Τετάρτη 17 Απριλίου 2024
weather-icon 21o
Marketing Data Analyst: Η νέα ειδικότητα στον χώρο του Marketing με υψηλά αμειβόμενες και εξ αποστάσεως θέσεις εργασίας.

Marketing Data Analyst: Η νέα ειδικότητα στον χώρο του Marketing με υψηλά αμειβόμενες και εξ αποστάσεως θέσεις εργασίας.

Παλαιότερα, το Marketing αποτελούσε μία ευρύτερη κατηγορία επαγγέλματος και το Digital Marketing ήταν μία εκ των ειδικοτήτων. Πλέον, η εξειδίκευση έχει προχωρήσει ακόμη περισσότερο, διαμορφώνοντας μία νέα επιμέρους ειδικότητα του Digital Marketing, αυτή του Marketing Data Analysis.

Όπως είναι λογικό, όσο πιο εξειδικευμένος είναι ένας επαγγελματίας στις μέρες μας, τόσο πιο δυσεύρετος και υψηλά αμειβόμενος είναι. Αυτό το γεγονός- σε συνδυασμό με την πανδημία- έχει δημιουργήσει πληθώρα εξ αποστάσεων θέσεων εργασίας σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Τι ακριβώς είναι όμως ο Marketing Data Analyst, γιατί είναι ανάρπαστη ειδικότητα και ποιο είναι το επιστημονικό υπόβαθρο και οι δεξιότητες που απαιτείται να έχει;

Για να απαντήσουμε σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα, ζητήσαμε τη βοήθεια των ειδικών και συγκεκριμένα, του Workearly. Αναφερόμαστε στην μοναδική υπηρεσία που προετοιμάζει επαγγελματίες από τον χώρο του Marketing, ώστε να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας ως Marketing Data Analysts. Επιπλέον, εταιρείες διαφόρων κλάδων αναθέτουν στο Workearly να εκπαιδεύσει τις ομάδες τους στα Marketing Data Analytics, προκειμένου αφενός να μη μείνουν πίσω στις απαιτήσεις της αγοράς και αφετέρου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και τα νέα τεχνολογικά εργαλεία. Η ομάδα του Workearly  μοιράστηκε μαζί μας τις γνώσεις της σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς και τους λόγους για τους οποίους οι επαγγελματίες του Marketing στρέφονται σε αυτή τη νέα ειδικότητα.

Πώς συνδέεται το Marketing με την Ανάλυση Δεδομένων;

Ο συνδυασμός δύο φαινομενικά ασύνδετων επιστημών, του Marketing και της Επιστήμης των Δεδομένων (Data Science) είναι το κλειδί της επιτυχίας για την προώθηση του προϊόντος μιας εταιρείας. Σκοπός του marketing είναι η πώληση. Για να πουλήσει μια εταιρεία το προϊόν της, θα πρέπει να καθοριστεί με μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το αγοραστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται, ο τρόπος με τον οποίο θα το προϊόν θα παραμετροποιηθεί για τις ανάγκες του εν λόγω κοινού και ο τρόπος με τον οποίο οι υποψήφιοι πελάτες θα μάθουν για το προϊόν και θα το επιλέξουν έναντι άλλων ανταγωνιστικών προϊόντων.

Η Ανάλυση Δεδομένων εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία από την αρχή ως το τέλος, καθορίζοντας αποφασιστικά το βαθμό επιτυχίας. Με άλλα λόγια, όσο καλύτερα αναλυθούν τα δεδομένα, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η στρατηγική Marketing που θα διαμορφωθεί.

Τα δεδομένα προέρχονται από πολλές πηγές και βρίσκονται σε διαφορετικές μορφές. Για παράδειγμα, οι εταιρείες συλλέγουν δεδομένα προτιμήσεων των πελατών, πχ. μέσω των social media, των likes των χρηστών, της διαδικτυακής τους δραστηριότητας, των αντιδράσεων σε άλλες παραπλήσιες διαφημιστικές καμπάνιες αλλά και δεδομένα που αφορούν στους ίδιους τους πελάτες, πχ. το φύλο, την ηλικία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και πολλά ακόμη δεδομένα. Όλα αυτά τα δεδομένα είναι μία σημαντική πρώτη ύλη για το Marketing. Όπως όμως όλες οι πρώτες ύλες, έτσι και τα δεδομένα, δεν αρκούν – από μόνα τους- να προσθέσουν αξία σε μία εταιρεία. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να αναπτυχθούν τα εργαλεία εκείνα που θα μετατρέψουν τα δεδομένα σε συμπεράσματα και να βρεθούν οι επαγγελματίες εκείνοι που θα υλοποιήσουν αυτή την εργασία. Αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος της Ανάλυσης Δεδομένων στο Marketing.

Με τι ακριβώς ασχολείται ένας Marketing Data Analyst;

Ο Marketing Data Analyst είναι επιφορτισμένος με τον δύσκολο ρόλο της «μετάφρασης» των δεδομένων σε συμπεράσματα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το δεδομένο των προτιμήσεων εκατοντάδων χιλιάδων προσώπων είναι μια πληροφορία που δεν προσθέτει αξία σε μία επιχείρηση. Η κατηγοριοποίηση όμως – για παράδειγμα- των προσώπων και η εξαγωγή συμπερασμάτων για κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες είναι ικανή να συμβάλει στην παραμετροποίηση του προϊόντος ανά κατηγορία και στην προώθησή του με τη μεγαλύτερη δυνατή στόχευση.

Ο Marketing Data Analyst, επομένως, είναι ο επαγγελματίας που συγκεντρώνει τα δεδομένα από διαφορετικές πηγές και σε οποιαδήποτε μορφή, τα κατηγοριοποιεί βάσει παραμέτρων που κρίνει ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη χάραξη της στρατηγικής και τα μετατρέπει σε συμπεράσματα. Χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία, παρατηρεί και αναλύει τη συμπεριφορά των πελατών και τα αποτελέσματα διαφημιστικών ενεργειών, προκειμένου να βελτιώσει στην πορεία τη στρατηγική και να την προσαρμόσει ακόμη περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς. Ο ρόλος του Marketing Data Analyst είναι κρίσιμος, δεδομένου ότι αφουγκράζεται συνεχώς την αγορά και προσαρμόζει ανά πάσα στιγμή την προσέγγιση, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις εκάστοτε απαιτήσεις.

Ποιοι μπορούν να γίνουν Marketing Data Analysts;

Το Workearly μας παρουσιάζει μία αναλυτική λίστα με τις δεξιότητες που ζητούνται από τους Marketing Data Analysts παγκοσμίως.

Οι δεξιότητες αυτές ξεπερνούν πλεόν τα κλασσικά εργαλεία του Digital Marketing και συνδυάζουν το διαφημιστικό κομμάτι με την υψηλή τεχνολογια και την Ανάλυση Δεδομένων.

Περιλαμβάνονται απλά εργαλεία, όπως η SQL και αποθήκες δεδομένων (MySQL, BigQuery), εξειδικευμένα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων όπως Explore, Tableau, βασικές γνώσεις προγραμματισμού (Python) και εξειδικευμένες εφαρμογές reporting και KPIs που χρησιμοποιούνται στο Marketing, όπως MQLs, pipeline, ARP.

Σύμφωνα με το Workearly, επαγγελματίες από τον χώρο του Marketing, ανεξάρτητα από το αν κατέχουν ή όχι γνώσεις πληροφορικής, μπορούν να μάθουν να χειρίζονται αυτά τα εργαλεία, με τη βοήθεια εξατομικευμένου προγράμματος υλικού μελέτης, ασκήσεων και workshops. Αναλαμβάνοντας κάθε υποψήφιο ατομικά, διαμορφώνει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα και «προπονεί» τους υποψήφιους Marketing Data Analysts με βάση όσα θα ζητηθούν από αυτούς στην αγορά εργασίας. Προσφέρει γνώση και εμπειρία στις δεξιότητες που θα κληθεί να εφαρμόσει στην πράξη ο Marketing Data Analyst και κατάλληλη προετοιμασία προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, οι επαγγελματίες όχι μόνο διεκδικούν υψηλά αμειβόμενες και εξ αποστάσεως θέσεις εργασίας σε αυτή τη νέα ειδικότητα, αλλά – έχοντας ολοκληρώσει το εξειδικευμένο πρόγραμμα του Workearly – θα είναι και έτοιμοι να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εργασίας που θα αναλάβουν.

Είναι δεδομένο πως οι επαγγελματίες που προέρχονται από τον χώρο του Marketing, έχοντας αντίστοιχο ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό υπόβαθρο έχουν σοβαρό προβάδισμα στη νέα αυτή η ειδικότητα.

Η πλειονότητα των υποψηφίων που εκπαιδεύονται αυτή τη στιγμή προέρχονται από το Marketing, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτόν τον κλάδο. Φυσικά, όσοι είναι εκτός χώρου θα πρέπει να καταβάλλουν παραπάνω προσπάθεια για να κατανοήσουν και το εμπορικό σκέλος της ανάλυσης που θα κληθούν να πραγματοποιήσουν.

Γιατί Marketing Data Analyst;

Η απάντηση του Workearly συνοψίζεται σε δύο φράσεις: Υψηλές αμοιβές & Εξ αποστάσεως Εργασία σε Ελλάδα και ανεπτυγμένες αγορές του Εξωτερικού.

Η εξειδίκευση γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Ως αποτέλεσμα, η ζήτηση για την εν λόγω ειδικότητα είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Αυτό συνεπάγεται υψηλές αμοιβές και αναζήτηση υποψηφίων εκτός των γεωγραφικών ορίων όπου βρίσκεται η εκάστοτε εταιρεία. Σε συνδυασμό με την πανδημία, και την ενίσχυση της κουλτούρας της remote εργασίας, οι εξ αποστάσεως θέσεις είναι πολλαπλές.

Τα οφέλη της εξ αποστάσεως εργασίας δεν αφορούν μόνο στην ποιότητα ζωής αλλά συνδέονται άρρηκτα με τα οικονομικά πλεονεκτήματα. Η δυνατότητα ενός Έλληνα να εργάζεται εξ αποστάσεως για εταιρείες του εξωτερικού αυτομάτως δίνει τη δυνατότητα να ζήσει στην Ελλάδα, δίπλα στην οικογένειά του, με το κόστος ζωής της Ελλάδας και μισθό εξωτερικού.

Από πού μπορεί κάποιος που ενδιαφέρεται να ξεκινήσει για να εισέλθει στον χώρο της νέας αυτής ειδικότητας;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν κάνοντας μία έρευνα στο διαδίκτυο, σε δημοσιευμένες θέσεις εργασίας. Από εκεί, μπορούν να πληροφορηθούν για τις αρμοδιότητες και τα skills των Marketing Data Analysts. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ένα από αυτά τα εργαλεία, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους και το γνωσιακό και επαγγελματικό τους επίπεδο. Φυσικά, υπάρχει πληθώρα σεμιναρίων για όλα τα εργαλεία, τα οποία όμως προσφέρουν μία πρώτη – θεωρητική – επαφή με το αντικείμενο.

Οι εταιρείες όμως αναζητούν έτοιμους επαγγελματίες, που θα κληθούν από την πρώτη μέρα να φέρουν εις πέρας μια εργασία που θα τους ανατεθεί. Επομένως, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί με πρακτικές υποθέσεις εργασίας και ασκήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσω της ατομικής προετοιμασίας και εκπαίδευσης και με γνώμονα τη στόχευση κάθε επαγγελματία.

Το Workearly αναλαμβάνει ακριβώς όλα τα παραπάνω. Με  καθημερινή προσωπική επικοινωνία, επίβλεψη και αξιολόγηση προόδου μέσω μικρών στόχων (microlearning), η διαδικασία εκμάθησης γίνεται με το πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό και πρακτική εξάσκηση με τη συμβολή εξειδικευμένων συνεργατών από την Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο που εργάζονται στην αγορά σε αντίστοιχους ρόλους.

Με τεχνογνωσία σε εκπαιδευτικές πρακτικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως, φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την προσέγγιση της εξατομικευμένης εκπαίδευσης, η οποία άλλαξε για πάντα τα δεδομένα στην επαγγελματική κατάρτιση. Η εκπαίδευση γίνεται 100% εξ αποστάσεως και αποκλειστικά στους χρόνους του καθενός ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ευελιξία.

Mε παρουσία σε περισσότερες από 6 χώρες και εκατοντάδες επαγγελματίες που το εμπιστεύονται στην Ελλάδα, με πολλούς να είναι στελέχη εταιρειών με θέσεις ευθύνης σε μεγάλες πολυεθνικές, το Workearly αναγνωρισμένα αντιπροσωπεύει την νέα εποχή στην ατομική εκπαίδευση και το upskilling.​

Αυτή τη στιγμή, ήδη πολλές εταιρείες δουλεύουν σχεδόν αποκλειστικά remotely, το Workearly είναι ο μοναδικός οργανισμός που εξειδικεύεται στην προετοιμασία εξ αποστάσεως εργασίας για χώρες του Εξωτερικού και αναλαμβάνει να καθοδηγήσει όσους θέλουν να μπουν στον χώρο του IT και να απευθυνθούν όχι μόνο στην Ελληνική, αλλά και στην Παγκόσμια αγορά εργασίας.

Οποιοσδήποτε υποψήφιος ενδιαφέρεται να εκπαιδευτεί, μπορεί να απευθυνθεί στο Workearly και μέσω της δωρεάν αξιολόγησης προφίλ, αφού δημιουργηθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλάνο, σύμφωνα με τις ανάγκες του, να προετοιμαστεί σωστά για να διεκδικήσει νέες ευκαιρίες καριέρας.

Sports in

Τι ακολουθεί με τον Έλληνα διεθνή που βρέθηκε «ντοπέ» – Το δεύτερο δείγμα και η ειδοποίηση της ομάδας του

Υπό την επήρεια σοκ το ελληνικό ποδόσφαιρο στο άκουσμα της είδησης πως κορυφαίος Έλληνας άσσος βρέθηκε «ντοπέ» στο ματς της Εθνικής με την Γεωργία

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Απριλίου 2024