Παρασκευή 19 Απριλίου 2024
weather-icon 21o
Η απάντηση του ΕΟΠΠΥ στον ΣΥΡΙΖΑ για τα περί σχεδίου ιδιωτικοποίησης

Η απάντηση του ΕΟΠΠΥ στον ΣΥΡΙΖΑ για τα περί σχεδίου ιδιωτικοποίησης

«Θα περιμέναμε από την αξιωματική αντιπολίτευση να διαβάζει καλύτερα ώστε να προστατεύεται και να μην εκτίθεται» απαντάει στον ΣΥΡΙΖΑ ο ΕΟΠΠΥ. Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι βάζει μπροστά σχέδιο παράδοσης στους ιδιώτες υπηρεσιών του ΕΟΠΠΥ.

«Θα περιμέναμε από την αξιωματική αντιπολίτευση να διαβάζει καλύτερα ώστε να προστατεύεται και να μην εκτίθεται» απαντάει στον ΣΥΡΙΖΑ ο ΕΟΠΠΥ.

Διασπορά ψευδών ειδήσεων

Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι βάζει μπροστά σχέδιο παράδοσης στους ιδιώτες υπηρεσιών του ΕΟΠΠΥ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επικαλούνταν ρεπορτάζ του Έθνους σύμφωνα με το οποίο «η κυβέρνηση σκοπεύει να φέρει τροπολογία στη Βουλή με την οποία προβλέπεται η παραχώρηση υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες θα μπορούν να ελέγχουν από τις δαπάνες του Οργανισμού μέχρι και τα περιουσιακά του στοιχεία».

Από την πλευρά του Οργανισμού γίνεται λόγος για «παραπλανητικό δημοσίευμα» και μικροπολιτική καθώς και διασπορά ψευδών ειδήσεων εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ.

Εσφαλμένα

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ αναφέρει:

«Ένα παραπλανητικό δημοσίευμα δεν μπορεί για κανένα λόγο να αποτελεί στοιχείο για μικροπολιτική και διασπορά ψευδών ειδήσεων, που εν τέλει προκαλούν αναστάτωση στους ασφαλισμένους της χώρας.  Προς αποκατάσταση της αλήθειας σημειώνονται τα εξής:

»1. Ο ΕΟΠΥΥ βάσει των ισχυουσών διατάξεων (παρ. 9, αρ.28, ν.3918/11) δύναται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και κατόπιν έγκρισης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να αναθέτει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τις ακόλουθες εργασίες:

α) Τη μελέτη, καταγραφή, αποτίμηση, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων

β) Τη διοικητική και οικονομική οργάνωση των υπηρεσιών τους.

γ) Το κλείσιμο των ισολογισμών – απολογισμών και τη λογιστική εν γένει ενημέρωση.

δ) Την καταχώρηση και επεξεργασία στοιχείων στα μηχανογραφικά τους προγράμματα.

ε) Τον έλεγχο των δαπανών υγείας.

»Το δημοσίευμα εσφαλμένα αναφέρει πως «η κυβέρνηση έχει ήδη έτοιμη διάταξη με την οποία προβλέπεται η παραχώρηση υπηρεσιών σε ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες θα μπορούν να ελέγχουν από τις δαπάνες του Οργανισμού, μέχρι και τα περιουσιακά του στοιχεία» καθώς η δυνατότητα ανάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελετών και ελεγκτικών υπηρεσιών είχε ήδη προβλεφθεί από το 2011. Συνεπώς σε ποιά διάταξη αναφέρεται το δημοσίευμα; Η αλήθεια είναι πως η διάταξη που προωθείται από το Υπ. Υγείας, αφορά αποκλειστικά και μόνο δύο ζητήματα:

Απάλλειψη πρόβλεψης έγκρισης

»α) την απάλειψη της πρόβλεψης έγκρισης του Υπ. Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά την απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση αναθέσεων. Και αυτό γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συνεπώς δεν νοείται έγκριση του Υπουργού στη διαδικασία ανάθεσης. Υπενθυμίζεται πως καμία ανάθεση του ΕΟΠΥΥ δεν εγκρίνεται από το Υπ. Υγείας, αφού όλες οι αναθέσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Υπ. Υγείας προϋπολογισμού του Οργανισμού και των πιστώσεων που προβλέπονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Παροχή εξουσιοδότησης

»β) την παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ του Οργανισμού, πέραν των ανωτέρω μελετών και ελέγχων που θεσμοθετήθηκαν ήδη από το 2011, να αναθέτει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου το νομικό έλεγχο των νομικών σχεδίων, διακηρύξεων, συμβατικών κειμένων και νομικών μελετών επί των ζητημάτων που άπτονται ιδίως των Διευθύνσεων Προμηθειών, Συμβάσεων και Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του Οργανισμού. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο λόγω των εξειδικευμένων ζητημάτων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός ως αποζημιωτής των δαπανών υγείας και των ολοένα αυξανόμενων αναγκών των δικαιούχων περίθαλψης τις οποίες καλείται να καλύψει ο ΕΟΠΥΥ.

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

»2. Αναφορικά με «τον παραγκωνισμό του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και την ακύρωση συνεδριάσεων λόγω της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στα υπηρεσιακά στελέχη του Οργανισμού και αλλαγής τρόπου λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ», σημειώνονται τα εξής:

»Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, έχοντας ως γνώμονα την ταχύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων αλλά και την ελαχιστοποίηση των διοικητικών βαρών, προέβη στην πρώτη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη από τη σύσταση του Οργανισμού το 2011.

»Απορίας άξιο ήταν γιατί καμία Διοίκηση από τη σύσταση του ΕΟΠΥΥ δεν προέβη σε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε υπηρεσιακά στελέχη, διοικητική πρακτική η οποία εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στο Δημόσιο και είναι επιβεβλημένη για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων των συναλλασσόμενων.

Διαδικασία που απαιτούσε πολλαπλά στάδια

»Ενδεικτικό είναι πως για την παροχή σε ασφαλισμένους ιατρικών ή και φαρμακευτικών παροχών, εγκεκριμένων είτε από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) είτε από τους αρμόδιους ιατρούς ελεγκτές, απαιτούνταν οι υπογραφές όλων των υπηρεσιακών παραγόντων και η τελική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαδικασία που απαιτούσε πολλαπλά στάδια, εγκρίσεις και υπογραφές με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις οι ασφαλισμένοι να περιμένουν για μήνες.

»Σήμερα απαιτείται, πέραν της απαραίτητης ιατρικής έγκρισης, η υπογραφή και του αρμόδιου Δ/ντη ή Γενικού Δ/ντη ανάλογα με το ποσό της παροχής. Ομοίως, σε περίπτωση κατεπείγουσας μετάβασης ασθενών στο εξωτερικό για νοσηλεία πέραν της έγκρισης του ΑΥΣ, απαιτείτο απόφαση ΔΣ με αποτέλεσμα να γίνεται κατεπείγουσα σύγκληση του ΔΣ πριν τη μετάβαση του ασθενή.

Σήμερα απαιτεί μόνο την έγκριση του Διοικητή

»Σήμερα, και μετά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, πέραν της ιατρικής έγκρισης απαιτείται  μόνο η έγκριση του Διοικητή.

»Η σημερινή Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει εμπιστοσύνη στην επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία των ανώτερων στελεχών της και των αρμόδιων ιατρικών ομάδων και στο πλαίσιο αυτό, μειώνει τη γραφειοκρατία και τα διοικητικά βάρη, υιοθετώντας διαδικασίες ταχύτερης επίλυσης των ζητημάτων των ασφαλισμένων.

»Το γεγονός ότι διατυπώνεται προβληματισμός και δυσαρέσκεια για την απεμπλοκή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τους ασφαλισμένους ή με άλλες διαδικαστικές ενέργειες, θα πρέπει να προβληματίσει όσους με θέρμη υπερασπίζονται την επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση.

Η πραγματικότητα δεν εξυπηρετεί το αντιπολιτευτικό αφήγημα

»Λυπούμαστε που η πραγματικότητα δεν εξυπηρετεί το αντιπολιτευτικό αφήγημα και είναι κρίμα που άκριτα υιοθετούνται απόψεις που δεν στηρίζονται σε αληθινά δεδομένα. Ο ΕΟΠΥΥ έχει αποφασίσει να παραμείνει προσηλωμένος στο στόχο του, που δεν είναι άλλος από την ποιοτική και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών».

Sports in

Γιατί δεν παίζουν στην Αγγλία ο Μασούρας και ο Ντόη

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την Άστον Βίλα στις 2 Μαϊου χωρίς τους δύο ποδοσφαιριστές του.

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024