τράπεζας να εξαλείψει τη φτώχεια και να προωθήσει την κοινή ευημερία.

Αυτό που είναι λιγότερο προφανές, ωστόσο, είναι τι, ακριβώς, μπορεί να γίνει για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Στο πλαίσιο αυτό η Παγκόσμια Τράπεζα καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους αναπτυξιακούς εταίρους να απαντήσουν σε αυτό το κάλεσμα, εξετάζοντας τρεις προτεραιότητες που μπορούν να βοηθήσουν στον καθαρισμό του αέρα και να σώσουν ζωές.

1. Βελτίωση της διαθεσιμότητας δεδομένων για την ποιότητα του αέρα

Το πρώτο βήμα προς τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι να εντοπίσουμε πού βρίσκονται τα προβλήματα, τις αιτίες τους και πόσο άσχημα είναι πραγματικά. Οι επίγειες μετρήσεις αντιπροσωπεύουν ένα βασικό εργαλείο σε αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς, η πρόσβαση σε αυτά διαφέρει σημαντικά σε όλο τον κόσμο. Οι χώρες υψηλού εισοδήματος, για παράδειγμα, διαθέτουν ένα μόνιτορ για κάθε 370.000 άτομα, ενώ οι χώρες χαμηλού εισοδήματος έχουν μόνο ένα για κάθε 65 εκατομμύρια!

Σε απάντηση αυτής της πρόκλησης, η Παγκόσμια Τράπεζα υποστηρίζει την επέκταση της παρακολούθησης των επιπέδων μικροσωματιδίων στις περιοχές αυτες. Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι η δορυφορική τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα μόνιτορ καταγραφής σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Αναγνωρίζοντας αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα υποστηρίζει την ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικών πληροφοριών.

2. Προτεραιότητα στις βασικές πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ιδίως στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα και στα οχήματα με καύσιμο ντίζελ

Σύμφωνα με την ΠΤ πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη στήριξη ενεργειών που μπορούν να ληφθούν για να δοθεί προτεραιότητα στις βασικές πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Πρόσφατη έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις επιπτώσεις στην υγεία από διαφορετικές πηγές και χημικές συνθέσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκπομπές από σταθμούς παραγωγής ενέργειας από άνθρακα και οχήματα ντίζελ είναι ιδιαίτερα τοξικές για τον άνθρωπο και συνδέονται σταθερά με καρδιακές προσβολές.

Πολλοί από αυτούς τους ίδιους κορυφαίους ατμοσφαιρικούς ρύπους συμβάλλουν επίσης στην αλλαγή του κλίματος και εκπέμπονται από τις ίδιες πηγές-πράγμα που σημαίνει ότι οι προσπάθειές μας για τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν επίσης στους κλιματικούς μας στόχους. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση τόσο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης όσο και των κλιματικών κρίσεων μπορεί να παράγει αμοιβαία λύσεις για την ανθρώπινη υγεία.

3. Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης πέρα ​​από τα όρια

Η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν σέβεται τα όρια δικαιοδοσίας, καθιστώντας απαραίτητη την ανάγκη περιφερειακής συνεργασίας σε αυτό το θέμα. «Αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση θεωρείται συνήθως πρόβλημα πόλεων και αστικών περιοχών, τώρα γνωρίζουμε από την εργασία μας στην Κίνα και την Ινδία ότι οι ρύποι εκτός των γραμμών της πόλης μπορούν επίσης να συμβάλουν στην κακή ποιότητα του αστικού αέρα» τονίζει η Κέμπελ.

Για παράδειγμα, η χρήση λιπασμάτων με βάση το άζωτο, η καύση στερεών αποβλήτων και η ύπαρξη υπολειμμάτων καλλιεργειών στη γεωργία μπορεί να αποτελέσουν πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επιπλέον, η φυσική σκόνη, η οποία μπορεί να αυξηθεί μέσω της γης, του νερού και των γεωργικών πρακτικών, διανύει επίσης μεγάλες αποστάσεις σε χώρες μέσω αμμοθύελλας και ανέμου και έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί παρόμοια απειλή για την υγεία. Λαμβάνοντας μια ενιαία προσέγγιση, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να δώσουν προτεραιότητα σε δράσεις που

θα ωφελήσουν τους ανθρώπους στις χώρες τους, καθώς και στις γειτονικές.

Κοιτώντας μπροστά

Καθώς οι χώρες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν το υγειονομικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θα ήταν συνετό να υιοθετήσουν μια ευρεία και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση αυτών των προκλήσεων – εστιάζοντας στους προαναφερθέντες τομείς, καθώς και σε άλλους τομείς και δράσεις προτεραιότητας. Για παράδειγμα, τις τελευταίες πέντε δεκαετίες η Παγκόσμια Τράπεζα έχει χορηγήσει σχεδόν 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια χρηματοδότησης στη Μητροπολιτική Περιοχή της Πόλης του Μεξικού για έργα που καλύπτουν τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα, τις μεταφορές, την ενέργεια και άλλους τομείς – συμβάλλοντας στη μείωση της ρύπανσης από σωματίδια κατά περισσότερο από 70 % κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Οι προκλήσεις αυτές ενισχύονται από την πανδημία αλλά και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ωστόσο, λαμβάνοντας μέτρα τόσο για τον εντοπισμό των προβλημάτων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης όσο και για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, οι χώρες μπορούν να προχωρήσουν στην υπέρβαση όλων αυτών των συλλογικών προκλήσεων – κάτι που προσφέρει το απτό όφελος από τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων τους, τη δύναμη των οικονομιών τους και τη συνολική κατάσταση του πλανήτη Γη.

Πηγή: ΟΤ

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr