Η ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) έκρινε παράνομο τον όρο που είχε θέσει η Περιφέρεια Αττικής σε διακήρυξη για τη συντήρηση του οδικού δικτύου.

Στον διαγωνισμό «Βελτίωση και περιοδική συντήρηση υποδομών στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής», ο οποίος ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια στα τέλη Οκτωβρίου, περιλαμβανόταν όρος που σύμφωνα με τις αντιπολιτευτικές παρατάξεις ήταν πρωτοφανής και «φωτογράφιζε» συγκεκριμένους αναδόχους.

Είναι ενδεικτικό πως ο «προβληματικός» όρος που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και τον οποίο η ΑΕΠΠ έκρινε ως παράνομο είναι ο όρος που είχε τεθεί επί ποινή αποκλεισμού και προέβλεπε ότι το συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος έπρεπε να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 40 χλμ. σε ευθεία γραμμή από την Αθήνα (από την Πλατεία Συντάγματος).

Σύμφωνα δε, με το σκεπτικό της ΑΕΠΠ, το οποίο αναλύθηκε σε συνολικά 62 σελίδες, «η συγκεκριμενοποίηση της χιλιομετρικής απόστασης δεν προέκυψε από καμία τεχνική αναγκαιότητα του υπό προκήρυξη έργου, προδήλως δε παρίσταται μη αναλογικός και κείμενος σαφώς εκτός των ορίων της διακριτικής ευχέρειας της αναθέτουσας Αρχής να ορίζει κριτήρια επιλογής υπαγορευόμενα από την αρχή της ίσης μεταχείρισης».

Υπενθυμίζεται πως τον «φωτογραφικό» αυτόν όρο του εν λόγω διαγωνισμού, που έχει συνολικό προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ, είχε αναδείξει πρώτη η Παράταξη Αττική και ο επικεφαλής της Γιάννης Σγουρός, ζητώντας την απόσυρση της διακήρυξης και την παραίτηση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη επί των Οικονομικών. Μάλιστα, και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εργων είχε κάνει σχετικές καταγγελίες για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

«Η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής είναι έκθετη πολιτικά και ηθικά. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την επιμονή σε όρους που νοθεύουν τον ανταγωνισμό και καταστρατηγούν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Δύο τινά συμβαίνουν. Ή εξυπηρετούνται συγκεκριμένα συμφέροντα ή πρόκειται περί αδιαμφισβήτητης ανικανότητας. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση η διοίκηση της Περιφέρειας πρέπει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Το είπα και το ξαναλέω: Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να παίζει παιχνίδια με το δημόσιο χρήμα» δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Γιάννης Σγουρός.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Πρέπει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ασχολείται με την Περιφέρεια Αττικής. Πριν από μερικούς μήνες η ΑΕΠΠ ακύρωσε διαγωνισμό για άλλο δημόσιο έργο οδοποιίας της Περιφέρειας, στη διακήρυξη του οποίου ζητούνταν χωρίς ειδική αιτιολόγηση αυξημένη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τις εταιρείες που θα μπορούσαν να αναλάβουν.

Σύμφωνα δε με την απόφαση, αυτό «περιορίζει υπερβολικά τον κύκλο των εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες, μόνες αυτές, κατά περιορισμό του ανταγωνισμού στο οικείο πεδίο, δύνανται να αναλάβουν το έργο».

Από την πλευρά της η Περιφέρεια Αττικής από την πρώτη στιγμή υποστήριξε πως ο όρος στον διαγωνισμό ήταν εύλογος και ότι ο συγκεκριμένος όρος, ότι το συγκρότημα παραγωγής του ασφαλτοσκυροδέματος δεν θα πρέπει να είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 χλμ. από την Πλατεία Συντάγματος, σε ευθεία γραμμή και όχι σε διαδρομή δρόμου, διαφυλάττει την ποιότητα του έργου, καθώς το ασφαλτικό σκυρόδεμα δεν μπορεί να έρχεται από πολύ μακριά.

Οπως επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρήστος Καραμάνος, ο χρόνος που απαιτείται, προκειμένου να φτάνει το ασφαλτικό υλικό, στις συνθήκες που πρέπει, είναι ο μεγαλύτερος επιτρεπτός. «Η Αρχή έχει μια γενική κατεύθυνση, νομίζουμε, όμως, ότι δεν είναι η σωστή. Εμείς ετοιμάζουμε προσφυγή στο δικαστήριο, όπως έχουμε το δικαίωμα, και όπως έχουμε ξανακάνει, έχοντας αποφάσεις που δικαιώνουν τη δική μας θέση».

Πάντως, ο αντιπεριφερειάρχης σημειώνει πως η Αρχή δεν συμμερίζεται τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας εταιρείας για περιορισμό του ανταγωνισμού στον διαγωνισμό, «άλλωστε, στον εν λόγω διαγωνισμό συμμετείχαν έξι εταιρείες, όσες δηλαδή συμμετέχουν σε διαγωνισμούς αυτής της κατηγορίας έργου».

Γράψτε το σχόλιο σας