Εθνικό Συμπόσιο για τη βελτίωση της πρόσβασης στα Οπιοειδή Φάρμακα, διοργανώνει η Διεθνής Ομάδα Συνεργασίας του Προγράμματος ΑΤΟΜΕ, την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 στην Αθήνα.

Το μονοήμερο Συμπόσιο αποτελεί μέρος του Προγράμματος: Πρόσβαση στα Οπιοειδή Φάρμακα στην Ευρώπη [Access to Opioid Medication in Europe (ATOME)] το οποίο συντονίζουν από κοινού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα και το οποίο χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κύριος στόχος του διεθνούς Προγράμματος ΑΤΟΜΕ είναι να πραγματοποιήσει εφαρμοσμένη έρευνα σε δώδεκα (12) ευρωπαϊκές χώρες με σκοπό τη διερεύνηση των λόγων για τους οποίους τα οπιοειδή φάρμακα για την αντιμετώπιση του μέτριου και σοβαρού πόνου αλλά και για τη θεραπεία των εξαρτημένων ατόμων, δεν είναι πάντα διαθέσιμα όταν χρειάζονται και δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη διαμόρφωση, σε συνεργασία με εκπροσώπους από την κάθε χώρα, εξατομικευμένων συστάσεων προς τους κυβερνητικούς φορείς, τους επαγγελματίες υγείας, άλλους φορείς λήψης αποφάσεων, αλλά και το ευρύ κοινό, όσον αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης και διαθεσιμότητας των ελεγχόμενων ουσιών.

Το Συμπόσιο που θα γίνει στην Ελλάδα αναμένεται να εμπλουτίσει την έως τώρα πραγματοποιηθείσα εργασία και να διευκολύνει τη δημιουργία στοχευμένων συστάσεων με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στα οπιοειδή φάρματα και στη χώρα μας.

Το πρόγραμμα του Συμποσίου περιλαμβάνει παρουσιάσεις από εκπροσώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καθώς και από Έλληνες και διεθνείς ειδικούς στην ανακουφιστική φροντίδα και στη μείωση της βλάβης από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Οι συζητήσεις στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας θα επιτρέψουν τη συνεργασία με στόχο τη διαμόρφωση συστάσεων προς τους αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες και το προκαταρτικό πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.atome-project.eu.

Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι Ελληνικά και Αγγλικά.
Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

health.in.gr