Επιπλέον φόρους ύψους 3,6 δισ. ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν το 2012 μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, αγρότες και ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός, σε μία περίοδο που η οικονομία είναι σε βαθιά ύφεση, τα εισοδήματα μειώνονται και η ανεργία αυξάνεται.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, τα φορολογικά έσοδα προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 7,1% στα 53,301 δισ. ευρώ, από 49,702 δισ. ευρώ εφέτος.

 
Η αύξηση θα προέλθει από τα φορολογικά μέτρα που περιλαμβάνονται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και την απόδοση των μέτρων που ελήφθησαν πρόσφατα, όπως το έκτακτο τέλος ακίνητης περιουσίας κ.ά.
 
Στα μέτρα που αναμένεται να συμβάλουν στην αύξηση των εσόδων το 2012 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο περιορισμός ή και η κατάργηση φοροαπαλλαγών και εξαιρέσεων, η αύξηση των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων σε συνδυασμό με αλλαγές στο φόρο περιουσίας, καθώς και η εξομοίωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης.

Τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων θα αυξηθούν κατά 29,1% ή 2,5 δισ. ευρώ, λόγω της μείωσης ή και κατάργησης πολλών φοροαπαλλαγών και της πλήρους εφαρμογής των τεκμηρίων φορολόγησης, αλλά και της μείωσης του αφορολόγητου ορίου στα 5.000 ευρώ.

Οι φόροι στα ακίνητα θα δώσουν έσοδα 3,58 δισ. ευρώ, έναντι 1,12 δισ. ευρώ εφέτος (+217,6%). Μέρος αυτής της μεγάλης διαφοράς οφείλεται στην καθυστέρηση είσπραξης του ΕΤΑΚ του 2009 και του ΦΑΠ 2010.

Από το ειδικό τέλος ακίνητης περιουσίας, το υπουργείο Οικονομικών προσδοκεί έσοδα 2,9 δισ. ευρώ το 2012.

Τα έσοδα από λοιπούς φόρους συναλλαγών προβλέπεται να ανέλθουν στα 1,048 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,7%, λόγω της θετικής επίδρασης από την αύξηση των αντικειμενικών αξιών στα έσοδα από τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Στον αντίποδα, οι φόροι εισοδήματος νομικών προσώπων (επιχειρήσεων) θα μειωθούν κατά 22%., λόγω των σημαντικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, αλλά και της μείωσης του συντελεστή φορολόγησης των αδιανέμητων κερδών από 24% σε 20% για τη χρήση 2011.

Από τον προϋπολογισμό δεν προκύπτει μεταβολή των τελών κυκλοφορίας, ενώ μικρή θα είναι η αύξηση στα τέλη ταξινόμησης μετά την απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι άμεσοι φόροι θα είναι αυξημένοι κατά 17,4% στα 24,213 δισ. ευρώ, ενώ οι έμμεσοι φόροι θα είναι κοντά στα εφετινά επίπεδα και προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 29,088 δισ. ευρώ.

Φορολογική «καταιγίδα»

Αναλυτικά, τα μέτρα με τα οποία θα επιβαρυνθούν 8,5 εκατ. φορολογούμενοι το νέο έτος είναι τα εξής:

– Κατάργηση της έκπτωσης φόρου σε ποσοστό 10% επί του επιπλέον ποσού από το αφορολόγητο που συγκεντρώνεται με την προσκόμιση αποδείξεων.

– Επαναξιολόγηση και περιορισμός των φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων.

– Διεύρυνση των τεκμηρίων φορολόγησης σε όλους τους φορολογούμενους.

– Συνέχιση της είσπραξης εσόδων από το τέλος επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες που έχει επιβληθεί από το 2011.

– Αλλαγή στο φόρο ακίνητης περιουσίας, με τη μείωση του αφορολογήτου ορίου και την αύξηση των αντικειμενικών αξιών.

– Συνέχιση της είσπραξης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας, που είναι ήδη σε ισχύ.

– Επιβολή έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις με μεγάλη κερδοφορία τη χρήση 2010.

– Πλήρης εφαρμογή της ειδικής ρύθμισης για τα ιδιωτικά σκάφη, με παύση της ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

– Πλήρης απόδοση του μέτρου της αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΚ στον καπνό.

– Πλήρη εφαρμογή της αύξησης του συντελεστή ΕΦΚ στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης σε 60 ευρώ το χιλιόλιτρο για τα φυσικά πρόσωπα και στην εξομοίωση του εν λόγω συντελεστή με εκείνο του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) κίνησης για τις επιχειρήσεις,

– Συνέχιση της είσπραξης της ειδικής εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης από τα φυσικά πρόσωπα, και για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν στο 2011 και την παρακράτηση της εισφοράς για τα εισοδήματα του 2012 από μισθωτούς και συνταξιούχους.

– Πλήρης απόδοση του μέτρου αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23%.

– Πλήρης εφαρμογή του μέτρου επιβολής ΕΦΚ στο φυσικό αέριο.

– Πλήρης εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την είσπραξη ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο.

– Πλήρης απόδοση του νέου πλαισίου εκδίκασης φορολογικών διαφορών.

– Πλήρης απόδοση του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) που είναι σε ισχύ από το 2011

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ