Kατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, το 28ου Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου θα διεξαχθεί στην πόλη Ρίο Αχαΐας και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «PORTO RIO HOTEL», 19η, 20η και 21η  Οκτωβρίου 2018  με θέμα:

«ΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2018-2019»

O Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων είναι ένα επιστημονικό σωματείο με έδρα την Αθήνα, που συστήθηκε το έτος 1975 και αριθμεί σήμερα πάνω από χίλια (1.000) μέλη πανελληνίως, η πλειονότητα των οποίων είναι Δικηγόροι, Πανεπιστημιακοί και Δικαστικοί Λειτουργοί. Ο Σύνδεσμος είχε και διατηρεί σημαντική δραστηριότητα στην επεξεργασία θεμάτων Εμπορικού Δικαίου με τη διοργάνωση κατ’ έτος πανελληνίου Συνεδρίου Εμπορικού Δικαίου σε διαφορετική κάθε φορά πόλη της Ελλάδας με πολυπληθή συμμετοχή διακεκριμένων νομικών καθώς και επιστημονικών ημερίδων και συζητήσεων (δύο κατ’ έτος τουλάχιστον), για τα επίκαιρα κάθε φορά ζητήματα Εμπορικού Δικαίου, που εισηγούνται επιφανείς και αναγνωρισμένοι νομικοί καθώς και εβδομαδιαίων επιστημονικών συναντήσεων των μελών του, κατά τις οποίες λαμβάνει χώρα συζήτηση ζητημάτων του Εμπορικού Δικαίου, ιδιαιτέρου θεωρητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος. Η ανταπόκριση και συμβολή του επιστημονικού κόσμου στο έργο του Συνδέσμου είναι ουσιαστική και πολυπληθής.

Ειδικότερα οι επί μέρους θεματικές ενότητες, τα θέματα των εισηγήσεων και οι Εισηγητές έχουν ως ακολούθως:

 1. I. Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 ώρα 19:00.

17:15: Δηλώσεις συμμετοχής  – Παράδοση συνεδριακού φακέλου

18:15: Έναρξη Συνεδρίου –Χαιρετισμοί

18:30:  Γενικές εισηγήσεις:

Πρόεδρος: Αθανάσιος Ζούπας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας.

 

 1. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ανώνυμης εταιρίας: Νέο δίκαιο ή νέος «2190»;: Ευάγγελος Περάκης, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ.
 2. Η προσπάθεια ρύθμισης των εταιρικών μετασχηματισμών: Δημήτρης Αυγητίδης, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ.
 3. II. Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018, ώρα 09:30

Μέτοχοι, μετοχές και άλλες κινητές αξίες

Πρόεδρος: Λία Αθανασίου, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ.

 1. Λογαριασμοί «omnibus» και οι επιπτώσεις τους στο εταιρικό δίκαιο: Χριστίνα Ταρνανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια ΟΠΑ.
 2. Οι αποφάσεις των μετόχων: Παρακμή της γενικής συνέλευσης; Αθανάσιος Κουλορίδας, Λέκτορας ΟΠΑ
 3. Τα δικαιώματα των μετόχων και οι «μειοψηφίες» (ατομικές και συλλογικές): Ανθούλα Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Διάλειμμα

 1. Ο numerus clausus των κινητών αξιών που εκδίδει η Α.Ε. και η διάσπαση της αρχής: Ιωάννης Λιναρίτης, Δικηγόρος, Δ.Ν., MBA (IBF):
 2. Ομολογίες και ομόλογα : Αλέξανδρος Μεταλληνός, Δικηγόρος, Δ.Ν.

Συζήτηση

III. Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018, ώρα 18.30

Στρογγυλό τραπέζι : Οι εταιρικές ευθύνες.

Συντονιστής: Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Καθηγητής ΔΠΘ

 

Συμμετέχοντες:

 1. Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών ΕΛΠΕ
 2. Νικόλαος Βερβεσός, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
 3. Δημήτριος Λιάππης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
 4. Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
 5. IV. Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018, ώρα 09.30

 

Πρόεδρος: Ιωάννης Δρυλλεράκης, Δικηγόρος

Α’ Μέρος: Η εταιρική διοίκηση

 1. Συγκρούσεις συμφερόντων μετόχων και διοικητών με την α.ε: Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ.
 2. Οι αμοιβές του δ.σ. Η οδηγία SRD II και ο ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης: Λήδα Κοντογιάννη, Οικονομολόγος.
 3. Ελαττωματικές αποφάσεις του δ.σ. σε σύγκριση με τις ελαττωματικές αποφάσεις της γ.σ.: Νικόλαος Πιμπλής, Δικηγόρος, Δ.Ν.

Διάλειμμα

 

Β’ Μέρος: Επιμέρους ζητήματα

 1. Η συνδυασμένη εξέλιξη λογιστικού και εταιρικού δικαίου: Χριστίνα Λιβαδά, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.
 1. Οι πρόσφατες προτάσεις της ΕΕ για την εξέλιξη του εταιρικού δικαίου: Αντιγόνη Αλεξανδροπούλου, Επ. Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικού Δικαίου του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE).

Συμπεράσματα

 

 1. Ιωάννης Αθηναίος – Πιέρρος, Δικηγόρος, LLM, DPO: Η Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας υπό το νέο πρίσμα του ν. 4548/2018.
 2. Καλλιόπη Καλαμπούκα, Καθηγήτρια ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: Η σκοπιμότητα και η ουσία των αλλαγών στο Ν. 3190/1955 περί ΕΠΕ.
 3. Ιωάννα Καραχάλιου, Δικηγόρος: Η δικαιοδοσία και η αρμοδιότητα των Δικαστηρίων σχετικά με τις Αγωγές και Αιτήσεις, σύμφωνα με το νέο δίκαιο των Ανωνύμων Εταιρειών (ν. 4548/2018)
 4. Γιάννης Μπαζίνας, Δικηγόρος, LL.M. (UChicago): Συλλογικοί λογαριασμοί τίτλων και αφερεγγυότητα διαμεσολαβητή: Ζητήματα προστασίας επενδυτών
 5. Αθανάσιος Παΐζης, Δικηγόρος: Η Προσπάθεια Οριοθέτησης της Διασυνοριακής Μεταφοράς Έδρας: Λειτουργία και Προκλήσεις της Διαδικασίας Διασυνοριακών Μετατροπών
 6. Νικόλας Πίτσος, Δικηγόρος Αθηνών, Δ.Ν, Μέλος ΔΣ ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε: Οι ρυθμίσεις για τις αμοιβές του ΔΣ μετα την οικονομική κρίση: Από την λογική του “Pay without performance” στις ρυθμίσεις διαφάνειας και την λογική του “say on pay” της Οδηγίας SRD II (Οδηγία 2017/828/ΕΕ)
 7. Δημήτριος Σκαρίπας, Δικηγόρος Αθηνών: Συγκριτική κριτική επισκόπηση του άρθρου 22α Κ.Ν.2190/20 και της νεαράς διατάξεως του άρθρου 102 του Ν.4548/2018 περί ευθύνης των μελών του δ.σ. της α.ε.
 8. Αναστασία Στάμου, Δικηγόρος, LL.M., Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών: Η ονομαστικοποίηση των άυλων μετοχών και η ταυτοποίηση του μετόχου.
 9. Χρυσούλα Τσενέ, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών: Η χρήση ψηφιακών μέσων και διαδικασιών στη σύσταση και καταχώριση των  εταιριών: νομοθετικές εξελίξεις

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο