Οι δημοκρατίες μπορεί να πεθάνουν χωρίς να ευθύνεται γι» αυτό πάντα κάποιο πραξικόπημα. Ο θάνατος μπορεί να προκληθεί εκ των έσω. Ιδιαίτερα εάν ένας εκ των πυλώνων τους, δηλαδή η ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, υπονομεύεται. Κάτι που συμβαίνει σε πολλά κράτη του κόσμου και όχι μόνο εκείνα με αυταρχικά καθεστώτα.

Μέσα σε αυτή την κατάσταση και ενώ μαίνονται οι συζητήσεις για τα fake news, την παραποίηση των ειδήσεων και τις επιθέσεις σε δημοσιογράφους από κυβερνώντες, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα συγκρότησαν στο Παρίσι επιτροπή 25 προσωπικοτήτων – μεταξύ των οποίων νομπελίστες, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι και νομικοί – προκειμένου να συντάξει μια χάρτα για την ενημέρωση και τη δημοκρατία. Το κείμενο, εμπνευσμένο από τη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συντάχθηκε πριν από 70 χρόνια, έχει στόχο, όπως άλλες πρόσφατες συμφωνίες, σαν τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, να αποτελέσει πλατφόρμα αναφοράς για την υπεράσπιση ενός «ελεύθερου και πλουραλιστικού δημόσιου χώρου, ουσιώδους για τη δημοκρατία».

Διαβάστε περισσότερα εδώ