Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΚΑΟ) του ΥΓΕΙΑ, στα 25 χρόνια λειτουργίας του αποτελεί το πλέον σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο κέντρο στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη.

Αποτελεί το μοναδικό ολοκληρωμένο κέντρο στη χώρα μας που διαθέτει εκτός των τεσσάρων (4) τελευταίας γενιάς Γραμμικών Επιταχυντών και της υπερσύγχρονης μονάδα Βραχυθεραπείας υψηλού ρυθμού δόσης, το μοναδικό στην Ελλάδα μηχάνημα ακτινοχειρουργικής γ-Knife.

Το ιατρικό δυναμικό του Κέντρου, έχοντας στη διάθεσή του μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι σε θέση να εξατομικεύει τη θεραπεία για κάθε ασθενή, επιλέγοντας το κατάλληλο μηχάνημα και εφαρμόζοντας την τεχνική ακτινοθεραπείας που θα αντιμετωπίσει καλύτερα τη νόσο.

Στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας αποτελεί καθημερινή πρακτική, η εφαρμογή εξελιγμένων τεχνικών όπως η ακτινοθεραπεία καθηγουμένη από εικόνες (IGRT), η διαμορφούμενης έντασης ακτινοθεραπεία (IMRT) και η ογκομετρικά διαμορφούμενη τοξοειδή ακτινοθεραπεία (VMAT).

Για τη φροντίδα των ασθενών που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία συνεργάζονται στενά έμπειροι Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγοι, Ακτινοφυσικοί, Τεχνολόγοι και Νοσηλευτές του Κέντρου. Παράλληλα, οι ασθενείς μας έχουν πρόσβαση σε όλες τις σύγχρονες διαγνωστικές και απεικονιστικές μεθόδους, στις άρτια οργανωμένες Ογκολογικές και Χειρουργικές Κλινικές, αλλά και σε ειδικούς κλινικούς διατροφολόγους, ειδικούς ψυχολόγους και φυσικοθεραπευτές με στόχο την βέλτιστη και εξατομικευμένη αντιμετώπισή τους.

Επιπλέον, το Κέντρο διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα για την ακτινοθεραπεία παίδων που εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό παιδιατρικών ασθενών, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές και στοχεύοντας τόσο στην ίαση όσο και στη διατήρηση της ποιότητας ζωής των παιδιών.

Καινοτόμες Τεχνικές του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΥΓΕΙΑ

Στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ, εφαρμόζονται οι πλέον εξελιγμένες τεχνικές ακτινοθεραπείας, τις οποίες πρώτο εφάρμοσε στην Ελλάδα, με σκοπό την ακριβή χορήγηση της δόσης στον όγκο – στόχο, περιορίζοντας στο ελάχιστο δυνατό τη δόση στους γύρω υγιείς ιστούς.

Ακτινοθεραπεία καθοδηγούμενη από εικόνες (IGRT)

Η τεχνική αυτή εξασφαλίζει την ακρίβεια χορήγησης της δόσης ακτινοβολίας με χρήση εικόνων αξονικής τομογραφίας με τη βοήθεια αξονικού τομογράφου ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο μηχάνημα ακτινοθεραπείας. Οι τρισδιάστατες εικόνες αξονικής τομογραφίας χρησιμοποιούνται για την ακριβή στόχευση του όγκου – στόχου.

 Ακτινοθεραπεία Διαμορφούμενης Έντασης & Ογκομετρικά διαμορφούμενη τοξοειδή ακτινοθεραπεία (IMRT & VMAT)

Οι πλέον εξελιγμένες μορφές ακτινοθεραπείας που εναποθέτουν τη δόση ακριβώς στον όγκο-στόχο και ταυτόχρονα ελαχιστοποιούν τη δόση που λαμβάνουν οι υγιείς ιστοί. Οι τεχνικές αυτές δίνουν τη δυνατότητα της αύξησης της δόσης στον όγκο στόχο αυξάνοντας αντίστοιχα την πιθανότητα ίασης.

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής και τα οφέλη για τον ασθενή περιλαμβάνουν:

  • Υψηλό ποσοστό τοπικού ελέγχου της νόσου
  • Πολύ μικρή τοξικότητα στους γύρω υγιείς ιστούς
  • Δυνατότητα διατήρησης καθημερινής δραστηριότητας του ασθενή
  • Δυνατότητα στοχευμένης επανακτινοβόλησης της ίδιας περιοχής
  • Διατήρηση ή βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς

Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σώματος (SBRT)

Η Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σώματος είναι μια εξειδικευμένη τεχνική χορήγησης πολύ υψηλής δόσης ακτινοβολίας σε μικρότερο συνολικό χρονικό διάστημα (1 έως 5 συνεδρίες), η οποία χορηγείται με απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια μέσα στο ανθρώπινο σώμα.

Η συγκεκριμένη τεχνική έχει ένδειξη σε μεγάλη κατηγορία ασθενών και ειδικότερα σε ασθενείς με αρχικό καρκίνο του πνεύμονα, με καρκίνο του προστάτη, καρκίνο του παγκρέατος καθώς και σε ασθενείς με μεταστάσεις στο επινεφρίδιο, στο ήπαρ, στα οστά και στον πνεύμονα (ολιγομεταστατική νόσος).

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής και τα οφέλη για τον ασθενή περιλαμβάνουν:

  • Μη επεμβατική τεχνική
  • Χωρίς απαραίτητη νοσηλεία
  • Μικρός συνολικός χρόνος θεραπείας

Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική εγκεφάλου με γ-knife

Το Τμήμα Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου γ-knife είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και διαθέτει το πλέον εξελιγμένο μηχάνημα γ-knife Perfexion. Ξεκίνησε να λειτουργεί στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2004 και είναι μέλος της παγκόσμιας κοινότητας Leksell γ-knife. Επιλέχθηκε ως Κέντρο Αναφοράς της εταιρείας Elekta. Η ακτινοχειρουργική με γ-knife ή «χειρουργική χωρίς νυστέρι», αποτελεί μια εναλλακτική μορφή θεραπείας έναντι της ανοιχτής χειρουργικής κρανιοτομίας. Είναι μη επεμβατική, ανώδυνη και εφαρμόζεται χωρίς γενική αναισθησία. Η τεχνική ακινητοποίησης της κεφαλής “extend frame”, επιτρέπει όχι μόνο τη χορήγηση ακτινοχειρουργικής θεραπείας χωρίς τη χρήση στεφάνης ακινητοποίησης, αλλά και την ακτινοθεραπεία νοσημάτων στην περιοχή του τραχήλου και της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

 Ακτινοθεραπεία με ελεγχόμενη αναπνοή (Gated Radiotherapy)

Από το 2015, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο ΥΓΕΙΑ, εφαρμόζεται ακτινοθεραπεία με έλεγχο της αναπνοής. Η ακτινοβόληση γίνεται σε συγκεκριμένη φάση της αναπνοής, προστατεύοντας τα ευαίσθητα όργανα, όπως η καρδιά και ο πνεύμονας, επιτυγχάνοντας την ακριβή στόχευση όγκων της περιοχής του θώρακα και της άνω κοιλίας που κινούνται λόγω της αναπνοής. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται κυρίως στην ακτινοβόληση του μαστού,  σε ακτινοβόληση βλαβών στον πνεύμονα και το μεσοθωράκιο, στο πάγκρεας και στο ήπαρ.

Ειδικότερα, για τον καρκίνο του μαστού εφαρμόζεται η τεχνική ακτινοβόλησης σε βαθιά εισπνοή (Deep Inspiration Breath Hold). Με την τεχνική αυτή επιτυγχάνεται η «ακινητοποίηση» του μαστού σε θέση όπου απομακρύνεται όσο το δυνατό περισσότερο από την καρδιά και τον πνεύμονα με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η ακτινοβόλησή τους ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η ακριβής ακτινοβόληση του μαστού. 

.

Ακτινοθεραπεία με παρακολούθηση της κίνησης του σώματος (Surface Guided Radiotherapy)

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο ΥΓΕΙΑ, εφαρμόζεται ακτινοθεραπεία με έλεγχο της κίνησης του σώματος (Surface Guided Radiotherapy). Η τεχνική αυτή διασφαλίζει ότι ο ασθενής τοποθετείται καθημερινά στην ίδια θέση, όπως προκύπτει από το πλάνο θεραπείας του. Επιπλέον, παρακολουθείται τόσο ο κύκλος της αναπνοής του ασθενούς όσο και η επιφάνεια του σώματός του σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας για ανίχνευση κίνησης διαφορετικής από την αναμενόμενη, με ακρίβεια μικρότερη του ενός χιλιοστού. Αν ανιχνευτεί κίνηση μη αποδεκτή η θεραπεία διακόπτεται αυτόματα και ξεκινά πάλι μόλις ο ασθενής επανέλθει στη σωστή θέση.

Βραχυθεραπεία υψηλού ρυθμού δόσης με Ir -192

Η βραχυθεραπεία είναι μια μέθοδος ακτινοθεραπείας κατά την οποία η ακτινοβόληση γίνεται εκ των έσω (μέσα στο σώμα). Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε παθήσεις όπως στον γυναικολογικό καρκίνο, στον καρκίνο του προστάτη κ.ά., μόνη της ή σε συνδυασμό με την εξωτερική ακτινοθεραπεία.

Ειδικότερα στη βραχυθεραπεία υψηλού ρυθμού δόσης (HDR) η ραδιενεργός πηγή Ir-192, εισάγεται στο εσωτερικό του σώματος του ασθενή μέσω ειδικών οδηγών-καθετήρων που τοποθετούνται στον όγκο-στόχο, επιτυγχάνοντας έτσι τη χορήγηση της πολύ υψηλής θεραπευτικής δόσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς σημαντική επιβάρυνση των γύρω υγιών ιστών.

Καθημερινή επιβεβαίωση της χορηγούμενης δόσης στον ασθενή

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, διαθέτουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τη δόση που χορηγείται καθημερινά στους ασθενείς. Αυτό γίνεται με τη χρήση εξειδικευμένου συστήματος μέτρησης της ακτινοβολίας που διαπερνά τον ασθενή κατά τη διάρκεια της κάθε θεραπείας. Η πληροφορία αυτή συνδυάζεται με τις εικόνες αξονικής τομογραφίας που λαμβάνονται καθημερινά στο μηχάνημα ακτινοθεραπείας και με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, είμαστε σε θέση καθημερινά να γνωρίζουμε πού ακριβώς χορηγήθηκε η δόση και αν τυχόν μικρές αλλαγές στην ανατομία του ασθενούς επηρεάζουν τη δόση στον όγκο-στόχο ή στους γύρω υγιείς ιστούς. Αν κριθεί απαραίτητο, επανασχεδιάζεται η θεραπεία.

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και διασφαλίζει την ακρίβεια χορήγησης της απαιτούμενης θεραπευτικής δόσης. 

RTSafe: εξατομικευμένη μέθοδος επιβεβαίωσης της ακτινοθεραπείας με ακριβές ομοίωμα του ασθενούς

Η μέθοδος RTSafe δίνει τη δυνατότητα της εξατομικευμένης επιβεβαίωσης της θεραπείας σε όλα της τα στάδια, σε ασθενείς με όγκους εγκεφάλου και κεφαλής-τραχήλου, διασφαλίζοντας τη μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματική εφαρμογή της στον ασθενή. Συγκεκριμένα με εξειδικευμένη τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης και χρησιμοποιώντας τις εικόνες αξονικής τομογραφίας του ίδιου του ασθενή, κατασκευάζεται ένα ακριβές και μοναδικό τρισδιάστατο ομοίωμα, από υλικό που αλληλοεπιδρά με παρόμοιο τρόπο με την ακτινοβολία, όπως και ο ανθρώπινος ιστός.  Η χρήση του παρέχει τη μοναδική δυνατότητα  επαλήθευσης όλης της διαδικασίας ακτινοβόλησης πριν την πραγματική θεραπεία εξασφαλίζοντας την ασφαλή εφαρμογή της. 

Βραβεύσεις

Λόγω της διεθνούς αναγνώρισης και της πολυετούς πείρας του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής, το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ επιλέχθηκε ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς της εταιρίας ELEKTA και είναι ένα από τα πέντε κέντρα στην Ευρώπη που συνεργάζονται με το Τμήμα Research & Development της εταιρίας για την ανάπτυξη και τον έλεγχο των νέων συστημάτων σχεδιασμού θεραπείας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο