Με ένα σμπάρο δυο τριγώνια στοχεύει να πιάσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την εφαρμογή του συστήματος πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων στη δημόσια διοίκηση.

Με εγκύκλιο της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ζητάει από τα υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου, να αποστείλουν έως τις 29 Μαρτίου τα τετραετή σχέδια με τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού των ετών για το διάστημα από το 2020 έως και το 2023 (!)

Στη συνέχεια, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, θα συντάξει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, το οποίο θα υποβάλει προς έγκριση στο υπουργείο Οικονομικών.

Σχετικά με τα ετήσια σχέδια προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020, καθώς και τις εγκρίσεις διετούς διάρκειας των ετών 2020 και 2021, το υπουργείο ενημερώνει ότι θα αποσταλεί ξεχωριστή εγκύκλιος με τις απαραίτητες οδηγίες, προκειμένου να υποβληθούν μέχρι το τέλος του φετινού Σεπτεμβρίου.

Τα αιτήματα προβλέπεται να εγκριθούν εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου 2019, δηλαδή από την επόμενη κυβέρνηση.

Με αυτή την πρωτοφανή μεθόδευση η κυβέρνηση επιθυμεί αφενός να δείξει το «φιλολαϊκό» της πρόσωπο, τάζοντας προσλήψεις στο δημόσιο σε βάθος χρόνου, και την ίδια ώρα στοχεύει και σε φθορά της επόμενης κυβέρνησης η οποία θα κληθεί να διαχειριστεί προσλήψεις τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ «προγραμμάτισε» με το «έτσι θέλω» στην πλάτη της, καθαρά για ψηφοθηρικούς λόγους.

Έτσι λοιπόν, «κύκλοι του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» ισχυρίζονται μιλώντας στο ΑΠΕ ότι δεν πρόκειται για προεκλογική σκοπιμότητα καθώς «οι προσλήψεις θα εγκριθούν μετεκλογικά», ενώ την ίδια ώρα δεν διστάζουν να ομολογήσουν απροκάλυπτα και με τον πιο κυνικό τρόπο το σχέδιό τους:

«Με το πλήθος των κενών που θα αποτυπωθούν στα αιτήματα των δημόσιων φορέων, θα καταδειχτεί το πρόβλημα υποστελέχωσης στη δημόσια διοίκηση και η επιδείνωση του προβλήματος που θα προκαλέσει τυχόν επιστροφή στη μνημονιακή αναλογία «μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις», που υπόσχεται ότι θα εφαρμόσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης», αναφέρουν οι «κύκλοι» του υπουργείου.

Σύμφωνα με τον υπολογισμό του υπουργείου, στο σχέδιο που θα υποβάλουν τα υπουργεία για λογαριασμό και των εποπτευόμενων φορέων και των οικείων ανεξάρτητων αρχών θα περιλαμβάνονται για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού (αυτοδίκαιες αποχωρήσεις), το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού, οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του και οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών, μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων. Το υπουργείο Εσωτερικών συντάσσει χωριστό πολυετές σχέδιο για τους δήμους, τις Περιφέρειες και τους εποπτευόμενους φορείς τους.

Να σημειωθεί ότι ο ίδιος νόμος προβλέπει ότι από 1 Ιανουαρίου 2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της γενικής κυβέρνησης, απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που αυτό είναι αντικειμενικά αδύνατο, είναι δυνατή η έγκριση του αιτήματος από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280), μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.

Γράψτε το σχόλιό σας