Το σχέδιο των καταστατικών αλλαγών του ΠΑΣΟΚ που θα τεθεί προς έγκριση στο συνέδριο το έχουν επεξεργαστεί οι Βασίλης Κεγκέρογλου και Νίκος Σαλλαγιάννης.

«Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ο εκλεγμένος Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, για όλη τη διάρκεια της θητείας του εφόσον είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής δεν είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 του Καταστατικού για τη διαδικασία εκλογής Προέδρου». Με αυτή τη διάταξη τροποποιείται το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ ώστε να παραταθεί η θητεία της Φώφης Γεννηματά στη θέση του προέδρου μέχρι το 2021.

Το σχέδιο των καταστατικών αλλαγών που θα τεθεί προς έγκριση στο συνέδριο και το οποίο έχουν επεξεργαστεί οι Βασίλης Κεγκέρογλου και Νίκος Σαλλαγιάννης έχει ως εξής

Σχέδιο Τροποποίησης του Καταστατικού

Προσθήκη νέου άρθρου 56 – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Άρθρο 56 – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

1. Προοίμιο

Στο πλαίσιο της απόφασης του 10ου συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε το 2015, για τη δημιουργία νέου φορέα της Δημοκρατικής Παράταξης, το ΠΑΣΟΚ με  πρόεδρο τη Φώφη Γεννηματά που εξελέγη  αμέσως μετά το συνέδριο, ανέλαβε όλες τις απαιτούμενες πολιτικές πρωτοβουλίες που οδήγησαν στην ίδρυση του Κινήματος Αλλαγής.

Πρώτο βήμα η δημιουργία του εκλογικού σχήματος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης  (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ- Κίνηση Πολιτών ) που συμμετείχε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 και εκπροσώπησε την παράταξη και κοινοβουλευτικά  μέχρι τον Ιούλιο του 2019.

Το Νοέμβριο του 2017, πραγματοποιήθηκε εκλογή Προέδρου του νέου φορέα, με ανοιχτή διαδικασία στην οποία έλαβαν μέρος 218.000 πολίτες και εξελέγη Πρόεδρος η Φώφη Γεννηματά, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Το Μάρτιο του 2018, πραγματοποιήθηκε το ιδρυτικό συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, όλα τα κόμματα και τις κινήσεις που συμμετείχαν στη δημιουργία του, στο οποίο εγκρίθηκε το καταστατικό του, που περιλαμβάνει και μεταβατικές διατάξεις για την εξέλιξή του από πολυκομματικό, σε ενιαίο φορέα.

Το Μάρτιο του 2019, πραγματοποιήθηκε το έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής, στο οποίο συμμετείχαν η ΚΟΕΣ και εκλεγμένοι σύνεδροι από όλες τις οργανώσεις, εσωτερικού και εξωτερικού.

Όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ είχαν δικαίωμα συμμετοχής τόσο στη διαδικασία εκλογής Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής τον Νοέμβριο του 2017, όσο και στις διαδικασίες εκλογής οργάνων των Τοπικών Οργανώσεων και ανάδειξης συνέδρων για το  συνέδριο, το Μάρτιο του 2019 και  αυτό πλέον  κατοχυρώνεται  καταστατικά .

Στις εθνικές εκλογές του Ιουλίου του 2019, το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε στο Κίνημα Αλλαγής, μαζί με άλλα κόμματα και κινήσεις, Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, Ανανεωτική Αριστερά, Προοδευτικό Κέντρο, ΕΔΕΜ και  Κινήσεις Πολιτών.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ με βάση τις αποφάσεις  του συνεδρίου του 2015 και όλων των θεσμικών οργάνων που ακολούθησαν έχει ως βασικές επιδιώξεις:

α)Την διάδοση των αρχών και των αξιών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, της ειρήνης, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στο περιβάλλον καθώς και την επεξεργασία σημαντικών θεμάτων, σύγχρονων προβλημάτων  και κρίσιμων εθνικών  και Ευρωπαϊκών  πολιτικών.

β) Την αποκατάσταση της ιστορικής πολιτικής αλήθειας για την προσφορά  της Δημοκρατικής Παράταξης στην Ελλάδα και την κοινωνία και ιδιαίτερα της μεγάλης  προσφοράς  και του έργου του ΠΑΣΟΚ στην μεταπολίτευση από το ξεκίνημα του την 3η Σεπτεμβρίου 1974 έως σήμερα.

γ) Την ανάδειξη  του Κινήματος Αλλαγής σε κυρίαρχη προοδευτική δύναμη στην Ελλάδα.

2. Μεταβατικές διατάξεις

Μετά τη δημιουργία του Κινήματος Αλλαγής, που υπήρξε αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις αποφάσεις του 10ου συνεδρίου, τίθενται σε ισχύ, οι παρακάτω μεταβατικές διατάξεις που εφαρμόζονται για τα θέματα που ρυθμίζουν έναντι άλλων προβλέψεων του παρόντος καταστατικού:

α) Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, μπορούν να εγγραφούν ως μέλη του Κινήματος Αλλαγής και να συμμετέχουν ενεργά στις ενιαίες οργανώσεις του, χωρίς να εμπίπτουν στην επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού για μη συμμετοχή τους  σε άλλο ελληνικό κόμμα. Ταυτόχρονα δικαίωμα να είναι μέλη του ΠΑΣΟΚ έχουν και όλα τα μέλη του Κινήματος Αλλαγής που το επιθυμούν.

β) Η πολιτική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ συγχρονίζεται στο Κίνημα Αλλαγής. Όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δραστηριοποιούνται πλέον στις Ενιαίες Οργανώσεις του Κινήματος Αλλαγής, δικαιούνται και επιδιώκουν να εκλέγονται στα όργανα του νέου φορέα και να μετέχουν στους Τομείς Πολιτικής και Δράσης  σύμφωνα με το καταστατικό του Κινήματος Αλλαγής, χωρίς να ισχύουν οι περιορισμοί του παρόντος καταστατικού.

γ) Πρόεδρος / Εθνικό Συμβούλιο / Κεντρικά Όργανα

Από το παρόν συνέδριο και μετά στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Κίνημα Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ θα διαθέτει ως κεντρικά του όργανα τον/την Πρόεδρο, το Εθνικό Συμβούλιο, καθώς και τα προβλεπόμενα όργανα από τα άρθρα 38,39,51,53 του καταστατικού που θα ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο καταστατικό του εκτός όσων ορίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

(i).  Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ο εκλεγμένος Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, για όλη τη διάρκεια της θητείας του εφόσον είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής δεν είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 του Καταστατικού για τη διαδικασία εκλογής Προέδρου.

(ii). Το Εθνικό Συμβούλιο / Κεντρικά Όργανα

Το Εθνικό Συμβούλιο συγκροτείται θεσμικά με τη συμμετοχή των παρακάτω:

1) τον/την Πρόεδρο, τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που έχουν εκλεγεί στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής, τους διατελέσαντες Προέδρους και Γραμματείς ΚΠΕ  τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του Κινήματος Αλλαγής που είναι μέλη του ΠΑΣΟΚ, τους  Βουλευτές, ευρωβουλευτές και τους  Γραμματείς των Τομέων που είναι μέλη του ΠΑΣΟΚ .

2) Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που είναι εκλεγμένα στα Προεδρεία των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών και συνεταιριστικών οργανώσεων, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, ΕΣΑΜΕΑ, καθώς και των παρατάξεων μας στην ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ.

3) Στελέχη με διαχρονική προσφορά και προσωπικότητες που προτείνονται  από τον/την Πρόεδρο και σε αριθμό που δεν ξεπερνά το 5% του συνόλου καθώς και τα μέλη του εκτελεστικού Κεντρικού Οργάνου  της υποσύσταση Νεολαίας του Κινήματος Αλλαγής και  σε κάθε περίπτωση έως το 5% του συνόλου.

Στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου μπορεί να καλούνται  με δικαίωμα λόγου, τόσο οι Γραμματείς των Ν.Ε  του Κινήματος Αλλαγής και της νεολαίας όσο και τα μέλη των τομέων που δεν μετέχουν με άλλη ιδιότητα με την προϋπόθεση να είναι μέλη του ΠΑΣΟΚ.

Το Εθνικό Συμβούλιο συγκαλείται με απόφαση της Προέδρου και του Πολιτικού Συμβουλίου, συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των επιδιώξεων του ΠΑΣΟΚ όπως περιγράφονται στο τελευταίο εδάφιο του προοιμίου και για το σκοπό αυτό μπορεί να συγκροτεί και ομάδες εργασίας ή ειδικές επιτροπές. Τα προβλεπόμενα κεντρικά όργανα από τα άρθρα του Καταστατικού (38) Πολιτικό Συμβούλιο, (39) Γραμματέας Εθνικού Συμβουλίου, (51) Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, (53) ΕΚΑΠ, συγκροτούνται θεσμικά από τα μέλη του ΠΑΣΟΚ στα αντίστοιχα όργανα του Κινήματος Αλλαγής.

ε) Συνέδριο –Τακτικό -Έκτακτο

Στο πλαίσιο της πολιτικής συμμετοχής του στο Κίνημα Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ διεξάγει τα τακτικά συνέδριά του σύμφωνα με το άρθρο 32 τα οποία προκηρύσσονται αποκλειστικά με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου το οποίο εγκρίνει τις εισηγήσεις, καθορίζει τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής και  όλες τις διαδικασίες που αφορούν  στον προσυνεδριακό διάλογο. Επιπλέον το Εθνικό Συμβούλιο αποφασίζει και τον τρόπο  εφαρμογής του  εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 32 για την εκπροσώπηση των μελών του ΠΑΣΟΚ τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Στο Συνέδριο μετέχουν και όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου που δεν περιλαμβάνονται με άλλη ιδιότητα όπως προβλέπει το άρθρο 32. Το έκτακτο Συνέδριο έχει την ίδια σύνθεση με το τακτικό όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο και προκηρύσσεται με απόφαση του  Προέδρου ή του Εθνικού Συμβουλίου το οποίο εγκρίνει τις εισηγήσεις και καθορίζει όλες  τις διαδικασίες .

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr