2016-2020. Μια επέτειος. Τέσσερα κεράκια στη τούρτα. Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα του 2016 ανακοινώνεται και επίσημα η δημιουργία μιας πρωτοποριακής για τα ελληνικά δεδομένα επενδυτικής πλατφόρμας  υπό την επωνυμία  EquiFund, αποτέλεσμα μιας πρωτοβουλίας του Ελληνικού Κράτους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Το ΕΤαΕ – γνωστό στην αγορά ως EIF, ο επενδυτικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤεΠ)- αυτές τις ημέρες (Δεκέμβριος 2020) συζητά με τις ελληνικές αρχές και πιο συγκεκριμένα, με τη διοίκηση του ελληνικού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να αναληφθεί από κοινού μια νέα πρωτοβουλία ανάλογη εκείνης του 2016. Με λίγα λόγια, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες επιμένουν ότι το Equifund 2 είναι στα σκαριά. Βεβαίως, τίποτα δεν θυμίζει την Ελλάδα του 2016.

Τα βασικά δεδομένα της αγοράς έχουν αλλάξει, ο βαθμός αξιοπιστίας έναντι της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας έχει ενισχυθεί, ενώ έχει υπάρξει σημαντικό απόθεμα εμπειρίας και γνώσης από το εγχείρημα του πρώτου Equifund. Πάνω απ΄όλα το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας έχει μεγαλώσει και ωριμάσει, έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της εξωστρέφειας και έχει αποκτήσει διεθνή ορατότητα μετά και τις επιτυχημένες εξαγορές ελληνικών συμφερόντων startups από πολυεθνικές επιχειρήσεις με ηγετική θέση στους τομείς της δραστηριότητας τους. Στη σελίδα espa.gr ( https://www.espa.gr/el/Pages/EquiFund.aspx) βρήκα ένα ενδιαφέρον ενημερωτικό υλικό για το Equifund,το οποίο «δημιουργήθηκε με απώτερο σκοπό την επιτάχυνση της εξέλιξης του τομέα κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ελλάδα.

Ο σκοπός αυτός  επιτυγχάνεται με τη διοχέτευση κεφαλαίων από το EquiFund σε ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς φορείς, δηλαδή σε επιλεγμένες από το ΕΤαΕ ομάδες διαχείρισης (Fund partners), με την κατάλληλη τεχνογνωσία, οι οποίες στη συνέχεια προβαίνουν, με επαγγελματικό και ανεξάρτητο τρόπο, στην επιλογή των επιχειρηματικών σχημάτων και ιδεών που θα χρηματοδοτήσουν. Η διαχείριση της πρωτοβουλίας ανατέθηκε αποκλειστικά στο ΕΤαΕ και το αρχικό κεφάλαιο που ορίστηκε να διοχετευτεί σε αυτήν ανήλθε στα 260 εκατ. ευρώ, 200 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 60 εκατ. ευρώ από το ΕΤαΕ.

Η ανωτέρω αρχική δέσμευση των ΕΠΑνΕΚ/ΕΤαΕ αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα για την ανάπτυξη περαιτέρω προσπαθειών εκ μέρους των διαχειριστικών ομάδων των ταμείων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, προκειμένου να προσελκύσουν κεφάλαια και ιδιωτών επενδυτών. Ήδη δε, με την μόχλευση επιπρόσθετων κεφαλαίων, η πρωτοβουλία έχει αγγίξει τα 450 εκατ. ευρώ διαθέσιμων πόρων.

Η πρωτοβουλία του EquiFund στηρίζει την επιχειρηματικότητα, χωρίς όμως να αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρίσκο από αυτό που είναι εγγενές στον τομέα αυτού του είδους των επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνει το ρίσκο που συνεπάγεται η επένδυση σε μια επιχείρηση που μόλις συστάθηκε ή σε μια επιχειρηματική ιδέα που δεν έχει δοκιμαστεί πλήρως στην αγορά ή σε ένα προϊόν που στηρίζεται στην καινοτομία και την έρευνα. Αλλά μόνο όταν η ιδέα, η ομάδα και το όλο εγχείρημα προδιαγράφονται βιώσιμα και προσοδοφόρα».

Με το Equifund1 δημιουργήθηκαν 9 funds που ανήκουν σε 3 διακριτές ενότητες.

Στη σελίδα espa.gr μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να βρει πληροφορίες για την ταυτότητα των funds και τις επενδύσεις τους.

1η Ενότητα Innovation window

εστιάζει στη μεταφορά τεχνολογίας, ενισχύοντας σχέδια βασισμένα στην έρευνα και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά Business to Business.  To fund έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις (στοιχεία Ιούνιος 2020) συνολικού ύψους 17.2 εκατ.  ευρώ σε 14 εταιρείες: TileDB, Balena, Fieldscale, Intelligencia, Phenometry, Accusonus, Navenio, Space Talos, 2Bull MediTherapy, Athroa Innovations, PCN Materials, Kinems, Vivante Health, PD Neurotechnology. Από τις 14 εταιρείες, οι 7 έχουν ιδρυθεί από Έλληνες του εξωτερικού και ενώ η βάση τους είναι στο εξωτερικό (5 στην Αμερική και 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο), έχουν ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα. Οι υπόλοιπες 7 είναι αμιγώς ελληνικές.

Οι εταιρίες που ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής από το portfolio του είναι η Balena, που εστιάζει στη διαχείριση στόλων IoT και έχει εξασφαλίσει περίπου 31 εκατ. δολάρια (συμπεριλαμβανομένου της επένδυσης από τη Big Pi), αλλά και η TileDB, που έχει αναπτύξει μία καινοτόμα μέθοδο για τη διαχείριση δομημένων δεδομένων που προκύπτουν σε ένα εύρος εφαρμογών, όπως γονιδιωματική, οικονομικές χρονοσειρές, cloud δεδομένα και άλλα.

  • Metavallon . Το Metavallon (www.metavallon.vc ) είναι ένα fund επιχειρηματικής επιτάχυνσης (accelerator) που εστιάζει σε pre-seed και seed επενδύσεις σε εταιρείες στην Ελλάδα και στοχεύει σε start-ups τεχνολογίας και πνευματικής ιδιοκτησίας (IP), κυρίως στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνιών (Information and Communication Technologies) και προϊόντα μηχανικής.

Οι επενδύσεις (στοιχεία Ιούνιος 2020) φθάνουν τα 9 εκατ. ευρώ σε συνολικά 20 εταιρείες εκ των οποίων 7 θεωρεί ότι αφορούν το στάδιο pre-seed και οι υπόλοιπες το στάδιο seed. Έχει δώσει έμφαση σε B2B επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς μόνο 2 από τις συνολικές επενδύσεις αφορούν B2C μοντέλα. Έχει προσπαθήσει να ακολουθήσει τους Έλληνες του εξωτερικού και σημαντικός αριθμός από τις εταιρείες έχουν έδρα στο εξωτερικό, διατηρώντας όμως πάντα σημαντικό τμήμα της δραστηριότητας τους στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 20 που έχουν λάβει επένδυση, 5 σχήματα περιλαμβάνουν γυναίκες founders με συμμετοχή στο C-level executive team της startup (στατιστικό που γίνεται προσπάθεια να βελτιωθεί περαιτέρω).

Ξεχωρίζει η Think Silicon που πρόσφατα εξαγοράστηκε από την Applied Materials έναντι σημαντικότατου τιμήματος. Ακολουθεί η Ferryhopper που έχει καταφέρει να γίνει leader στην Ελλάδα στα ηλεκτρονικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια και που παρόλο που είδε σημαντικές επιπτώσεις στα οικονομικά της από την πρόσφατη πανδημία, κλείνει δυναμικά ένα νέο γύρο χρηματοδότησης. Τον ίδιο δρόμο ακολουθούν οι Speen, Purposeful & Useberry.

στοχεύει σε pre-seed και seed επενδύσεις στον ευρύτερο τομέα της τεχνολογίας, σκοπεύοντας να αξιοποιήσει το αφανές δυναμικό που υπάρχει στα Ελληνικά Πανεπιστήμια στην έρευνα και ανάπτυξη και το πεδίο της τεχνολογίας.  Οι επενδύσεις του (στοιχεία Ιούνιος 2020) έφθασαν τα 10 εκατ. ευρώ σε 23 εταιρείες, που τις διακρίνει σε Deep Tech/Research (7 εταιρείες), Artificial Intelligence, Internet of Things και Data (5 εταιρείες), Software as a Service (SaaS0 και ICT (6 εταιρείες) και Market Innovation (5 εταιρείες).

Η στόχευση στις διεθνείς αγορές υπήρξε κριτήριο για τις επενδύσεις και, ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξής, η κάθε εταιρεία έχει επιτύχει ήδη ή προετοιμάζεται για την έξοδό της σε ξένες αγορές. Οι εταιρείες του portfolio έχουν παρουσία σε 38 χώρες, ενώ 9 από τις 23 εταιρείες έχουν εγκαταστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό (σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Γαλλία, Κύπρο). Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις τους στην Ελλάδα, 2 στις 3 έχουν έδρα στην Αττική, ενώ οι υπόλοιπες εδρεύουν σε άλλες πόλεις (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Βόλο, Χανιά, Ηράκλειο). Οι εταιρίες έχουν αυξήσει τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν σε περισσότερα από 250 άτομα μετά την επένδυση, ενώ αυτές που χρηματοδοτήθηκαν ως το τέλος του 2018 κατά μέσο όρο έχουν τριπλασιάσει τα έσοδά τους μέσα σε ένα χρόνο.

  • Velocity Partners. Το Velocity Partners (velocitypartners.vc) είναι ένα fund επενδύσεων seed και pre-seed κεφαλαίου επιχειρηματικής επιτάχυνσης που εστιάζει σε εταιρείες τεχνολογίας σε τομείς όπου η ελληνική οικονομία μπορεί να διακριθεί και έχουν απόδοση στην παγκόσμια αγορά.  Οι επενδύσεις (Ιούνιος 2020) αφορούσαν 16 εταιρείες, τα 3/4 των οποίων έχουν γραφεία σε Ελλάδα και εξωτερικό, και έφθασαν τα 7,2 εκατ. ευρώ.

Από το χαρτοφυλάκιο ξεχωρίζει το PushMe, το οποίο εξαγοράστηκε από τη γερμανική TIER Mobility στις αρχές του 2020, αλλά και τα MyJobNow (MJN)και Instacar. Το μεν MJN έχει εδραιωθεί στην αγορά των αγγελιών εργασίας για blue collar jobs, ενώ λίγο πριν την πανδημία λάνσαρε μια νέα υπηρεσία παροχής προσωπικού προσωρινής απασχόλησης, αρχικά στο χώρο του delivery, δίνοντας λύσεις σε πολλές εταιρείες εστίασης αλλά και λιανικής εν μέσω της πανδημίας. Το δε Instacar, παρέχει λύσεις ευέλικτης μίσθωσης αυτοκινήτων για ιδιώτες και επαγγελματίες, ακόμα και σε ημερήσια βάση.

2.Early stage window

  • Marathon Venture Capital. Το Marathon VC (marathon.vc) αποτελεί μια διαχειριστική ομάδα που συνδυάζει επενδυτικές, επιχειρηματικές, τεχνικές και διαχειριστικές δεξιότητες ώστε να βοηθήσει τους νέους ιδρυτές να στήσουν τεχνολογικές εταιρείες διεθνούς εμβέλειας.  Στο χαρτοφυλάκιο του Fund περιλαμβάνονται ενδεικτικά επιχειρήσεις όπως οι ακόλουθες: LENSES, NETDATA, Hack the Box Pen testing Labs, Causaly, learnWorlds, Centaur, AUGMENTA, inaccel, norbloc, CUBE.
  • VentureFriends 400W. Το VentureFriends 400W (www.venturefriends.vc) είναι μια ισχυρή και συνεκτική διαχειριστική ομάδα ικανή να προσδώσει ουσιαστική αξία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies – ICT) που βρίσκονται σε στάδιο σποράς και Α’ Επενδυτικού Γύρου (Series A). Στο χαρτοφυλάκιο του Fund περιλαμβάνονται ενδεικτικά επιχειρήσεις όπως οι ακόλουθες:ACCUSONUS INC, BELVO FINANCE S.L., Blueground Holdings LTD, Byrd, Citystasher, FLEXCAR IKE, Home-Made UK Properties Limited, Instashop, LYVLY CENTRAL LIMITED, MYJOBNOW LIMITED, NORBLOC AB, Novoville Limited, Plum Fintech Limited, RTSAFE HOLDING LTD, SPOTMECHANIC LIMITED, Welcome Travel Technology Holdings
  1. Growth window
  • Elikonos 2. Το Elikonos 2 (www.elikonos.com) προσβλέπει να παρέχει χρηματοδοτικές λύσεις σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν τις ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης στο πλαίσιο της ελληνικής οικονομίας.
  • EOS Capital Partners. Το EOS Capital Partners (www.eoscapitalpartners.com) προσβλέπει να αποτελέσει μια ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ελλάδα με μακροπρόθεσμη προοπτική που θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων ώστε να έχει αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία. Οι επενδύσεις γίνονται σε όλους τους τομείς με έμφαση σε τρόφιμα και ποτά, τουρισμό, τεχνολογίες για την οικονομία (fintech), λιανικό εμπόριο, ενέργεια, φαρμακευτικά είδη.
  • Synergia Hellenic Fund IV. Το Synergia Hellenic Fund IV(www.synergiahellenicfund4.com) στοχεύει σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης ενώ ταυτόχρονα συμπράττει ενεργά  στη διοίκηση των εταιρειών στις οποίες επενδύει. Τομείς στόχευσης , είναι όλοι οι τομείς με έμφαση σε τρόφιμα και ποτά, αγροδιατροφή, τουρισμό και υπηρεσίες φιλοξενίας, περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας.

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο