Στην ανάκληση Ibiza και Arona προχωρά η εταιρεία Tεχνοκαρ-Autohellas A.T.E.E., σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας λόγω ενδεχόμενου προβλήματος στις ζώνες ασφαλείας του πίσω καθίσματος.

Η ενέργεια αφορά 1.892 Ibiza και Arona (KJ) Model Year 2018, στα οποία υπάρχει ενδεχόμενο η διπλή πόρπη της πίσω αριστερής ζώνης να ανοίξει ακούσια σε περίπτωση που είναι κατειλημμένα το κεντρικό και αριστερό κάθισμα είναι ταυτόχρονα κατειληµµένα.

Σε περίπτωση που αυτό συμβεί, ο επιβάτης που βρίσκεται στην πίσω αριστερή πλευρά δεν προστατεύεται πλέον από το σύστηµα συγκράτησης κατ΄επέκταση σε ενδεχόμενο ατυχήματος ή απότοµου φρεναρίσµατος, εποµένως υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού.

Μέχρι στιγµής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα ωστόσο όπως έχει επισημάνει Seat σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, μέχρι την επισκευή δεν συνιστάται η ταυτόχρονη χρήση των «επίμαχων» καθισμάτων προς αποφυγή ενός τέτοιου ενδεχομένου.

Οι ιδιοκτήτες των προς ανάκληση αυτοκινήτων, θα ενηµερωθούν είτε µέσω σχετικών ανακοινώσεων στον Τύπο είτε εγγράφως µέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο των εξουσιοδοτηµένων συνεργατών Seat, για να γίνει ο έλεγχος και οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Οι καταναλωτές που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις µπορούν να επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικά στην γραµµή εξυπηρέτησης Seat 800 11 80000, είτε ηλεκτρονικά µέσω της εφαρµογής επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.seat.gr/corporate/contact-us.html.