Πέμπτη 18 Απριλίου 2024
weather-icon 21o
Ρύθμιση - ανάσα: Εως 48 δόσεις η πληρωμή και των νέων χρεών στην εφορία

Ρύθμιση – ανάσα: Εως 48 δόσεις η πληρωμή και των νέων χρεών στην εφορία

Για τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί πριν από το 2019 ή κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, αυτά δεν θα μπορούν να ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση, αλλά στην ισχύουσα, δηλαδή να εξοφληθούν σε έως 12 ή 24 μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με την προέλευση της οφειλής.

Χρέη που θα δημιουργηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά θα μπορούν να ρυθμιστούν βάσει της νέας πάγιας ρύθμισης σε έως 24 δόσεις (από 12 σήμερα) χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, αν πρόκειται για οφειλές που αφορούν τον φόρο εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ, τον ΦΠΑ κ.λπ. Αν όμως πρόκειται για χρέη από κληρονομιά ή από φορολογικό ή τελωνειακό έλεγχο, τότε αυτά θα μπορούν να εξοφληθούν σε έως 48 δόσεις (από 24 σήμερα) με εισοδηματικά κριτήρια ως προς τον τελικό αριθμό των δόσεων και με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 30 ευρώ.

Αυτό προβλέπει σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου που δόθηκε την περασμένη Πέμπτη το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση και έχει συμφωνηθεί, με βάση ασφαλείς πληροφορίες, με τους θεσμούς.

Τα χρέη του 2019

Οσον αφορά χρέη που έχουν δημιουργηθεί πριν από το 2019 ή κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, αυτά δεν θα μπορούν να ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση, αλλά στην ισχύουσα, δηλαδή να εξοφληθούν σε έως 12 ή 24 μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με την προέλευση της οφειλής.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, παραμένει η δυνατότητα ένταξης στη νέα πάγια ρύθμιση είτε η οφειλή είναι ληξιπρόθεσμη είτε όχι. Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 48 δόσεις καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Η ικανότητα αποπληρωμής καθορίζεται από συντελεστές που εφαρμόζει η Εφορία ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει ετήσιο εισόδημα έως 15.000 ευρώ, ο συντελεστής αποπληρωμής είναι 4%. Κατά συνέπεια, αν κάποιος έχει εισόδημα 15.000 ευρώ, η Εφορία καθορίζει ως ελάχιστο ετήσιο ποσό αποπληρωμής τα 600 ευρώ (15.000 x 4%) ή 50 ευρώ τον μήνα. Ετσι, αν ο συγκεκριμένος φορολογούμενος χρωστά από φόρο κληρονομιάς 2.400 ευρώ, θα μπορεί να αποπληρώσει το χρέος του σε 48 δόσεις των 50 ευρώ. Για υψηλότερα εισοδήματα οι συντελεστές αυξάνονται κλιμακωτά και φθάνουν έως το 25%.

Οι συντελεστές

Οι παραπάνω συντελεστές μειώνονται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, κατά 1 εκατοστιαία μονάδα για ένα τέκνο, κατά 2  μονάδες για δύο τέκνα και κατά 3 μονάδες για τρία τέκνα και άνω. Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή επιβαρύνεται με τόκο ως εξής:

α) Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 12 δόσεις, ο τόκος υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων (περίπου 4,6%) συν 0,25%.

β) Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, το παραπάνω επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5%.

Κατ’ αποκοπή φόρος 100.000 ευρώ για ξένους που επιλέγουν Ελλάδα

Φορολογική «αμνηστία», με κατ’ αποκοπή φόρο 100.000 ευρώ για εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης ξένων επενδυτών που θα επιλέξουν Ελλάδα και το ποσό της επένδυσης ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, δίνει η κυβέρνηση με το φορολογικό νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νομοσχεδίου, παρέχεται εναλλακτική-ευνοϊκή φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή σε φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό να μην ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος τα προηγούμενα επτά από τα οκτώ έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα και να αποδεικνύουν ότι επενδύουν οι ίδιοι ή συγγενικό τους πρόσωπο ή μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στην οποία έχουν την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα.

Το ποσό της επένδυσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500.000 ευρώ, ενώ η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Εφόσον γίνει δεκτή η υπαγωγή του φορολογουμένου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει φόρο κατ’ αποκοπή, ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, 100.000 ευρώ για κάθε φορολογικό έτος.

Το φυσικό πρόσωπο εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν καταβάλει το κατ’ αποκοπή ποσό φόρου, παύει να υπάγεται στις ευνοϊκές διατάξεις και φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του βάσει της φορολογικής κλίμακας.

Θα συνυ­πολογίζονται στο εισόδημα και οι παροχές σε είδος

Οποιαδήποτε παροχή σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικά πρόσωπα αυτών συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των εν λόγω παροχών ξεπερνά τα 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος και μόνο για το υπερβάλλον ποσό.

Επίσης, ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα υπολογίζεται ποσοστό της αξίας παραχώρησης ενός οχήματος για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος και ξεκινά από 4% για οχήματα αξίας έως 12.000 ευρώ και φθάνει το 22% για οχήματα αξίας άνω των 25.000 ευρώ. Η αξία αυτή μειώνεται βάσει παλαιότητας.

Μείωση φόρου έως €19.200 για ανακαίνιση κατοικιών

Μείωση φόρου 40% επί της αξίας των εργασιών ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης ακινήτων θα έχουν από το νέο έτος όσοι προχωρήσουν σε αυτές τις διαδικασίες. Μάλιστα η μείωση αυτή θα κατανεμηθεί σε 4 έτη με ανώτατο όριο δαπάνης 48.000 ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ανώτατη μείωση φόρου μπορεί να ανέλθει σε 19.200 ευρώ ή 4.800 κατ’ έτος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών και χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Sports in

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας

Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας για την 4η αγωνιστική του Top-6 της Stoiximan Basket League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ3.

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024