Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021
19 oC
NEWS:

ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ασφυκτικός ο κλοιός για τον αμπελοοινικό κλάδο
Agro-in

Ασφυκτικός ο κλοιός για τον αμπελοοινικό κλάδο

O Ιούνιος βαίνει στο τέλος του και δεν υπάρχει καμία ένδειξη για την εφαρμογή του μέτρου της απόσταξης κρίσης.

Ποιες αλλαγές φέρνει η αναθεώρηση της ΚΑΠ στον αμπελοοινικό τομέα
Agro-in

Ποιες αλλαγές φέρνει η αναθεώρηση της ΚΑΠ στον αμπελοοινικό τομέα

Τα βασικά σημεία της μεταρρύθμισης που επηρεάζουν τον αμπελοοινικό τομέα αφορούν στα Στρατηγικά Σχέδια που υποβάλλουν τα Κράτη Μέλη και στις μεταβολές που επέρχονται από τις τροποποιήσεις στην Ενιαία ΚΟΑ.

Κοινή Δήλωση Ελλάδας και 13 Κρατών Μελών για στήριξη του αμπελοοινικού τομέα
Agro-in

Κοινή Δήλωση Ελλάδας και 13 Κρατών Μελών για στήριξη του αμπελοοινικού τομέα

H Κοινή Δήλωση των 14 Κρατών-Μελών κατετέθη κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Συμβουλίου υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, σχετικά με την αναγκαιότητα διάθεσης πρόσθετων πόρων για τη στήριξη του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού τομέα.

Αμπελοοινικός τομέας : Χρονιά ακραίων αντιθέσεων το 2020
Agro-in

Αμπελοοινικός τομέας : Χρονιά ακραίων αντιθέσεων το 2020

Προβληματισμένοι οι παραγωγοί, προφανής η ανάγκη για νέα μέτρα στήριξης του κλάδου