Μια ασφαλιστική σύμβαση, ειδικά αν αυτή αφορά τους κλάδους υγείας και ζωής, αποτελεί μια μακροχρόνια δέσμευση. Θα μπορούσαμε να πούμε χωρίς υπερβολή, ότι επιλέγοντας την ασφαλιστική μας εταιρεία ουσιαστικά επιλέγουμε έναν μακροχρόνιο συνεργάτη από τον οποίο εξαρτάται, ανάλογα με την ασφάλιση, το μελλοντικό μας εισόδημα ή ένα κεφάλαιο στο οποίο μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε περίπτωση ανάγκης. Ειδικά αν αναλογιστούμε πως η αλλαγή ασφαλιστικής είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, η επιλογή αυτού του συνεργάτη θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά και μετά από έρευνα.

 

Τα βασικά

Στον κλάδο των ασφαλίσεων λειτουργούν δεκάδες εταιρείες πολλών μορφών και ειδών και πιο συγκεκριμένα: Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα, ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα σε άλλη χώρα εντός Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που λειτουργούν μέσω υποκαταστήματος ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα σε χώρος εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ που λειτουργούν μέσω υποκαταστήματος και τέλος αλληλασφαλιστικοί οργανισμοί. 

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των ασφαλίσεων πρέπει να διαθέτει ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία λειτουργεί ως Εποπτική Αρχή και διενεργεί πολύ συχνά αυστηρούς ελέγχους. 

Σύμφωνα με το μητρώο της ΤτΕ στην χώρα μας λειτουργούν:

   – 11 ασφαλιστικές εταιρείες ζωής
   – 22 ασφαλιστικές εταιρείες ζημιών
   – 11 ασφαλιστικές εταιρείες μικτής δραστηριότητας (ζωής και ζημιών)

 

Τα κρίσιμα σημεία

Φυσικά, η επιλογή μιας αξιόπιστης και φερέγγυας ασφαλιστικής εταιρείας δεν εξαντλείται στην ύπαρξη ή μη άδειας λειτουργίας. Πριν από την επιλογή σας καλό θα ήταν να έχετε όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:

   – Πόσο καιρό δραστηριοποιείται η εταιρεία που πάτε να επιλέξετε στην Ελλάδα;
   – Ποιους μεγάλους πελάτες έχει;
   – Πόσα χρόνια παρέχει το ασφαλιστικό πρόγραμμα που ετοιμάζεστε να υπογράψετε;
   – Ποια είναι τα βασικά οικονομικά της μεγέθη και ποια η σχέση της με άλλους ομίλους και τράπεζες;

Όπως είναι λογικό τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν από τον κάθε καταναλωτή ξεχωριστά. Για αυτό το λόγο ένας πιστοποιημένος από την Τράπεζα της Ελλάδος ασφαλιστικός σύμβουλος μπορεί να σας κατευθύνει προς τη σωστή κατεύθυνση. 

 

Το μέλλον 

Εκτός, από την τωρινή εικόνα του κλάδου ασφαλίσεων αρκετά σημαντικές είναι και οι προοπτικές της κάθε εταιρείας. Ειδικά σε μια περίοδο όπως η τωρινή όπου αναμένονται σημαντικές αλλαγές στον ασφαλιστικό κλάδο Αφενός λόγω των αυξημένων εποπτικών κεφαλαίων που προβλέπει η Κοινοτική Οδηγία Solvency II, τα οποία αναμένεται να δυσκολέψουν αρκετά τις μικρομεσαίες ασφαλιστικές και αφετέρου λόγω εξελίξεων στις θυγατρικές ασφαλιστικές των ελληνικών τραπεζών που, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, λόγω κεφαλαιακών αναγκών θα οδηγηθούν προς πώληση. 

in.gr