Τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ) αποτελούν στην Ευρώπη την πρώτη αιτία σοβαρής αναπηρίας και τη δεύτερη αιτία θανάτου και άνοιας. Στην Ελλάδα έχουμε 35-40.000 νέα ΑΕΕ κάθε χρόνο και το 80% από αυτά μπορεί να προληφθεί, ενώ τεράστιο ρόλο διαδραματίζει η αποκατάσταση αυτών των ασθενών.

 

Ανάλογα με τον τύπο τα ΑΕΕ διακρίνονται σε ισχαιμικά (με ποσοστό εμφάνισης 80%), που προήλθε είτε από διακοπή της παροχής του αίματος στην πάσχουσα περιοχή, και αιμορραγικά (20%), από αιμορραγία ως επακόλουθο της ρήξης ενός αγγείου.

Ανάλογα με την αιτιολογία τους, μπορούμε να  διακρίνουμε πέντε τύπους ισχαιμικών ΑΕΕ:

Α. Καρδιοεμβολικό: εμβολή θρόμβου από την καρδιά-συνήθως παρουσιάζεται σε ηλικιωμένους

Β. Αθηρωμάτωση μεγάλου αγγείου: είναι η πιο συχνή αιτία ΑΕΕ σε μεσήλικες

Γ. Η νόσος μικρών αγγείων συνδυάζεται με υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, υπερχοληστερολαιμία.

Δ. Σπανιότερες αιτίες ΑΕΕ είναι οι διαταραχές πηκτικού μηχανισμού, οι ανοσολογικές διαταραχές και τα αιμοδυναμικάέμφρακτα.

Ε. Τα κρυψιγενή ΑΕΕ, στα οποία δεν βρίσκουμε κανένα από τα ανωτέρω αίτια.

Τα ΑΕΕ μπορούν και πρέπει να προληφθούν, αλλά και να αντιμετωπιστούν καλύτερα με τη συνεργασία κράτους, ιδιωτών και φορέων σε μονάδες ΑΕΕ σε όλη τη χώρα και η αποκατάσταση τους με επιστημονικό τρόπο μπορεί  να βελτιώσει την κλινική εικόνα των ασθενών μειώνοντας σημαντικά την αναπηρία τους.

Στο συνέδριο που διοργανώνει η Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος, στις 8-9 Ιουνίου στη Δράμα, με θέμα τη διαχείριση ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο οι συμμετέχοντες θα αναφερθούν τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία και αποκατάσταση των εγκεφαλικών επεισοδίων παρουσιάζοντας ότι νεότερο υπάρχει στη βιβλιογραφία και με προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα.

 

Ο σκοπός του συνεδρίου είναι η ενημέρωση με βάση τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με τα εγκεφαλικά επεισόδια και η ευαισθητοποίηση κοινού, γιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας για τα ΑΕΕ.