Θετικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα από τη χρήση ενός νέου τύπου stent, που επενδύεται με φαρμακευτική ουσία, η οποία αναστέλλει τη δημιουργία νεοαγγείων, το οποίο δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε από την Α' Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα γίνει κατά τη διάρκεια του 27ου Διεθνούς Συνεδρίου Κλινικής Καρδιολογίας (19-21 Απριλίου) στην Αθήνα.

Θετικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα από τη χρήση ενός νέου τύπου stent, που επενδύεται με φαρμακευτική ουσία, η οποία αναστέλλει τη δημιουργία νεοαγγείων, το οποίο δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε από την Α’ Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα γίνει κατά τη διάρκεια του 27ου Διεθνούς Συνεδρίου Κλινικής Καρδιολογίας (19-21 Απριλίου) στην Αθήνα.

Ο Καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με αφορμη τη διοργάνωση του συνεδρίου παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της στεφανιαίας νόσου τόσο στην διάγνωση όσο και στη θεραπεία με τα νέας γενιάς stent. Από τις πρώτες μελέτες σε ανθρώπους που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο έτος, φαίνεται ότι η φαρμακευτική ουσία μπεβασιζουμάμπη έχει – όπως όλα τα νέα stent – πολύ μικρό ποσοστό επαναστένωσης (2-3%), ενώ παράλληλα μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δημιουργία νεοαγγείων. Με αυτό τον τρόπο διατηρεί την αθηρωματική πλάκα σταθερή και προλαμβάνει νέα εμφράγματα. Όπως παρουσιάσθηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας στη Γαλλία (ESC Congress, Αύγουστος 2011, Παρίσι), η πενταετής παρακολούθηση των ασθενών στους οποίους εμφυτεύθηκε αυτό το stent έδειξε ότι η χρήση του είναι ασφαλής και ότι παρουσιάζουν ποσοστά επαναστένωσης ανάλογα με αυτά των άλλων stent, χωρίς να είναι απαραίτητη η λήψη διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής για διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών.

Διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας
Εξάλλου, τα αποτελέσματα  της μελέτης PARTNER, δείχνουν ότι  η διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των θανάτων κατά 46% συγκριτικά με τη συντηρητική αντιμετώπιση ή τη βαλβιδοπλαστική. Ταυτόχρονα οι ασθενείς αυτοί έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής και μπορούν να ζήσουν την καθημερινότητά τους με πολύ λιγότερα συμπτώματα. Τα αποτελέσματα είναι μέχρι σήμερα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και, αν επιβεβαιωθούν, τότε πολλοί ασθενείς με σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας που δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση θα θεραπευθούν, ενώ οι πιο αισιόδοξοι προβλέπουν και την πλήρη αντικατάσταση της χειρουργικής επέμβασης από τη διαδερμική εμφύτευση της αορτικής βαλβίδας.
Στη χώρα μας πραγματοποιείται η πρωτοποριακή αυτή επέμβαση με απόλυτη επιτυχία στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο από την Α′ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 120 επεμβάσεις με μηδενικά ποσοστά περιεπεμβατικής θνητότητας.

Νέα φάρμακα στη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής
Ο Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» Γεώργιος Ανδρικόπουλος αναφερόμενος στην θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής εξήγησε ότι η είσοδος των νέων αντιθρομβωτικών στη θεραπευτική της κολπικής μαρμαρυγής θα δώσει λύση στην ανεπαρκή ή κακή χρήση των κουμαρινικών αντιπηκτικών, φαινόμενο που απαντά και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες αλλά ενδημεί στη χώρα μας για ιατρικούς αλλά και γεωγραφικούς λόγους. α νέα αντιθρομβωτικά προκρίνονται ως θεραπεία πρώτης επιλογής στις πρόσφατες οδηγίες των ιατρικών εταιρειών ΗΠΑ και Καναδά, ενώ η χρήση τους εξαπλώνεται και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Με δεδομένη την αδυναμία των αντιαρρυθμικών να ελέγξουν ικανοποιητικά την κολπική μαρμαρυγή έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την κατάλυση (ablation) της κολπικής μαρμαρυγής που πλέον προτείνεται ως βασική θεραπεία της νόσου με πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τα αντιαρρυθμικά φάρμακα. Κύριο χαρακτηριστικό των νέων μεθόδων για την κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής είναι η ωριμότητα της μεθόδου και η ελαχιστοποίηση των επιπλοκών. Στη φαρμακευτική αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας σημαντικό βήμα αποτελεί η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού φαρμάκου (ΕΜΑ), που έδωσε ένδειξη στην ιβαμπραντίνη για την αντιμετώπιση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου ΙΙ-ΙΙΙ, φλεβοκομβικό ρυθμό και συχνότητα ≥75 ΒΡΜ. Η ένδειξη αυτή βασίζεται στα αποτελέσματα της μελέτης SHIFT. Η μελέτη SHIFT έδειξε ότι η προσθήκη ιβαμπραντίνης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που λαμβάνουν ήδη αγωγή με φάρμακα του άξονα ρενίνης – αγγειοτασίνης – αλδοστερόνης και β-αναστολείς βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών, μειώνει τη νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια και μειώνει τη θνησιμότητα από την καρδιακή ανεπάρκεια κατά 26%. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της μελέτης αυτής είναι ότι η στρατηγική ελέγχου της συχνότητας απεδείχθη σημαντική παρέμβαση σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που λαμβάνουν ήδη βέλτιστη αγωγή συμπεριλαμβανομένων των β-αναστολέων. Δικαιώνεται έτσι η βασική υπόθεση, που είχε διατυπωθεί πριν τουλάχιστον 20 χρόνια, ότι ο έλεγχος της καρδιακής συχνότητας είναι σημαντικός για τη θεραπεία των ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα.

Νέα διαγνωστικά μέσα για την «ευάλωτη» αθηρωματική πλάκα
Ο επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Τούτουζας αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της «ευάλωτης» αθηρωματικής πλάκας, δηλαδή την αθηρωματική πλάκα που έχει υψηλό κίνδυνο να ραγεί και να προκαλέσει καρδιακό επεισόδιο που έχει συγκεκριμένα μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά εξήγησε ότι για την ανίχνευση αυτών των χαρακτηριστικών έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι, όπως η ενδοστεφανιαία θερμογραφία, η οπτική συνεκτική τομογραφία (OCT) και η εικονική ιστολογία (VH). Ο συνδυασμός αυτών των τεχνικών αυξάνει τη διαγνωστική δυνατότητα για την εύρεση των επικίνδυνων αθηρωματικών πλακών, με απώτερο στόχο τη μείωση του ποσοστού εκδήλωσης οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου και της θνητότητας της στεφανιαίας νόσου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από μελέτες της Α′ Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών φαίνεται ότι αθηρωματικές πλάκες με αυξημένη θερμοκρασία (>0.10 OC) και πολύ λεπτή κάψα που καλύπτει την αθηρωματική πλάκα (<60-70 μm) ρήγνυνται σε μεγάλο ποσοστό και προκαλούν οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Σε μια μελέτη διαπιστώθηκε ότι το 70-80% των ασθενών με έμφραγμα του μυοκαρδίου έχουν τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά.
Η Α′ Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης και πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφαρμόζει για πρώτη φορά στον άνθρωπο την τρισδιάστατη ενδοστεφανιαία OCT, η οποία δίνει τη δυνατότητα ποσοτικοποίησης των δυνάμεων που αναπτύσσονται στα διάφορα τμήματα της στεφανιαίας αρτηρίας, ώστε να ανιχνεύονται οι ευάλωτες περιοχές, δηλαδή οι περιοχές με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να ραγούν και να οδηγήσουν σε οξύ καρδιακό επεισόδιο.
Ταυτόχρονα, αναπτύχθηκε η τεχνική της ακτινομετρίας μικροκυμμάτων για την αναίμακτη ανίχνευση της ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας. Με την εφαρμογή της νέας αυτής μεθόδου, είναι η δυνατή η θερμική χαρτογράφηση ενός αγγείου και η αναγνώριση των περιοχών με την υψηλότερη έκλυση θερμότητας, οι οποίες είναι και οι πιο επικίνδυνες να οδηγήσουν σε καρδιακό επεισόδιο.

Νέα θεραπεία για την υπέρταση
Ο Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιούφης αναφερόμενος στην υπέρταση και τα ευεργετικά αποτελέσματα της κατάλυσης της συμπαθητικής νεύρωσης του νεφρού (renal sympathetic denervation) με την διαδερμική εισαγωγή με τοπική αναισθησία ειδικού καθετήρα στις νεφρικές αρτηρίες και χρήση υψίσυχνου ρεύματος για την θεραπεία της ανθεκτικής υπέρτασης., εξήγησε ότι η διαδικασία είναι σχετικά απλή, με παρακέντηση της μηριαίας αρτηρίας, είναι ασφαλής και απαιτείται νοσηλεία μίας ημέρας.
Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε απονεύρωση της νεφρικής αρτηρίας παρουσίασαν σημαντική μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης έως και 32 mmHg κατά μέσο όρο, σε διάστημα παρακολούθησης 6 μηνών.
Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα από την ελληνική εμπειρία (Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών), όπου διενεργήθηκε επιτυχής κατάλυση της συμπαθητικής νεύρωσης του νεφρού σε 22 ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση: οι ασθενείς αυτοί για να μπορούν να υποβληθούν σε απονεύρωση του νεφρού δεν θα πρέπει να έχουν στενώσεις στη νεφρική αρτηρία, όπως αυτό αποδεικνύεται με ένα υπερηχογράφημα νεφρών ή με αξονική αγγειογραφία των νεφρικών αρτηριών.
Μόλις πρόσφατα δημοσιεύθηκαν δεδομένα ότι η απονεύρωση του νεφρού πέραν της μείωσης της πίεσης συμβάλει και στη υποστροφή της υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας. Έχει δειχθεί ότι στο 85% των ασθενών που υποβάλλονται σε απονεύρωση η πίεση μειώνεται από τον πρώτο μήνα και με την πάροδο του χρόνου η μείωση της πίεσης γίνεται μεγαλύτερη. Επίσης σε αυτούς που δεν μειώθηκε η πίεση στον πρώτο χρόνο αυτό παρατηρήθηκε μετά τον πρώτο χρόνο και σε διάστημα παρακολούθησης πέραν της 2ετίας η πίεση είναι ελαττωμένη.
Η θεραπευτική αυτή μέθοδος αντιμετώπισης της σοβαρής αρτηριακής υπέρτασης δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες και ανοίγει νέους θεραπευτικούς δρόμους όχι μόνο για την μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης αλλά και για την αντιμετώπιση συνοδών καταστάσεων που αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Ταυτόχρονα, στην Α′ Καρδιολογική Κλινική έχει γίνει η πρώτη πειραματική εφαρμογή σε πειραματικά μοντέλα για τη φαρμακευτική κατάλυση της συμπαθητικής νεύρωσης των νεφρών, κατά την οποία χρησιμοποιείται μια ειδική τεχνική για την τοπική εναπόθεση vincristine στις νεφρικές αρτηρίες. Η συγκεκριμένη φαρμακευτική ουσία έχει την ιδιότητα να καταλύει τις νευρικές ίνες των νεφρικών αρτηριών. Τα πρώτα πειραματικά αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά.

health.in.gr

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr