Η κοινοπραξία Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά για το 66% του ΔΕΣΦΑ.

Έτσι περνά στον «επόμενο γύρο» καθώς της ζητήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ να υποβάλει περαιτέρω βελτιωμένη οικονομική πρόταση, η οποία θα αξιολογηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, καθώς και από τα αρμόδια όργανα των ΕΛΠΕ.

Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη σημερινή (Δευτέρα) συνεδρίασή του και σε συνεργασία με την Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των βελτιωμένων οικονομικών προσφορών που υπέβαλαν για το 66% (31% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 35% συμμετοχή των ΕΛΠΕ) του ΔΕΣΦΑ τα εξής δύο επενδυτικά σχήματα:

• Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A.

• Κοινοπραξία εταιρειών Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD).

Σύμφωνα με τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, ζητήθηκε από την Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., η οποία υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά, να υποβάλει περαιτέρω βελτιωμένη οικονομική πρόταση, η οποία θα αξιολογηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και από τα αρμόδια όργανα της ΕΛΠΕ, προστίθεται στην ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr η κοινοπραξία των Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A. προσέφερε 535 εκατ. ευρώ και η κοινοπραξία των Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. και EBRD προσέφερε 457 εκατ. ευρώ.

Γράψτε το σχόλιο σας