Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024
weather-icon 21o
Κομισιόν για ΚΑΠ: Θα παράσχουμε στα κράτη περισσότερες εξουσίες

Κομισιόν για ΚΑΠ: Θα παράσχουμε στα κράτη περισσότερες εξουσίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παράσχει στα κράτη μέλη περισσότερες εξουσίες, με στόχο να εφαρμόσουν τα δικά τους εθνικά σχέδια, δήλωσε στη EURACTIV ο Επίτροπος για τη γεωργία, Φιλ Χόγκαν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παράσχει στα κράτη μέλη περισσότερες εξουσίες, με στόχο να εφαρμόσουν τα δικά τους εθνικά σχέδια, δήλωσε στη EURACTIV ο Επίτροπος για τη γεωργία, Φιλ Χόγκαν.

Ωστόσο, ο Ιρλανδός αξιωματούχος εξήγησε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα εθνικά «σχέδια για την ΚΑΠ» των κρατών μελών, τα οποία θα εξασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού σε όλη την Ευρώπη.

Επιπλέον, τόνισε ότι το νέο σύστημα θα αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την απλούστευση της πολιτικής.

«Θα χρειαστούμε σχέδια για την ΚΑΠ από κάθε χώρα, με λεπτομερή ανάλυση των προτεινόμενων μέτρων για την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και των χρηματοδοτικών κονδυλίων για τα μέτρα αυτά. Τα εν λόγω σχέδια θα εγκριθούν από την Επιτροπή, εξασφαλίζοντας έτσι ίσους όρους ανταγωνισμού σε όλη την ΕΕ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι: «Θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά στον τρόπο που επιλέγουν να υλοποιήσουν τις επιδιώξεις τους – και στοχεύουν στην υποστήριξη μέσω της ΚΑΠ».

Ο Επίτροπος σημείωσε ότι οι ενδιαφερόμενοι και τα κράτη μέλη κατανοούν ολοένα και περισσότερο τη λογική πίσω από την πρόταση της Επιτροπής. Αντίθετα, εκείνοι που εξακολουθούν να προτείνουν την επανεθνικοποίηση της πολιτικής αντιπροσωπεύουν πλέον μια «μικρή μειονότητα».

Οι αγρότες της ΕΕ έχουν διαμαρτυρηθεί για τη γραφειοκρατία και την πολυπλοκότητα που τους εμποδίζει από το να υλοποιήσουν τους πραγματικούς στόχους της πολιτικής. Ο κ. Χόγκαν κατέστησε σαφές ότι το νέο μοντέλο παράδοσης αποτελεί εξίσου σημαντικό βήμα με στόχο την μεγαλύτερη απλούστευση.

«Στην πραγματικότητα, είναι ένας πολύ πιο αποδοτικός και αποτελεσματικός τρόπος, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ επενδύεται όπου χρειάζεται και μπορεί να αποφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Οι προτεινόμενες εγγυήσεις, όπως η έγκριση των σχεδίων ΚΑΠ των κρατών μελών, θα διασφαλίσουν ότι δεν θα μεγιστοποιηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών».

«Θα εξακολουθούν να υπάρχουν σαφώς καθορισμένοι κανόνες ως προς το βαθμό ευελιξίας που μπορούν να έχουν τα κράτη μέλη. Και σε κάθε περίπτωση, οι επιλογές θα πρέπει να δικαιολογηθούν όσον αφορά τους συνολικούς στόχους που συμφωνήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο», πρόσθεσε ο κ. Χόγκαν.

Κρίσιμο σημείο αποτελούν ακόμη οι συνεχείς αλλαγές στο πλαίσιο της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια, οι οποίες σύμφωνα με τους ειδικούς κάνουν τους αγρότες να διστάζουν να επενδύσουν περαιτέρω στον τομέα.

«Δεν αμφιβάλλει κανείς για το γεγονός ότι οι αγρότες, όπως όλοι οι επενδυτές και οι εθνικές αρχές επιθυμούν ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον που τους παρέχει την απαραίτητη σιγουριά, για να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν όσα είναι σημαντικά για τους ίδιους […] Ωστόσο, αυτό που προτείνει η Επιτροπή είναι μια εξέλιξη της τρέχουσας πολιτικής, η οποία ανταποκρίνεται στην κριτική αυτής της πολιτικής από τους αγρότες και τις διαχειριστικές αρχές», δήλωσε ο κ. Χόγκαν.

Υπογράμμισε ότι η αδράνεια εξακολουθούσε να μην είναι επιλογή για την ΚΑΠ.

«Και βέβαια οι αλλαγές που έγιναν, αποσκοπούσαν στο να διευκολυνθεί και να γίνει πιο αποτελεσματική – να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τη στήριξη που χρειάζονται και θα συνεχίσουν να παρέχουν τα δημόσια αγαθά που όλοι χρειαζόμαστε».

«Είναι σίγουρα ο λόγος πίσω από τις νέες νομοθετικές προτάσεις που θα υποβάλλω αργότερα φέτος – δηλαδή πώς να καταστήσουμε την ΚΑΠ απλούστερη και πιο εκσυγχρονισμένη, με πιο δίκαιη και στοχευμένη υποστήριξη, εστιάζοντας στις βασικές προτεραιότητες όχι μόνο για τους αγρότες, αλλά την κοινωνία συλλήβδην, όπως η βιωσιμότητα και το περιβάλλον

Στο δρόμο προς τη ψηφιοποίηση

Ο κ. Χόγκαν έκανε λόγο για τις αυξανόμενες δυνατότητες που προσφέρει η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον τομέα.

«Η υιοθέτηση σύγχρονων γεωργικών τεχνικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται στο Internet και τα big data, έχει τεράστιες δυνατότητες όσον αφορά την ανάπτυξη μιας πιο ανταγωνιστικής, παραγωγικής, βιώσιμης και περιβαλλοντικά υπεύθυνης παραγωγής τροφίμων», επεσήμανε ο Ιρλανδός πολιτικός.

Επέμεινε ότι η έξυπνη γεωργία, με την καλύτερη χρήση των δεδομένων, θα επιτρέψει στους αγρότες να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις και να διευθύνουν τις επιχειρήσεις τους πιο αποτελεσματικά.

«Για παράδειγμα, μέσω του Ίντερνετ μπορούμε να συλλέξουμε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών, όπως οι αποδόσεις των καλλιεργειών, η χαρτογράφηση του εδάφους, οι εφαρμογές λιπασμάτων, τα καιρικά φαινόμενα, τα γεωργικά μηχανήματα και η υγεία των ζώων, που με τη σειρά τους θα βοηθήσουν τους αγρότες να βελτιώσουν την παραγωγικότητα με χαμηλότερο κόστος».

Η γεωργία ακρίβειας βασίζεται στη βελτιστοποιημένη διαχείριση των εισροών ενός τομέα σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών. Περιλαμβάνει τεχνολογίες βασισμένες σε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού θέσης, τηλεανίχνευσης και διαδικτύου για τη διαχείριση των καλλιεργειών και την μείωση της χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και νερού.

Με βάση την ανάγκη «περισσότερης παραγωγής με μικρότερο κόστος», η γεωργία ακριβείας αναδύεται ως λύση που βασίζεται στην καινοτομία. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών βοηθά τους αγρότες να διαχειρίζονται τις εκμεταλλεύσεις τους με βιώσιμο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την «παραμικρή λεπτομέρεια». Ωστόσο, η θέση της στη νέα ΚΑΠ δεν είναι ακόμη σαφής.

Οι επικριτές διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι θα αυξηθεί η εξάρτηση των μικροκαλλιεργητών από τις μεγάλες επιχειρήσεις γεωργικών ειδών διατροφής, ενώ κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι αποτελεί τον μόνο τρόπο, για να «επιβιώσει» η γεωργία της ΕΕ ενόψει του αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Για τον κ. Χόγκαν, οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της ΚΑΠ.

«Για παράδειγμα, ο έλεγχος της εναλλαγής των καλλιεργειών – μια από τις απαιτήσεις της ΚΑΠ για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της υγείας του εδάφους – μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί γρήγορα και εύκολα χρησιμοποιώντας ένα απλό app και δορυφορικά δεδομένα».

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής δήλωσε ότι η Κομισιόν ήταν πολύ ανοιχτή στη χρήση νέων τεχνολογιών ως τρόπο βελτίωσης της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΚΑΠ, όπως το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα Copernicus.

Στο μεταξύ, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί εξέφρασαν φόβους για την προσβασιμότητα στις νέες τεχνολογίες και τόνισαν την ανάγκη να αποφευχθεί μια ΚΑΠ δύο ταχυτήτων, δεδομένου ότι οι χώρες της νότιας Ευρώπης υστερούν στη ψηφιοποίηση.

in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

Sports in

Ολλανδία – Ελλάδα 72-74: Ο Τολιόπουλος ντύθηκε… Σπανούλης και έφερε το διπλό!

Με τον Βασίλη Τολιόπουλο να θυμίζει (26π.) τον νυν προπονητή της Εθνικής, Βασίλη Σπανούλη, η γαλανόλευκη επικράτησε της Ολλανδίας και έκανε το 2/2 στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024