Αγκάθι για την ολική κύρωση των δασικών χαρτών αποτελεί ο μεγάλος αριθμός αντιρρήσεων που έχουν υποβληθεί. Και αυτή τη στιγμή είναι κοινό μυστικό πως η διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, μέχρι το 2020 είχαν εξεταστεί από τις παλιές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων, 24.905 αιτήματα (για προγενέστερες αναρτήσεις) και μέχρι τις 30 Ιουλίου 2022 εκδόθηκαν συνολικά 19.800 αποφάσεις από τις Επιτροπές Αντιρρήσεων.

Ετσι, σε μια προσπάθεια να λύσει το πρόβλημα των αντιρρήσεων προκειμένου να γίνει πιο γρήγορα η κύρωση των δασικών χαρτών – όπως μάλιστα ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο γενικός γραμματέας Δασών Κωνσταντίνος Αραβώσης – μέσα στον Φεβρουάριο, θα κατατεθεί από το ΥΠΕΝ, νομοθετική ρύθμιση μέσω της οποίας, θα αυξηθεί ο αριθμός των Επιτροπών Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), αλλά και θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση για την αύξηση της αποζημίωσης των αμοιβών των μελών τους.

Στη συνέχεια, όπως εξηγούν πηγές από το υπουργείο Περιβάλλοντος, επειδή υπάρχει πλήρης εικόνα για όλες τις περιπτώσεις αντιρρήσεων, η έμφαση θα δοθεί στη γρήγορη εξέτασή τους προκειμένου να κλείσει και το υπόλοιπο 5% των δασικών χαρτών.

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός

Προκειμένου να τρέξει πιο γρήγορα η διαδικασία εξέτασης του συνόλου των αντιρρήσεων, το ΥΠΕΝ θέτει ορόσημο για την ολοκλήρωση του έργου αυτού 15 μήνες, ενώ ο σχεδιασμός για την επίτευξη του οροσήμου αυτού, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

Α) Τον διπλασιασμό της αποζημίωσης που καταβάλλεται στον προέδρο, τα μέλη και τον γραμματέα των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), εφόσον καλύπτεται ο ελάχιστος αριθμός αποφάσεων ανά μήνα (συνολικά 100 υποθέσεις στο τέλος κάθε μήνα), καθώς και την αναλογική αύξηση της αποζημίωσης όταν ξεπεραστεί ο ελάχιστος αριθμός αποφάσεων ανά μήνα (δηλαδή οι 100 υποθέσεις).

Β) Την αύξηση του αριθμού των ΕΠΕΑ σε 200 από 113 που εκτιμάται ότι είναι σήμερα, που αντιστοιχούν στον αριθμό των επιτροπών που απαιτούνται ανά δασαρχείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί ταχύτερα το έργο. Ο λόγος, όπως λένε από το ΥΠΕΝ, είναι ότι υπάρχουν πολλές παραιτήσεις επειδή οι αμοιβές των μελών των επιτροπών δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τόσο μεγάλου εύρους απασχόληση.

Γ) Στην περίπτωση παραιτήσεων των προέδρων των Επιτροπών θα δίνεται δυνατότητα να ορίζεται ως πρόεδρος, δασολόγος υπάλληλος του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Στο μεταξύ, τις 340.018 έχουν φθάσει οι αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί επί των δασικών χαρτών ενώ τα αιτήματα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων ανέρχονται σε 88.594. Την ίδια ώρα, το ποσοστό μερικής κύρωσης των δασικών χαρτών υπερβαίνει το 90% και ως ποσοστό κύρωσης επί των αναρτημένων εκτάσεων, έφτασε, σύμφωνα με στοιχεία από το ΥΠΕΝ, στο 95%.

Μπλοκάρει κάθε μεταβίβαση

Εύλογα τίθεται το ερώτημα: γιατί είναι σημαντικό να αυξηθεί ο αριθμός των Επιτροπών Αντιρρήσεων προκειμένου να γίνει πιο γρήγορα η ολική κύρωση των δασικών χαρτών;

Είναι σημαντικό, όπως εξηγούν από το ΥΠΕΝ, επειδή μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση, και γενικά κάθε μεταβολή των εμπράγματων δικαιωμάτων, στις δασικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της οικείας Διεύθυνσης Δασών, με τον οποίο να βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης.

Ποια λάθη διορθώνονται

Επιπλέον τίθεται και ένα 2ο ερώτημα: στην περίπτωση ενός κυρωμένου δασικού χάρτη μπορεί κάποιος να κάνει διόρθωση; Και ποια λάθη διορθώνονται;

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αναμόρφωση του κυρωμένου δασικού χάρτη με: Α) την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που υπάγονται ή παύουν να υπάγονται σε αυτόν σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία ή με δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν επί των πράξεων αυτών, ή επί του ιδιοκτησιακού ζητήματος χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων, ή με διοικητικές πράξεις που έπρεπε να συμπεριληφθούν στον δασικό χάρτη ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν και Β) με τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων.

Πρόδηλο σφάλμα

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί πως πρόδηλο σφάλμα στη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη ορίζεται, μεταξύ άλλων, για παράδειγμα, η εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών επί των φωτογραμμετρικών υποβάθρων, η λανθασμένη απεικόνιση αγροτικής έκτασης ως δασικής, η παράλειψη εκ παραδρομής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κ.λπ.) και το αντίστροφο.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως δεν γίνονται αντιρρήσεις στους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Κι αυτό συμβαίνει, επειδή με πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κριθεί ότι οι χρόνοι αναρτήσεων αλλά και ο τρόπος δημοσιοποίησης της διαδικασίας των αναρτήσεων και κύρωσης των δασικών χαρτών ήταν επαρκείς, έτσι ώστε οι ιδιώτες να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ «ΤΑ ΝΕΑ»