Κοροναϊός : Η κυβέρνηση άνοιξε ακόμα περισσότερο τη βεντάλια των δικαιούχων της ειδικής αποζημίωσης των 45 ημερών

Μαρία Βουργάνα

Ηλίας Γεωργάκης

«Φωτιά» έχει πάρει η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο σύστημα Εργάνη για το επίδομα των 800 ευρώ. Με το που άνοιξε – λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης -, επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή ή πλήττονται από την επέλαση του κορωνοϊού και βρίσκονται στη λίστα των ΚΑΔ έσπευσαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, ενώ τις επόμενες ημέρες θα υποβάλουν τη δική τους αίτηση και οι εργαζόμενοι. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να λάβουν τα 800 ευρώ τον Απρίλιο.

Η κυβέρνηση άνοιξε ακόμα περισσότερο τη βεντάλια των δικαιούχων της ειδικής αποζημίωσης των 45 ημερών. Ετσι, εκτός από τους εργαζομένους των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή ή έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους, όσους απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν από 1 έως 20 Μαρτίου, τα 800 ευρώ θα λάβουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που απασχολούν μέχρι πέντε εργαζομένους και βρίσκονται στη λίστα των ΚΑΔ.

Τα πέντε βήματα

Πέντε κλειδιά ξεκλειδώνουν την αποζημίωση των 800 ευρώ για το διάστημα από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου που θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια εργαζόμενοι και περίπου 550.000 επαγγελματίες:

Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στην Εργάνη. Αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι. Οι εργοδότες δηλώνουν την κατηγορία στην οποία εντάσσονται, τους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις τίθενται σε αναστολή, καθώς και τους εργαζομένους των οποίων η σύμβαση λύθηκε από 1/3/2020 έως 20/3/2020 με απόλυση ή με παραίτηση. Οι εργοδότες επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή έχουν χρονικό περιθώριο να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση μέχρι 31 Μαρτίου. Οι υπόλοιποι εργοδότες που πλήττονται βάσει ΚΑΔ αλλά δεν έχουν κλείσει θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση μέχρι 20 Απριλίου. Οι εργοδότες δηλώνουν την κατηγορία στην οποία εντάσσονται, τους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις τίθενται σε αναστολή, καθώς και τους εργαζομένους των οποίων η σύμβαση λύθηκε από 1/3/2020 έως 20/3/2020 με απόλυση ή με παραίτηση.

Οι εργαζόμενοι θα υποβάλουν τις δικές τους υπεύθυνες δηλώσεις στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr την άλλη εβδομάδα, πιθανότατα 1-10 Απριλίου, προκειμένου να δηλώσουν τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ στον οποίο θα κατατεθεί η ειδική αποζημίωση.

Εργαζόμενοι δικαιούχοι των 800 ευρώ. Το επίδομα, το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με άλλες οφειλές, δικαιούνται εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή, μισθωτοί των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας και όσοι απασχολούνται σε ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις που πλήττονται και περιλαμβάνονται στη λίστα των ΚΑΔ.

Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι που απασχολούν μέχρι πέντε εργαζομένους και πλήττονται βάσει ΚΑΔ. Για τους εργαζομένους θα πρέπει να έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας. Εξαιρούνται – σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Γιάννη Βρούτση – από το επίδομα των 800 ευρώ οι οικονομολόγοι, οι λογιστές, οι μηχανικοί, οι δικηγόροι, οι ιατροί, οι εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές.

Δεύτερη απασχόληση. Δεν δικαιούνται την αποζημίωση των 800 ευρώ όσοι έχουν παράλληλα και άλλη πλήρη απασχόληση και πληρώνονται κανονικά. Μία φορά θα λάβουν τα 800 ευρώ οι ιδιοκτήτες περισσότερων της μιας ατομικών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν πληγεί από την κρίση του κορωνοϊού.

Ρήτρα μη απόλυσης

Το επίδομα των 800 ευρώ για 45 ημέρες καταβάλλεται στον ελεύθερο επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενο που πλήττεται και περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προχωρήσει σε απόλυση του προσωπικού του.

Βροχή αιτήσεων

Με το άνοιγμα της πλατφόρμας στην Εργάνη υποβλήθηκαν 356 φόρμες από εργοδότες, ενώ ανά λεπτό λειτουργίας προσετίθεντο 100 νέες φόρμες. Οι εργοδότες θα υποβάλουν τις αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις για την αποζημίωση των 800 ευρώ και τη μείωση κατά 40% στα ενοίκια για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου. Οι εργοδότες δηλώνουν την κατηγορία στην οποία εντάσσονται, τους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις τίθενται σε αναστολή, καθώς και τους εργαζομένους των οποίων η σύμβαση λύθηκε από 1/3/2020 έως 20/3/2020 με απόλυση ή με παραίτηση.

Υπενθυμίζεται πως οι εργοδότες επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή έχουν χρονικό περιθώριο να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση μέχρι 31 Μαρτίου. Οι υπόλοιποι που πλήττονται βάσει ΚΑΔ θα μπορούν να υποβάλουν μέχρι 20 Απριλίου. Ειδικότερα, σε αυτούς τους εργοδότες που πλήττονται αλλά δεν έχουν κλείσει παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εντύπων σε διαφορετικούς χρόνους και πάντα εντός του διαστήματος από 24/3/2020 έως και 20/4/2020 (χρόνος εφαρμογής του μέτρου) από τον ίδιο εργοδότη, τμηματικά με ξεχωριστές υποβολές, ανάλογα με την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας.

Η συμπλήρωση

Οι εργοδότες θα εισέλθουν στο σύστημα Εργάνη και μέσω της καρτέλας «Ειδικά Εντυπα» θα διαλέξουν την επιλογή «Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριοτήτων Εργοδοτών» και στη συνέχεια θα συμπληρώσουν τα απαραίτητα πεδία.

Οι εργοδότες οι επιχειρήσεις των οποίων έχουν κλείσει προσωρινά με εντολή του κράτους υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα:

  • Την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από δημόσια Αρχή, βάσει ΚΑΔ, οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών όπως ισχύουν κάθε φορά.
  • Τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας Αρχής.
  • Τους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, τους τυχόν εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία (απόλυση) είτε με οικειοθελή αποχώρηση (παραίτηση).

Οι εργοδότες που δεν έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους αλλά πλήττονται βάσει ΚΑΔ και κάνουν χρήση του μέτρου αναστολής συμβάσεων εργασίας υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα:

  • την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,
  • τους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
  • τους τυχόν εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

Eπισημαίνεται ότι όπου αναφέρεται ο όρος Επιχείρηση – Εργοδότης νοούνται όλοι όσοι απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Στην κατηγορία υπάγονται και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Οι υπόχρεοι εργοδότες υποχρεούνται επίσης να γνωστοποιήσουν αυθημερόν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους.

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr