Τα χρόνια νοσήματα υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών τουλάχιστον κατά 20%, ενώ την τελευταία δεκαετία τριπλασιάστηκαν οι καταστροφικές δαπάνες υγείας των νοικοκυριών

Δείκτες ποιότητας στα νοσοκομεία σχεδιάζει να εισάγει ο νεοσύστατος Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ), τη στιγμή που τα νοσοκομεία της χώρας δεν ταυτοποιούν κάν τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε αυτά.

Και αυτό τη στιγμή που οι μισές και πλέον θεραπείες που καταναλώνονται στα νοσοκομεία, πληρώνονται τελικά από τη φαρμακοβιομηχανία με τη μορφή clawback.

Στη 10ετία 2008-2018, το ποσοστό των νοικοκυριών που είχαν υποστεί φτωχοποίηση εξαιτίας των πληρωμών για κάλυψη αναγκών περίθαλψης έφτασε από 8% σε 24%.

Παράλληλα, τα χρόνια νοσήματα υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών τουλάχιστον κατά 20%.

Τα δεδομένα αυτά, ανακοινώθηκαν στη διάρκεια του 10ου συνεδρίου της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας από την πρόεδρο του ΟΔΙΠΥ Δάφνη Καϊτελίδου, τον καθηγητή Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Νίκο Πολύζο και τον ομ. Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας του ΕΚΠΑ Γιάννη Υφαντόπουλο.

Η κ. Καϊτελίδου επεσήμανε την ανάγκη διασφάλισης ότι οι υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στα νοσοκομεία είναι ασφαλείς, τεκμηριωμένες, έγκυρες, ισότιμες, ανθρωποκεντρικές και αποδεκτές από τους χρήστες των υπηρεσιών αυτών. Στην κατεύθυνση αυτή και σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την ΗΔΙΚΑ, θα ξεκινήσει έρευνα κατ΄ αρχήν με 5.000 συμμετέχοντες που θα επεκταθεί σε 15.000-20.000 συμμετέχοντες για τις εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας σε ΤΟΜΥ, Κέντρα Υγείας, εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων και συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα, ο ΟΔΙΠΥ καταγράφει τους δείκτες ασφαλείας, και η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει δείκτες ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, ενώ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ξεκίνησε πρόγραμμα σε 10 μεγάλα νοσοκομεία, για τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Παράλληλα προωθείται η υιοθέτηση δεικτών που αφορούν τις πτώσεις των ασθενών και τις κατακλίσεις.

Διαβάστε επίσης: Η υγειονομική κρίση οδηγεί σε συστήματα υγείας με επίκεντρο τους ασθενείς

Επίσης προωθείται η καθιέρωση κωδικού μπλε για ανακοπές και κωδικού ροζ για απαγωγές βρεφών, προκειμένου τα νοσοκομεία να λειτουργούν με ασφάλεια.

Η κ. Καϊτελίδου παρατήρησε ότι στα στοιχεία των νοσοκομείων δεν υπάρχει συγκρισιμότητα, κάτι το οποίο επεσήμανε και ο καθ. Νίκος Πολύζος, παρουσιάζοντας μελέτη σε 18 νοσοκομεία, για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη.

Η φαρμακευτική δαπάνη στα νοσοκομεία

Σύμφωνα με τη μελέτη, στα αντινεοπλασματικά φάρμακα και τους ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες, τα αντιβιοτικά και τα φάρμακα για τα αιμοποιητικά όργανα κατανέμεται το 85,4% του clawback της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά 51,8%, 22,8% και 10,8% αντίστοιχα, για φάρμακα των οποίων η αξία ξεπερνά τα 109 εκατ. ευρώ. Το 51,3% του συνολικού clawback των ετών 2016-2019 αφορούσε μόλις 7 φαρμακευτικές, ενώ το 80,4% του clawback αφορούσε 26 από τους 273 κατόχους άδειας κυκλοφορίας.

Από την καθιέρωση του πλαφόν της φαρμακευτικής δαπάνης στα περίπου 500 εκατ. ευρώ η φαρμακευτική βιομηχανία κατέβαλε πάνω από το μισό των νοσοκομειακών δαπανών.

Ο κ. Πολύζος πρότεινε να τροποποιηθούν τα λογιστικά σχέδια του δημόσιου λογιστικού ώστε να μπορούν να παρακολουθούνται οι δαπάνες κατά κατηγορία φαρμάκων ανάλογα με το ποιο σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού αφορούν.

Την σταδιακή μείωση του clawback τα έτη 2022-2025 με

25 εκ. ευρώ ετησίως από διαγωνισμούς γενοσήμων προσβλέποντας σε εξοικονόμηση 10% ετησίως,

50 εκατ. ευρώ ετησίως από συμφωνίες όγκου – τιμής για τα πρωτότυπα (αναμενόμενη εξοικονόμηση 10% ετησίως)

Τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ ετησίως μέσω επιτροπής διαπραγμάτευσης με παρακολούθηση και διαπραγμάτευση, καθώς επίσης και με μηνιαία παρακολούθηση των καταναλώσεων με ταυτόχρονη αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού κατά 20% ή 100 εκατ. ευρώ περίπου.

Η συμμόρφωση των ασθενών

Στη συμμόρφωση μόλις των μισών ασθενών στις θεραπείες τους, αναφέρθηκε ο καθηγητής Οικονομικών της Υγείας του ΕΚΠΑ Γιάννης Υφαντόπουλος, σημειώνοντας πως η μη συμμόρφωση από το υπόλοιπο 50% έχει επίπτωση της τάξης του 3-5% του ΑΕΠ.

Παρουσιάζοντας μελέτη του, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, οι ασθενείς και τα νοικοκυριά οδηγήθηκαν σε φτωχοποίηση, αύξηση των καταστροφικών δαπανών και αύξηση των ανισοτήτων πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Μάλιστα ο αριθμός των νοικοκυριών που υπέστησαν καταστροφικές δαπάνες τριπλασιάστηκε στη 10ετία 2008-2018, από 8% σε 24%.

Συνέχισε, επισημαίνοντας ότι έχει σημασία τόσο ο χρόνος που διατίθεται για εξέταση του ασθενή από τον γιατρό, αλλά κυρίως η ποιότητα της επικοινωνίας, η παροχή γραπτών οδηγιών και η σαφής εξήγηση των οδηγιών αυτών. Και ο λόγος είναι ότι η ποιότητα ζωής μειώνεται με τα χρόνια νοσήματα, τουλάχιστον κατά 20%.

Η φαρμακοβιομηχανία

Αναφερόμενος στο σύστημα υγείας, τις επιβαρύνσεις των φαρμακευτικών εταιρειών, αλλά και τις προοπτικές που διαγράφονται, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Ολύμπιος Παπαδημητρίου, επεσήμανε ότι διάγουμε μια υγειονομική καταιγίδα με την πανδημία, η οποία δεν μπαίνει σε ύφεση, επιβαρύνει δραματικά το σύστημα υγείας και αναδεικνύει παθογένειες ετών.

Αναφερόμενος στο clawback, παραδέχθηκε ότι είναι υπέρογκο και δεν συμφωνούν με την επιβολή του οι φαρμακευτικές, όμως συνεχίζουν να διαθέτουν φάρμακα καθώς πρόκειται για πολύ ευαίσθητη κατάσταση, με τη νοσηρότητα να αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης αυξάνεται και το προσδόκιμο επιβίωσης και κανένα σύστημα δεν θα ήθελε να στερήσει τις υπηρεσίες του από τους ασθενείς.

Σημείωσε πως η φαρμακευτική βιομηχανία με προσήλωση στοχεύει στην κατανόηση των νοσημάτων για την κάλυψη των αναγκών, και στο πλαίσιο αυτό υπάρχει συνεργασία  με τους ασθενείς.

Αναφερόμενος στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, είπε ότι είναι μέρος μόνο μιας μεταρρύθμισης που αναμένεται ακόμη να υλοποιηθεί και η οποία θα περιλαμβάνει αξιοποίηση των δεδομένων για την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας ανά τμήμα, κλινική κλπ.

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr