Την αντίδραση της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού προκαλεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να επιτραπεί η επάνδρωση των εμπορικών πλοίων που φέρουν ελληνική σημαία με ευρωπαίους πλοιάρχους και υποπλοιάρχους υπό την προϋπόθεση να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Η Ένωση Πλοιάρχων σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «δεν νοείται Ελληνικό πλοίο, με Ελληνική σημαία χωρίς Έλληνα Πλοίαρχο, τον αντικαταστάτη του και Έλληνες ναυτικούς γενικότερα».

«Η χώρα μας έχει ιδιαιτερότητες και ακόμα εθνικά θέματα και ζητήματα ανοιχτά. Καλό θα είναι λοιπόν όλα αυτά να μετρήσουν και να ληφθούν υπόψη, ώστε να συνεχίσει το Ελληνικό πλοίο, που είναι συνέχεια του Ελληνικού εδάφους, να διοικείται από Έλληνα Πλοίαρχο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 272/2010 γνωμοδότησή του έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο επιτρέπεται να επανδρώνουν τα ελληνικά πλοία πλοίαρχοι και υποπλοίαρχοι Ευρωπαίοι υπήκοοι (υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ).

Οι δικαστές έθεσαν ως προϋπόθεση για τους πλοιάρχους και υποπλοιάρχους που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια να διαθέτουν επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας προς εξασφάλιση της επικοινωνίας με τις ελληνικές αρχές και κατανόησης με σαφήνεια και ακρίβεια της ελληνικής ναυτιλιακής νομοθεσίας, που επιτρέπει τη διαχείριση εγγράφων σχετικών με τη λειτουργία του πλοίου και την άσκηση των καθηκόντων με τα οποία είναι επιφορτισμένος ο πλοίαρχος.

Μάλιστα, υπογραμμίζουν οι δικαστές του ΣτΕ ότι στο σχέδιο Π.Δ. πρέπει να προστεθεί διάταξη η οποία να προβλέπει ότι οι πλοίαρχοι πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ