Μειωμένη ήταν η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από το Ευρωσύστημα, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA), σύμφωνα με τα στοιχεία του Αυγούστου.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών υποχώρησε στα 45,2 δισ. ευρώ από 50,5 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Ιουλίου.

Ειδικότερα, η εξάρτηση από τον ELA έφτασε στα 30,8 δισ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου από 34,6 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, ενώ από την ΕΚΤ στα 14,4 δισ. ευρώ από 15,8 δισ. ευρώ αντιστοίχως.