Αν επιχειρήσει κανείς να προσεγγίσει την πραγματική θέση της ελληνικής οικονομίας, θα διαπιστώσει ότι έχει απαλλαγεί σε μεγάλο βαθμό από θεμελιακούς κινδύνους αλλά τελεί ακόμη σε ιδιότυπη στάση αναμονής.

Τα δημόσια οικονομικά, έπειτα από μακρά περίοδο επίπονης προσαρμογής τόσο στο σκέλος των δαπανών όσο και στο σκέλος των εσόδων, έχουν ελεγχθεί. Παρότι διαρθρωτικά η προσαρμογή πάσχει επειδή το βάρος έπεσε στους φόρους χωρίς να έχει υπάρξει η επιβαλλόμενη πρόοδος στο ζήτημα της φοροδιαφυγής, ο κίνδυνος διολίσθησης, προς το παρόν, σε νέο κύκλο ελλειμμάτων είναι περιορισμένος.

Επίσης, και οι μεγάλοι πιστωτικοί κίνδυνοι έχουν υποχωρήσει παρότι διατηρούνται οι επιβληθέντες, τον Ιούνιο του 2015, περιορισμοί.

Μετά και την επιτυχή έκβαση των stress tests, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες απαλλάσσονται από τις ψυχοφθόρες ανακεφαλαιοποιήσεις, κερδίζουν πολύτιμο χρόνο και μπορούν να αφοσιωθούν στο έργο της αναδιάρθρωσης του ιδιωτικού τομέα και της ομαλοποίησης των συνθηκών χρηματοδότησης της οικονομίας. Κατά συνέπεια, και αυτή η πηγή αβεβαιότητας τείνει να εκλείψει.

Επιπλέον, η παρατηρούμενη κίνηση στον κύκλο των διασωθεισών επιχειρήσεων δηλώνει ότι και στο πεδίο της πραγματικής οικονομίας η προσαρμογή έχει επέλθει σε μεγάλο βαθμό. Εξελισσόμενη η αναδιάρθρωση του ιδιωτικού τομέα μπορεί να αποδώσει υγιέστερα, πιο ανταγωνιστικά επιχειρηματικά σχήματα και ικανά να αντλήσουν νέους πόρους, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν επενδυτικά ή άλλα σχέδια μεγέθυνσης και εκσυγχρονισμού.

Διαβάστε εδώ όλο το άρθρο