«Το προτεινόμενο από την κυβέρνηση ασφαλιστικό σύστημα δεν δίνει μόνιμη, αλλά πρόσκαιρη λύση, μετατοπίζοντας απλά την βιωσιμότητα του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών μόλις κατά 2-3 έτη», ειπώθηκε κατά την παρουσίαση της ολοκληρωμένης αναλογικής μελέτης για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού ταμείου των Νομικών που εκπονήθηκε με πρωτοβουλία του δικηγορικού σώματος.

Οι δικηγόροι επιθυμούν να συμβάλουν ουσιαστικά, με θέσεις, συγκεκριμένα στοιχεία και ολοκληρωμένη τεκμηριωμένη πρόταση στη συζήτηση για το Ασφαλιστικό, τόνισε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Β.Αλεξανδρής παρουσιάζοντας την αναλογιστική μελέτη. Για αυτό, όπως είπε, την καταθέτουν έγκαιρα στον δημόσιο διάλογο.

Όπως τόνισε ο κ. Αλεξανδρής, η μελέτη αυτή μπορεί να αποτελέσει τη βάση ενός σοβαρού, ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση για το ασφαλιστικό, αφού το υπουργείο Εργασίας αρνείται να ικανοποιήσει το αίτημα των δικηγόρων, αλλά και όλων των επιστημονικών φορέων να τους χορηγήσει συγκεκριμένα ποσοτικοποιημένα στοιχεία, καθώς και την σχετική αναλογιστική μελέτη που οφείλει να συνοδεύει τις προτάσεις του.

«Η εμμονή της κυβέρνησης σ΄ ένα σχέδιο ασφαλιστικού, με δημευτικό-φορολογικό χαρακτήρα, είναι ξεκάθαρη και δεν μας αφορά» σημείωσε.

Η οικονομική κατάσταση του Ταμείου

Σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών(ΕΤΑΑ/ΤΑΝ), που παρέθεσε εισαγωγικά ο κ. Αλεξανδρής, το κράτος οφείλει στο Τομέα Ασφάλισης Νομικών από την τριμερή χρηματοδότηση 379 εκατ. ευρώ, ενώ εξαιτίας του PSI (κούρεμα ιδιωτικού χρέους), το Ταμείο υπέστη απώλειες 537 εκατ. ευρώ.

Aνέφερε ακόμη, ότι λόγω της οικονομικής κρίσης τα έσοδα του ταμείου παρουσιάζουν σημαντική πτώση, ενώ η εισπραξιμότητα εμφανίζει επίσης μεγάλη κάμψη και από 95% το 2010 έφτασε στο 59% το 2015.

Τέλος, τα αποθεματικά του Τομέα Ασφάλισης Νομικών ανέρχονται σήμερα στα 342 εκατ. ευρώ.

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης

Αναλύοντας τα βασικά συμπεράσματα της αναλογιστικής μελέτης και συγκρίνοντας τα με το ασφαλιστικό προσχέδιο της κυβέρνησης, ο αναλογιστής, επίκουρος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλ.Ζιμπίδης τόνισε πως «η πρόταση του υπουργείου Εργασίας δημιουργεί αναλογιστική ανισορροπία» στο Ταμείο Ασφάλισης Νομικών.

«Το προτεινόμενο από την κυβέρνηση ασφαλιστικό σύστημα δεν δίνει μόνιμη αλλά πρόσκαιρη λύση, μετατοπίζοντας απλά την βιωσιμότητα του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών μόλις κατά 2-3 έτη», είπε χαρακτηριστικά.

«Η πρόταση του υπουργείου, μεταφέρει και πολλαπλασιάζει στο άμεσο μέλλον το πρόβλημα», υπογράμμισε ο κ. Ζιμπίδης, καθώς όπως υποστήριξε «δεν έχει αναλογιστική βάση, ούτε ανταποδοτικότητα μεταξύ εισφορών και παροχών».

Σύμφωνα με το προτεινόμενο, από την αναλογιστική μελέτη, σενάριο, το πιο θετικό για τον κλάδο ασφάλισης Νομικών αποτέλεσμα, επιτυγχάνεται με ακόμη καλύτερο τρόπο, με την εξίσωση εισφορών-παροχών μεταξύ «παλαιών» (προ της 1-1-1993) και «νέων» ασφαλισμένων.

Το σενάριο αυτό, στο οποίο θα προβλέπεται και μια μεταβατική περίοδος προσαρμογής, σε συνδυασμό με την ανάληψη της ευθύνης εκ μέρους του κράτους για καταβολή της Εθνικής Σύνταξης (όπως θα γίνει για το σύνολο των Ταμείων στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης) θα εξασφάλιζε βιωσιμότητα για τα επόμενα 20 και πλέον έτη.

Όπως σημείωσε ο κ. Ζιμπίδης, βασικά στοιχεία της πρότασης αυτής είναι η εξασφάλιση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, η ισότητα των μελών και η ανταποδοτικότητα εισφορών – παροχών.

Η ανακοίνωση του ΔΣΑ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, προχώρησε σε εκπόνηση εκτενέστατης και λεπτομερούς αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας για το Ταμείο Νομικών, προσεγγίζοντας το σχετικό ασφαλιστικό πρόβλημα με αυστηρώς επιστημονικά και τεχνικά κριτήρια με βάση τα διαθέσιμα δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία.

Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης αναλογιστικής προσέγγισης ήταν η πλήρης διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και της νέας δομής που προτάθηκε από το Υπουργείο. Τα αποτελέσματα της μελέτης, ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα, τεκμηριώθηκαν με πλήθος χρηματο-οικονομικών προβολών αλλά και αναλογιστικών ισοζυγίων.

Πρόθεση του ΔΣΑ είναι να δημοσιοποιήσει τα συμπεράσματα της μελέτης, να ενημερώσει με υπευθυνότητα για τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου, αλλά και να παρουσιάσει τις δικές του συγκεκριμένες προτάσεις, που πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του Ταμείου.

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι τα εξής:

1. Σε κάθε σύγκριση, ανάμεσα στο υφιστάμενο και το νέο προτεινόμενο σύστημα, είναι απολύτως σαφές ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη βιωσιμότητα του Ταμείου.

Το προτεινόμενο σύστημα δεν αποτελεί μόνιμη βιώσιμη λύση, αλλά μια πρόσκαιρη λύση που βελτιώνει τις χρηματοροές του ΤΑΝ μόνο κατά 2 έως 3 έτη.

Το προτεινόμενο σύστημα δημιουργεί μια άνευ προηγουμένου «αναστάτωση» στη δομή των εισφορών του Ταμείου, καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα, και προκειμένου να εξυπηρετηθεί το όποιο ταμειακό έλλειμμα, για τα επόμενα 2-5 έτη, χωρίς να κατοχυρώνει μακροπρόθεσμη ουσιαστική λύση.

Επιπροσθέτως, το νέο σύστημα δημιουργεί αναλογιστικές ανισορροπίες σε βάθος χρόνου που μπορούν να αποδομήσουν τη συνεκτικότητα και την ομαλή σχέση εισφορών-παροχών που πρέπει να υφίσταται σε κάθε Ταμείο και περαιτέρω να απομειώσει το ποσοστό εισπραξιμότητας που βρίσκεται ήδη σε χαμηλά επίπεδα λόγω της οικονομικής κρίσης τα τελευταία έτη.

2. Το όποιο θετικό αποτέλεσμα πετυχαίνει η προτεινόμενη αλλαγή κλίμακας εισφορών/παροχών του νέου σχεδίου που προτείνεται από το Υπουργείο, επιτυγχάνεται με ακόμη καλύτερο τρόπο, με την εξίσωση εισφορών-παροχών μεταξύ «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων (προνοώντας για κάποια μεταβατική περίοδο προσαρμογής), το οποίο και προτείνει ο ΔΣΑ.

Μια τέτοια αλλαγή σε συνδυασμό με την ανάληψη της ευθύνης εκ μέρους του κράτους για καταβολή της Εθνικής Σύνταξης (όπως θα γίνει για το σύνολο των Ταμείων στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης) θα εξασφάλιζε βιωσιμότητα για τα επόμενα 20 και πλέον έτη.

Καλούμε τους υπεύθυνους σχεδιασμού, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μελετήσουν την πρότασή μας. Δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα που στηρίζεται στις βασικές αρχές ενός συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης που είναι η αλληλεγγύη των γενεών, η ισότητα των μελών και η ανταποδοτικότητα εισφορών – παροχών.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο