Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021
16 oC
NEWS:

βοοειδή

Τριετής απαγόρευση βόσκησης σε Δρακόλιμνη και Ριζίνα
Agro-in

Τριετής απαγόρευση βόσκησης σε Δρακόλιμνη και Ριζίνα

Η τριετής απαγόρευση αποσκοπεί να αναστείλει την περιβαλλοντική υποβάθμιση των λιμνών, που οφείλεται στην περιοδική βόσκηση από ανεπιτήρητα κοπάδια βοοειδών.

Ανταποδοτικό τέλος για το πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων
Agro-in

Ανταποδοτικό τέλος για το πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων

Με ποιον τρόπο θα γίνεται η καταβολή του ανταποδοτικού τέλους/ηλεκτρονικό παράβολο.

Βοοειδή – Μέτρα προστασίας από την οζώδη δερματίτιδα
Agro-in

Βοοειδή – Μέτρα προστασίας από την οζώδη δερματίτιδα

Προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά με την οζώδη δερματίτιδα στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη προβλέπει ο Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής της ΕΕ.

Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Τα ποσά για βοοειδή και αιγοπρόβατα
Agro-in

Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Τα ποσά για βοοειδή και αιγοπρόβατα

Υπεγράφησαν οι αποφάσεις για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις σε βοοειδή και αιγοπρόβατα.

Μελιταίος Πυρετός: 7+1 χρήσιμες συμβουλές για τους κτηνοτρόφους
Agro-in

Μελιταίος Πυρετός: 7+1 χρήσιμες συμβουλές για τους κτηνοτρόφους

Στη χώρα μας αποτελεί μία από τις συχνότερα εμφανιζόμενες ζωοανθρωπονόσους τόσο στα ζώα όσο και στον άνθρωπο.