α’ βαθμός αυτοδιοίκησης, παρά την εντυπωσιακή μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων, αλλά και τη διαχρονική άρνηση της πολιτείας να συνοδεύει την παραχώρηση αρμοδιοτήτων με τους αντίστοιχους πόρους, παραμένει ο πιο προσιτός θεσμός, με διακριτό και μετρήσιμο έργο για την καθημερινότητα του κάθε πολίτη.Και όλα αυτά όταν η πολιτεία υπολογίζει ακόμα και αυτές τις «κουτσουρεμένες» επιδοτήσεις με βάση τους μόνιμους κατοίκους και όχι τους πραγματικούς επισκέπτες. Στην Τήνο χρηματοδοτούμαστε για περίπου 10.000 κατοίκους, ενώ συνολικά δεχόμαστε πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες.

Απέναντι στη δεδομένη αρνητική οικονομική συγκυρία αλλά και το υδροκέφαλο κράτος οφείλουμε να αντιπαραβάλουμε την ενεργοποίηση των υγιών δυνάμεων των τοπικών μας κοινωνιών, αλλά και τη διαμόρφωση ενός στοχευμένου αναπτυξιακού σχεδίου με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας.

Σε αυτό το πλαίσιο μία από τις πρώτες προτεραιότητες που θα έχουμε θα είναι η θεσμοθέτηση ενός μόνιμου συμβουλίου με τη συμμετοχή όλων των εκπροσώπων των φορέων του νησιού, που θα συνεδριάζει μία φορά τον μήνα και θα διασφαλίζει την ουσιαστική συνεργασία όλων μας. Για εμένα προσωπικά αποτελεί κορυφαίο στοίχημα να βάλουμε κοινούς στόχους για το νησί μας, υπεράνω πολιτικών και ατομικών συμφερόντων.

H δική μας πρόταση για το σχέδιο ανάπτυξης της Τήνου διαμορφώθηκε με βάση την εμπειρία μας, τον διάλογο με τους πολίτες και την ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η ανάπτυξη για το νησί μας μπορεί να έρθει:

– Με την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διοίκησης που θα στηρίζεται στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των εργαζομένων, καθώς και στην αναδιοργάνωση του οργανισμού του δήμου.

– Με την άμεση δημοπράτηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, την προμήθεια νέων απορριμματοφόρων, τη χωροθέτηση πράσινων σημείων και την αύξηση της ανακύκλωσης.

– Με τη βελτίωση της οδοποιίας και τη δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης.

– Με τη βελτίωση και ολοκλήρωση της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως Τήνου, την επικαιροποίηση της ΖΟΕ Τήνου, καθώς και σημαντικά έργα υποδομής (αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού της Τ.Κ. Πανόρμου, βελτίωση δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου, αναβάθμιση – επέκταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στα χωριά μας, καθώς και διευθέτησης ομβρίων).

– Με την ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», των ΚΑΠΗ και του ΚΗΦΗ, τις παρεμβάσεις για τη στήριξη των συμπολιτών μας ΑμεΑ, την αναβάθμιση της λειτουργίας του δημοτικού παιδικού σταθμού, τη μείωση και σταδιακή απαλλαγή των άπορων, των ΑμεΑ, των πολυτέκνων, των τριτέκνων και μονογονεΐκών οικογενειών καθώς και των μακροχρόνια ανέργων από τα δημοτικά τέλη και την παροχή κινήτρων μακροχρόνιας διαμονής και μετακίνησης σε γιατρούς.

– Με την κατασκευή σταδίου (ποδοσφαίρου και στίβου) στην περιοχή Αγ. Γρηγορίου, την κατασκευή ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ πλησίον του κλειστού γυμναστηρίου καθώς και πολυχώρου αθλητισμού στη Λ. Τριποτάμου.

– Mε την υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας, με έμφαση στον τουρισμό και στην ανάπτυξη εναλλακτικών μοντέλων, καθώς και την ανάδειξη των τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, ώστε τα προϊόντα μας να προωθηθούν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο αγορών με ιδιαίτερη προστιθέμενη διατροφική και εμπορική αξία.

Στόχος και προσωπική μου δέσμευση είναι η Τήνος το 2023 να είναι ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, με διακριτή πολιτιστική ταυτότητα, μοναδικές φυσικές ομορφιές και ισόρροπη ανάπτυξη για τη Χώρα, αλλά και όλα τα χωριά μας.

Να είναι ένας τόπος για να ζεις, να επισκεφτείς, να επενδύσεις και να αποκτήσεις μοναδικές εμπειρίες.

Ο Γιάννης Σιώτος είναι δήμαρχος Τήνου και εκ νέου υποψήφιος