Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων ενόψει των πανελλαδικών εξετάσεων το in.gr παρουσιάζει προτεινόμενα θέματα για τα υπό εξέταση μαθήματα.

Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων ενόψει των πανελλαδικών εξετάσεων το in.gr παρουσιάζει προτεινόμενα θέματα για τα υπό εξέταση μαθήματα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε προτεινόμενο θέμα για το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας.

Θέματα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο

ΟΜΑΔΑ Α

Να απαντήσετε στις επόμενες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής:

Α1. Το οριακό προϊόν της εργασίας υπολογίζεται ως εξής:

α. η μεταβολή του συνολικού προϊόντος προς τη μεταβολή του συνολικού κόστους

β. η μεταβολή του συνολικού κόστους προς τη μεταβολή του συνολικού προϊόντος

γ. η μεταβολή της ποσότητας της εργασίας προς τη μεταβολή του συνολικού προϊόντος

δ. η μεταβολή του συνολικού προϊόντος προς τη μεταβολή της ποσότητας της εργασίας

(μονάδες 5)

Α2. Η ζήτηση ενός κατώτερου αγαθού μειώνεται, όταν:

α. αυξάνεται η τιμή του

β. μειώνεται το εισόδημα των καταναλωτών

γ. αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών

δ. αυξάνεται η τιμή του υποκατάστατού του

 (μονάδες 5)

Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες:

Α3. Η ελαστικότητα προσφοράς ενός αγαθού είναι μεγαλύτερη στη μακροχρόνια περίοδο από ότι στη βραχυχρόνια περίοδο

Α4. Το οριακό κόστος δείχνει τον ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται το συνολικό κόστος, όταν μεταβάλλεται η παραγόμενη ποσότητα κατά μία μονάδα

Α5. Μια αύξηση στις τιμές των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός αγαθού θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της προσφοράς του

Α6. Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει πάντοτε την καμπύλη του μέσου προϊόντος από τα πάνω προς τα κάτω στη μέγιστη τιμή του

Α7. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά

(μονάδες 15)

ΟΜΑΔΑ Β

Να αναπτύξετε την επιβολή της ¨ανώτατης τιμής¨ από την Κυβέρνηση, κατασκευάζοντας και το κατάλληλο διάγραμμα.

(μονάδες 25)           

ΟΜΑΔΑ Γ

Μια επιχείρηση που παράγει τα αγαθά Χ και Ψ  διαθέτει 8 εργαζόμενους και ΚΠΔ σε μορφή ευθείας. Όταν και οι 8 εργαζόμενοι παράγουν μόνο Χ τότε η ποσότητα παραγωγής του Χ φτάνει τις 40 μονάδες. Όταν παράγουν μόνο Ψ τότε η ποσότητα παραγωγής του Ψ φτάνει τις 80 μονάδες.

Α. Να υπολογίσετε την αλγεβρική μορφή της ΚΠΔ.

(μονάδες 6)

Β. Να χαρακτηρίσετε το συνδυασμό (Χ=10, Ψ=30)

(μονάδες 6)

Γ. Στην περίπτωση που ο παραπάνω συνδυασμός είναι εφικτός να υπολογίσετε πόσοι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται και στην περίπτωση που είναι αδύνατος να υπολογίσετε πόσοι εργαζόμενοι λείπουν από την επιχείρηση ώστε να γίνει άριστος.

(μονάδες 8)

Δ. Αν η παραγωγική δυνατότητα των 8 εργαζομένων για το Χ διπλασιαστεί να βρείτε εκ νέου την αλγεβρική μορφή της ΚΠΔ.

(μονάδες 5)

ΟΜΑΔΑ Δ

Δίνεται ο επόμενος πίνακας για μια ομάδα καταναλωτών:

ΣΗΜΕΙΑPQ
Α1080
Β15 

Επιπλέον γνωρίζουμε ότι η ζήτηση είναι ευθεία και στο σημείο Β εμφανίζει μέγιστη Δαπάνη.

Α. Να υπολογίσετε την ακριβή αλγεβρική μορφή της ζήτησης

(μονάδες 4)

Β. Ποια είναι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή όταν η τιμή μειώνεται από 15 σε 10;

(μονάδες 4)

Γ. Να βρεθεί το ελαστικό σημείο της ζήτησης στο οποίο η Δαπάνη των καταναλωτών ισούται με 800

(μονάδες 4)

Δ. Αν η ζήτηση αυξηθεί κατά 25% ποια θα είναι η νέα συνάρτηση ζήτησης;

(μονάδες 4)

Ε. Αν η παραπάνω αύξηση προκλήθηκε από αύξηση στο εισόδημα κατά 10% να βρείτε την εισοδηματική ελαστικότητα της ζήτησης και να χαρακτηρίσετε το αγαθό

(μονάδες 4)

ΣΤ. Αν στην αγορά υπάρχει και άλλη μία ομάδα καταναλωτών με ζήτηση που περιγράφεται από τη σχέση Q=200-4P, Να βρείτε τη σχέση που περιγράφει τη συνολική ζήτηση των δύο ομάδων καταναλωτών (χρησιμοποιείστε την αρχική ζήτηση της πρώτης ομάδας, δηλαδή πριν τη μεταβολή του εισοδήματος)

(μονάδες 5)

Λύσεις

Με τη συνεργασία του φροντιστηρίου Ορόσημο Πειραιά

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr