Τα κυριότερα σημεία της ατζέντας της συνεδρίασης των υπουργών Γεωργίας κατά την συζήτηση για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ.

Η πράσινη αρχιτεκτονική της νέας ΚΑΠ, η κοινωνική αιρεσιμότητα και οι ενισχύσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο του νέου συμβουλίου των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Ιουνίου 2021 στο Λουξεμβούργο. Τα παραπάνω θέματα αποτελούν τις βασικές εκκρεμότητες, που προέκυψαν κατά την προηγούμενη σύνοδο του συμβουλίου των υπουργών της ΕΕ στο πλαίσιο των συζητήσεων για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο, οι υπουργοί διεξήγαγαν συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση. Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τις διοργανικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και παρότι σημειώθηκε πρόοδος σε αρκετούς τομείς, εξακολουθούν να εκκρεμούν ορισμένα βασικά ζητήματα.

Έτσι, τα κύρια σημεία συζήτησης κατά το Συμβούλιο του Ιουνίου θα περιλαμβάνουν:

  • την κοινωνική αιρεσιμότητα
  • τη στοχοθέτηση των ενισχύσεων
  • την πράσινη αρχιτεκτονική

Παράγοντες βιολογικού ελέγχου

Οι υπουργοί της ΕΕ επιδιώκουν την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει μελέτη για τους παράγοντες βιολογικού ελέγχου. Το θέμα αυτό αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης προσανατολισμού κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας φέτος τον Μάρτιο.

Οι υπουργοί συμφώνησαν ότι οι παράγοντες βιολογικού ελέγχου αποτελούν βιώσιμη εναλλακτική λύση αντί των χημικών φυτοφαρμάκων και ότι μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη ορισμένων στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Μέλισσες

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό στόχου για την προστασία των μελισσών, με βάση την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων σχετικά με τον κίνδυνο που ενέχει για τις μέλισσες η χρήση των φυτοφαρμάκων.

Μετά την παρουσίαση, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την ανάγκη καθορισμού συγκεκριμένου στόχου για την προστασία των μελισσών.

Κατάσταση της αγοράς

Η Επιτροπή θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση της γεωργικής αγοράς. Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων.

Αλιεία Αλιευτικές δυνατότητες για το 2022

Οι υπουργοί της ΕΕ θα παρακολουθήσουν παρουσίαση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής και τη διαβούλευση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2022.

Κάθε χρόνο, το Συμβούλιο καθορίζει τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα και τις αλιευτικές ποσοστώσεις για τα ιχθυαποθέματα της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό ορίζεται η ποσότητα ιχθύων (ανά απόθεμα) που μπορεί να αλιεύεται στα ύδατα της ΕΕ ετησίως.

Έλεγχος της αλιείας

Οι υπουργοί της ΕΕ θα επιδιώξουν να καθοριστεί η θέση του Συμβουλίου σχετικά με κανονισμό για την τροποποίηση των υφιστάμενων κανόνων για τον έλεγχο της αλιείας. Η αναθεώρηση του συστήματος ελέγχου της αλιείας σκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση των κανόνων για την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με την κοινή αλιευτική πολιτική.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τα ακόλουθα:

  • εφαρμογή της οδηγίας για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό
  • προγραμματισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας
  • μικροβιακή αντοχή και λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη
  • 49η διάσκεψη των διευθυντών των οργανισμών πληρωμών της ΕΕ
  • στατιστικά στοιχεία για γεωργικές εισροές και εκροές

Επιπλέον, η πορτογαλική Προεδρία θα συζητήσει σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής στην αγορά της ΕΕ, ενώ η ολλανδική και η αυστριακή αντιπροσωπία θα ενημερώσουν σχετικά με την εκτροφή γουνοφόρων ζώων στην ΕΕ.

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr