Αλλαγές επέρχονται στις ασφαλιστικές εισφορές όσων αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και είναι παράλληλα μισθωτοί, αλλά και για όσους αμείβονται με απόδειξη δαπάνης από το 2020.

Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται από ασφαλιστικές εισφορές οι αμοιβές με «μπλοκάκι» όσων είναι ταυτόχρονα και μισθωτοί.

Οι αλλαγές για τους μισθωτούς με μπλοκάκι

Συνεπώς, όσοι είναι μισθωτοί σε μία επιχείρηση και παράλληλα αμείβονται με «μπλοκάκι» θα πληρώσουν, το 2020 μαζί με τους εργοδότες τους εισφορές μόνο για τη μισθωτή απασχόλησή τους.

Για τις αποδοχές από το μπλοκάκι δεν θα πληρώνουν καθόλου ασφαλιστικές εισφορές.

Ειδικότερα, για τα «μπλοκάκια» με πάνω από 2 εργοδότες (εφόσον δεν είναι παράλληλα μισθωτοί και, έτσι, απαλλαγούν από τις εισφορές), οι οποίοι σήμερα πληρώνουν εισφορές σαν να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με το capital.gr παραμένει ανοιχτό αν θα υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών τους ή θα υπαχθούν στο σχεδιαζόμενο σύστημα των προκαθορισμένων εισφορών, το οποίο θα ισχύσει, από το 2020, για όλους τους επαγγελματίες, δηλαδή θα πληρώνουν τουλάχιστον τις κατώτατες εισφορές των 210 ευρώ/μήνα ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Σε ό,τι αφορά τα «μπλοκάκια» με έως 2 εργοδότες (εφόσον δεν είναι παράλληλα μισθωτοί και, έτσι, απαλλαγούν από τις εισφορές) θα συνεχίσουν το 2020 -σύμφωνα με το βασικό σενάριο– να υπάγονται στο ίδιο καθεστώς που υπάγονται και σήμερα, δηλαδή θα πληρώνουν μαζί με τους εργοδότες τους τις ασφαλιστικές εισφορές ύψους 27,1%.

Τι θα ισχύσει για τις αποδείξεις δαπάνης

Επίσης, όσον αφορά τις αποδείξεις δαπάνης, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει από την 1η/1/2019, επιβλήθηκαν εισφορές 20,2% υπέρ της κύριας ασφάλισης και της υγείας επί των καθαρών -μετά φόρων- αποδοχών μέσω αυτής της εργασιακής σχέσης.

Οι εισφορές αυτές επιβάλλονταν σε όσους αμείβονται με αυτόν τρόπο, ανεξάρτητα από το αν ήταν παράλληλα μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ. Ωστόσο, δεν ισχύουν για όσους κόβουν απόδειξη δαπάνης, οι ελάχιστες εισφορές που ισχύουν για τα «μπλοκάκια» με πάνω από 2 εργοδότες και τους επαγγελματίες.

Και αυτές οι εισφορές, όπως σχεδιάζει το Υπ. Εργασίας, θα καταργηθούν αλλά μόνο για όσους εισπράττουν έως 3000 ευρώ ετησίως με απόδειξη δαπάνης.

Επίσης, καμία άλλη νέα ασφαλιστική εισφορά δεν θα επιβληθεί στις αμοιβές με απόδειξη δαπάνης μέχρι του προαναφερθέντος επιπέδου.

Όσον αφορά τις αμοιβές με απόδειξη δαπάνης οι οποίες, σε ετήσια βάση, ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ, το Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με το capital.gr, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το καθεστώς των εισφορών το οποίο θα ισχύσει, αν και σύμφωνα με το βασικό σενάριο θα υπάρχει κάποια κλίμακα ασφαλιστικών κρατήσεων για αυτήν την κατηγορία.

Γράψτε το σχόλιό σας