Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του

Την υποψηφιότητά του για την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.Α., Μιχάλης Καλαντζόπουλος, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αίθριο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. Ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος, αφού τόνισε τους ιστορικούς αγώνες που έχει δώσει ο Δ.Σ.Α. για τη Δημοκρατία, την Ελευθερία και το Κράτος Δικαίου, αναφέρθηκε στο έργο του κατά την διάρκεια της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Παράλληλα, έδωσε το στίγμα της υποψηφιότητάς του, καλώντας τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να συνηγορήσουν σε μία συμφωνία εμπιστοσύνης που περιλαμβάνει πέντε προτεραιότητες, με βασικό στόχο τις ανάγκες των ενεργών δικηγόρων που αποτελεί θεμέλιο της σχέσης του με το δικηγορικό σώμα.

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του Μιχάλη Καλαντζόπουλου:

«Έργο κατά τη διάρκεια της θητείας του»

Βρεφονηπιακός Σταθμός

Ως Πρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής του Δ.Σ.Α. ασχολήθηκε με τη μετατροπή ενός παλιού και εγκαταλελειμμένου κτιρίου κυριότητας Δ.Σ.Α. σε ένα υπερσύγχρονο βρεφονηπιακό σταθμό, τη ΘΕΜΙΔΑ, ο οποίος λειτούργησε το Σεπτέμβριο του 2019 εξυπηρετώντας πάνω από 50 οικογένειες δικηγόρων.

ΑΚΚΕΔ Προμηθέας

Ως Πρόεδρος του μεγαλύτερου Κέντρου Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών στην Ελλάδα επεσήμανε ότι ο φορέας πέτυχε να εξορθολογίσει, σε σημαντικό βαθμό, τις δαπάνες λειτουργίας του και να παρουσιάζει πλεόνασμα που ξεπερνά τις 70.000 ευρώ. Το Κέντρο πλέον, διαθέτει δίκτυο που ενημερώνει τους δικηγόρους και απαντά στα ερωτήματά τους για ζητήματα διαμεσολάβησης. Ταυτόχρονα, οι αίθουσες του Προμηθέα παραχωρούνται έναντι συμβολικού τιμήματος προς διευκόλυνση των δικηγόρων για την διεξαγωγή διαμεσολαβήσεων, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται με επιτυχία προγράμματα επιμόρφωσης σε τακτική βάση.

Διεξαγωγή σεμιναρίων – έκδοση εγχειριδίων

Ως επικεφαλής της παράταξης «Σύγχρονη Δικηγορία στην πράξη», ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος, διοργάνωσε σειρά σεμιναρίων. Ενδεικτικά: για το νέο Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για επίκαιρα και εξειδικευμένα νομικά αντικείμενα, για τις εξετάσεις των υποψηφίων δικηγόρων κ.α.. Επιπρόσθετα, εξέδωσε χρήσιμα εγχειρίδια για τους δικηγόρους όπως: πρακτικό οδηγό Διαμεσολάβησης, πρακτικό οδηγό Ποινικού Δικαίου, τον Κώδικα Δικηγόρων και τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος.

«Συμφωνία εμπιστοσύνης με 5 προτεραιότητες»

Ασφαλιστικό:

  • Άμεση θεσμοθέτηση της υποκατώτατης κλάσης για τους δικηγόρους με χαμηλά εισοδήματα, με όριο τις 10.000 ευρώ.
  • Άμεση εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών των εμμίσθων.
  • Ολική απαλλαγή της υποχρέωσης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης και σε περίοδο λοχείας με ταυτόχρονη κάλυψη των εισφορών τους για το χρονικό διάστημα αυτό μέσω του Ο.Α.Ε.Δ..

Φορολογικό:

  • Άμεση εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την απαλλαγή των δικηγόρων με κύκλο εργασιών έως 25.000 ευρώ από την υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α.
  • Πιλοτική μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. από το 24% στο 14% για όσες δικαστηριακές πράξεις απαιτείται η έκδοση γραμματίου προείσπραξης.
  • Διατήρηση του μειωμένου φορολογικού συντελεστή 4,5% για τους νέους δικηγόρους μέχρι και τη συμπλήρωση 5 ετών από την είσοδό τους στο λειτούργημα.

Λειτουργία Δ.Σ.Α. – Δράσεις για τα μέλη:

Βούληση και δέσμευση του Μιχάλη Καλαντζόπουλου είναι ο Δ.Σ.Α, ο μεγαλύτερος Επιστημονικός Σύλλογος της χώρας, να γίνει ισχυρός, διεκδικητικός  και συνάμα να διαθέτει επιστημονικό προσανατολισμό. Προς το σκοπό αυτό προτεραιότητες του Γενικού Γραμματέα είναι: ο περαιτέρω ηλεκτρονικός μετασχηματισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δικηγόρους, η αξιοποίηση όλων των κτιρίων (ακαδημίας 60 και Μαυρομιχάλη), η επέκταση της βιβλιοθήκης, η δημιουργία λέσχης δικηγόρων, η ίδρυση 2ου βρεφονηπιακού σταθμού και η λειτουργία μόνιμων επιστημονικών επιτροπών από δικηγόρους εγνωσμένου κύρους. Επιπλέον, ο Μ. Καλαντζόπουλος τόνισε ότι ο Δ.Σ.Α. οφείλει με τις αποφάσεις του να διασφαλίζει την διαφάνεια και την αξιοκρατία παντού προκειμένου να αναβαθμιστεί το κύρος του δικηγορικού λειτουργήματος. Νοσηρά φαινόμενα, όπως αυτά που έλαβαν χώρα στη Νομική Βοήθεια, επεσήμανε ότι δεν θα επαναληφθούν.

Ηλεκτρονική δικαιοσύνη

Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.Α., αφού καυτηρίασε το γεγονός ότι η Κεντρική Διοίκηση ευθύνεται για την έλλειψη προσωπικού και την ύπαρξη τεράστιων οργανικών κενών στα Δικαστήρια της Αθήνας, εισηγήθηκε να επεκταθεί η ηλεκτρονική κατάθεση αγωγών, αιτήσεων κ.α. σε όλες τις διαδικασίες, να συνεχισθεί και να επεκταθεί η ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών και η αποστολή των αποφάσεων και των προτάσεων στα email των δικηγόρων.

Συνεργάτες δικηγόροι – ασκούμενοι δικηγόροι

Ο Μ. Καλαντζόπουλος τόνισε ότι το ζήτημα των όρων απασχόλησης και των αμοιβών των συνεργατών δικηγόρων και των ασκουμένων επιβάλλεται άμεσα να ρυθμιστεί. Για το λόγο αυτό υπογράμμισε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία για την άμεση τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων έτσι ώστε να καθοριστούν οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. Η συγκεκριμένη εξουσιοδοτική διάταξη οφείλει να δίνει την εξουσία στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, κατόπιν δικής της απόφασης, να ρυθμίζει την αμοιβή τους (δικηγόρων συνεργατών και ασκουμένων). Εξάλλου, το 2012 κατόπιν παρέμβασης του Μιχάλη Καλαντζόπουλου, ως Προέδρου της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, στην τότε εκτελεστική εξουσία, θεσμοθετήθηκε η ελάχιστη αμοιβή των ασκουμένων δικηγόρων.

Κλείνοντας, ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.Α. κάλεσε τους δικηγόρους που αγαπούν και ζουν την δικηγορική καθημερινότητα, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δώσουν όλοι μαζί τον αγώνα για τη δικηγορία του μέλλοντος που θα εκπληρώνει τις ανάγκες των ενεργών δικηγόρων.

Παρουσίες με έντονο δικηγορικό-εκλογικό ενδιαφέρον

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους τρεις διακεκριμένοι δικηγόροι, επικεφαλής συνδυασμών στις δικηγορικές εκλογές του 2017.  Η Χριστίνα Κουντούρη, επικεφαλής της παράταξης Σύγχρονη Δικηγορία στην Πράξη. Ο Βασίλης Βραχιώτης, επικεφαλής της παράταξης ΕΠΕΙΓΕΙ και ο Θεόδωρος Μαντάς, επικεφαλής της παράταξης ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ.

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr