Στις 17 και 18 Μαΐου στην Οχρίδα πραγματοποιήθηκε η τέταρτη συνάντηση της Μικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής για ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα, που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Πρεσπών από τα υπουργεία Εξωτερικών, όπως σημειώνει σλαβικό δημοσίευμα της Βόρειας Μακεδονίας.

Εποικοδομητική ατμόσφαιρα

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι δύο αντιπροσωπείες από Βόρεια Μακεδονία και Ελλάδα, σε εποικοδομητική και συναδελφική ατμόσφαιρα πραγματοποίησαν λεπτομερή και πλήρη αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων της ιστορίας στο σχολείο, στα σχολικά βιβλία και στα διδακτικά βοηθήματα για την ιστορία στη χρήση και στις δύο χώρες.

«Το συμφωνηθέν υλικό θα πρέπει να κυκλοφορήσει το συντομότερο δυνατόν, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε αλυτρωτική και ρεβιζιονιστική αναφορά», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.

«Να δημιουργηθεί θετική εικόνα για το άλλο μέρος»

«Με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών και σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές της UNSCO και του Συμβουλίου της Ευρώπης εγκρίθηκε η μεθοδολογία που περιγράφεται στα συμπεράσματα, όσον αφορά την αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών βιβλίων.

»Και οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τη συμπερίληψη περισσότερου περιεχομένου στον τομέα του πολιτισμού και της τέχνης στην εκπαίδευση, προκειμένου να δημιουργηθεί θετική εικόνα για το άλλο μέρος», ανέφερε η ανακοίνωση.

Πηγή: makfax.com.mk και echedoros-a.gr