Πέμπτη 30 Μαϊου 2024
weather-icon 21o
Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Η λίστα με τα ποσά και τα προϊόντα

Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Η λίστα με τα ποσά και τα προϊόντα

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις που εντάσσονται στη φυτική και ζωική παραγωγή, καθώς και τη σηροτροφία στην ΚΑΠ 2023-2027

Η λίστα με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις φυτικής και ζωϊκής παραγωγής, καθώς και της σηροτροφίας περιλαμβάνονται στο υποβληθέν από το ΥπΑΑΤ, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ΚΑΠ 2023-2027, το οποίο πήρε το «πράσινο φως» για την εκκίνηση της τυπικής διαδικασίας έγκρισης από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το διαθέσιμο ποσό για την χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης για τη φυτική παραγωγή ανέρχεται κατ’ έτος σε  100.896.908 ευρώ, για τη ζωική παραγωγή σε 110.982.472 ευρώ και για τη σηροτροφία 321.195 ευρώ και καταβάλλεται την πενταετία 2023 – 2027.

Διαβάστε επίσης: ΚΑΠ: Δόθηκε το πράσινο φως στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο, η συνδεδεμένη ενίσχυση στη φυτική παραγωγή παρέχεται για την αντιμετώπιση δυσκολιών, που αντιμετωπίζουν ορισμένες καλλιέργειες, με στόχο τη  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας ή της ποιότητας των προϊόντων, την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και σταθερής παραγωγής πρώτης ύλης στην βιομηχανία τροφίμων-ποτών, τυποποίησης, όπως επίσης και σε καλλιέργειες  που  είναι ιδιαίτερα σημαντικές για κοινωνικοοικονομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους.

Παράλληλα η χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων, μπορεί να συμβάλει και στην ενίσχυση της διατροφικής και επισιτιστικής ασφάλειας.

Η παρέμβαση αφορά στη χορήγηση συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης σε ενεργούς  γεωργούς, ως ετήσια ενίσχυση ανά εκτάριο, μόνο για τις επιλέξιμες  εκτάσεις, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο Στρατηγικό Σχέδιο.

Οι συνδεδεμένες φυτικής παραγωγής

Η συνδεδεμένη ενίσχυση φυτικής παραγωγής (16 στο σύνολο) καταβάλλεται ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης, ετήσια για την πενταετία 2023 – 2027 και αφορά:

 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σκληρού Σιταριού

Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 160.000 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 16.000.000 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 100 € ανά εκτάριο

 •  Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μαλακού Σιταριού

Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 58.240 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 5.824.000 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 100 € ανά εκτάριο

 •  Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κριθαριού

Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 83.200 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 8.320.000 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 100 € ανά εκτάριο

 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση Ρυζιού

Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 26.460 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 7.938.000 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 300 € ανά εκτάριο

 • 5.  Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σπόρων προς Σπορά

Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 9.500 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 4.104.000 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 432 € ανά εκτάριο

 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών

Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 74.984εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 14.396.928 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 192 € ανά εκτάριο

 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών

Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 194.935 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 16.179.605 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 83 € ανά εκτάριο

 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση βιομηχανικής ντομάτας

Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 4.363 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 2.233.856 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 512 € ανά εκτάριο

 •  Συνδεδεμένη Ενίσχυση για πορτοκάλια χυμοποίησης

Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 8.780 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 3.573.460 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 407€ ανά εκτάριο

 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση

Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 29.365 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 8.369.025 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 285 € ανά εκτάριο

 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση σπαραγγιού

Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 1.548 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 766.260 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 495 € ανά εκτάριο

 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση ζαχαροτεύτλων

Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 1.363 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 688.315 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 505 € ανά εκτάριο

 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση συμπύρηνου ροδάκινου

Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 5.732 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 940.048 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 164 € ανά εκτάριο

 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κορινθιακής Σταφίδας

Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 1111 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 3.51628 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 348 € ανά εκτάριο

 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση καρπών με κέλυφος

Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 2799 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 3.94463 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 137 € ανά εκτάριο

 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση μήλων

Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 8.685 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 4.09320 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 472 € ανά εκτάριο

Οι συνδεδεμένες ζωικής παραγωγής

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις θα χορηγούνται με την μορφή ετήσιας ενίσχυσης ανά ζώο, σε ενεργούς γεωργούς.

Κατά τον καθορισμό αυτών των παρεμβάσεων, λαμβάνεται υπόψη ο πιθανός αντίκτυπός τους στη διεθνή αγορά. Όταν η στήριξη αφορά στα βοοειδή ή τα αιγοπρόβατα,  θα καθοριστούν ως προϋποθέσεις επιλεξιμότητας η αναγνώριση και η καταγραφή των ζώων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, αντίστοιχα.

Το διαθέσιμο ποσό για την χορήγηση συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης για τη ζωική παραγωγή (4 στο σύνολο) ανέρχεται σε 110.982.472€ κατ’ έτος και καταβάλλεται την πενταετία 2023 – 2027.

Η συνδεδεμένη ενίσχυση καταβάλλεται ανά κεφαλή ζώου, ετήσια για την πενταετία 2023 – 2027 και αφορά:

 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρόβειου και Αίγειου κρέατος

Εκτίμηση συνολικών κεφαλών: 5.405.206 κεφαλές/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι:  64.862.472 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή:  12 € ανά κεφαλή

 • Συνδεδεμένη  Ενίσχυση Βόειου Κρέατος ανά επιλέξιμο ζώο (θηλυκό ζώο που έχει γεννήσει στο έτος ενίσχυσης) – Μέτρο Α

Εκτίμηση συνολικών κεφαλών: 210.000 κεφαλές/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 8.400.000 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 40 € ανά κεφαλή

 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βόειου  Κρέατος  ανά  επιλέξιμο  ζώο (θηλυκά και αρσενικά ζώα ηλικίας 11-12 μηνών) – Μέτρο Β

Εκτίμηση συνολικών κεφαλών: 1600 κεφαλές/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 520.000€/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 200 € ανά κεφαλή

 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βόειου Κρέατος  ανά  επιλέξιμο  ζώο (αρσενικά και θηλυκά ζώα, για σφαγή σε ηλικία 14-24 μηνών) – Μέτρο Γ

Εκτίμηση συνολικών κεφαλών: 140.800 κεφαλές/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 35.200.000€/ έτος
Μοναδιαία τιμή:  250 € ανά κεφαλή

Συνδεδεμένη στη σηροτροφία

Δικαιούχοι  της  συνδεδεμένης ενίσχυσης στη σηροτροφία είναι  οι  εκτροφείς/ενεργοί γεωργοί μεταξοσκωλήκων -παραγωγοί κουκουλιών του είδους Bombyx mori L., φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Το  διαθέσιμο ποσό για την χορήγηση συνδεδεμένης  εισοδηματικής στήριξης στη σηροτροφία ανέρχεται σε 321.195€  κατ’  έτος  και καταβάλλεται την πενταετία 2023 – 2027.

Η  συνδεδεμένη ενίσχυση καταβάλλεται ανά κουτί πιστοποιημένου μεταξόσπορου, ετήσια για την πενταετία 2023 – 2027 και αφορά:

 • Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μεταξοσκώληκα

Εκτίμηση συνολικών κουτιών  πιστοποιημένου μεταξόσπορου:
1.311 κουτιά/ έτος

Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι:  321.195 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή:  245 € ανά κουτί πιστοποιημένου μεταξόσπορου

Sports in

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Μας δώσατε δύναμη να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα – Ζήτω ο Θρύλος» (vid)

Το μήνυμα του ηγέτη του Ολυμπιακού στον κόσμο του πειραϊκού συλλόγου, μετά την κατάκτηση του Europa Conference League.

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Μαϊου 2024