Για τις προκλήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Βρετανία, τα δίδακτρα των φοιτητών αλλά και τις συναλλαγές γενικότερα, μετά τη συμφωνία για το Brexit, μίλησε στο in.gr η πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, κυρία Αννα Καλλιάνη.

Η κ. Καλλιάνη, που πρόσφατα επανεξελέγη πρόεδρος στο πολύ σημαντικό αυτό Επιμελητήριο, τονίζει ότι: «Τα επιχειρηματικά ρίσκα μίας επιχείρησης είναι πολυεπίπεδα που σχετίζονται με παράγοντες ενδεικτικά όπως οι προοπτικές μίας οικονομίας, η συναλλαγματική ισοτιμία, το μέγεθος του ευνοϊκού περιβάλλοντος στην επιχειρηματικότητα.

Ολη η συνέντευξη έχει ως εξής:

Η οριστική συμφωνία για το Brexit ποιες αλλαγές φέρνει για τους Ελληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Βρετανία;

H συμφωνία που επετεύχθη τις τελευταίες ημέρες του 2020 μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου θέτει τις βάσεις για την μελλοντική εταιρική τους σχέση, έχοντας λάβει υπόψη τη στενή σχέση που υφίστατο επί δεκαετίες, και επιτυγχάνοντας το κυριότερο εμπορική συμφωνία μηδενικών δασμών και φόρων επί των προϊόντων.

Είναι σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον μέρος της Ε.Ε. και έχει λήξει η μεταβατική περόδος.

Υπάρχουν πολυεπίπεδες διαφορές ως προς τον τρόπο των εμπορικών συναλλαγών ανάλογα τον κλάδο, τον τρόπο των μετακινήσεων, τις οποίες όλοι προσπαθούμε να αναλύσουμε, να αναγνωρίσουμε τα ζητήματα που προκύπτουν, να αξιολογήσουν οι επιχειρηματίες πώς ευέλικτα να τα χειριστούν, αλλά και να προτείνουμε προτάσεις και λύσεις προς τις κυβερνήσεις.

Ενδεικτικά κάποια σημαντικά σημεία είναι τα εξής:

  • η ύπαρξη εκτελωνισμών (χωρίς να υπάρχουν δασμοί)  και η απαίτηση συγκεκριμένων πιστοποιητικών για την μεταφορά εμπορευμάτων από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο
  • οι διαφοροποιήσεις στον τρόπο εμπορικών συναλαγών ανάλογα με τους κανόνες που διέπουν την καταγωγή των προϊόντων
  • οι αλλαγές που έχουν υπεισέλθει στο ηλεκτρονικό εμπόριο
  • διαφοροποιήσεις που υφίστανται σε κατηγορίες προϊόντων ως προς την έγκριση / πιστοποίησή τους, πχ τα φάρμακα. Ωστόσο, υπάρχει πρόθεση και από τις δύο πλευρές να υπάρχει όσο είναι δυνατόν μία «σύγκλιση» ώστε να διευκολυνθεί το εμπόριο
  • τους περιορισμούς που τίθενται στην ευελιξία μετακίνησης εργαζομένων προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αναφορικά με τις υπηρεσίες και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αναμένεται να διαμορφωθούν τα πιο συγκεκριμένα σημεία του πλαισίου συνεργασίας το επόμενο χρονικό διάστημα είτε σε επίπεδο συμφωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ε.Ε. είτε σε διμερές εθνικό επίπεδο.

Ευελπιστώ ότι πέρα από την συμφωνία Εμπορικής Συνεργασίας που έχει υπογραφεί, οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν πρακτικά σύντομα ώστε να διαμορφώσουν όλες τις παραμέτρους και λεπτομέρειες της μελλοντικής σχέσης σε διάφορα επίπεδα, επιλύοντας τα εμπόδια με στόχο την διευκόλυνση του εμπορίου και την ισχροποίηση των συναλλαγών μεταξύ τους.

Αν είχαμε οδηγηθεί σε άτακτο Brexit ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις στις εμπορικές συναλλαγές των δύο χωρών;

Ο επιχειρηματικός κόσμος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου επιθυμούσαν την επίτευξη μίας συμφωνίας και την αποφυγή ενός άτακτου Brexit, πιστεύοντας ότι η στενή εμπορική σχέση μεταξύ των πλευρών που προυπήρχε για δεκαετίες μέσα σε μία τελωνειακή ένωση, δεν  θα επαναθοριζόταν απλά με τους ίδιους όρους όπως με τρίτες χώρες. Ενδεικτικά, η δασμολογική πολιτική και πολιτική φόρων προς ένα σημαντικό ποσοστό προϊόντων – το οποίο θα εφαρμοζόταν και για τη χώρα μας και θα επιβάλλονταν σε σημαντικά εξαγώγιμα τρόφιμα- σαφώς θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις. Επιπρόσθετα, θέματα πιστοποιήσεων, προδιαγραφών προϊόντων, πρόσβασης στις επιμέρους αγορές, ο κλάδος των μεταφορών, θα υφίστατο μεγαλύτερους περιορισμούς και διαδικασίες που θα οδηγούσαν, έστω βραχυπρόθεσμα, σε ουσιώδεις επιβαρύνσεις για τις εταιρίες, διατάραξη του ύψους των συναλλαγών. Ανησυχία, με βάση τις προβλέπεις αναλυτών διεθνώς, υπήρχε και για την πιθανή περαιτέρω υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της βρετανικής λίρας σε σχέση με το ευρώ, εξέλιξη που θα είχε ως συνέπεια να γίνουν οι εξαγωγές μας προς Ηνωμενο Βασίλειο ακριβότερες, αλλά και θα συνεπαγόταν την μικρότερη αγοραστική δύναμη των Βρετανών – αναλογιζόμενοι και την δυσμενή επίπτωση στον τουρισμό.

Να επισημανθεί ότι η συμφωνία που επευτέχθη έχει προβλέψει αρκετά θέματα όσον αφορά τις μεταφορές, μετακινήσεις προσώπων, αλλά και προδιαγραφές / πιστοποιήσεις προϊόντων με σκοπό την διευκόλυνση του εμπορίου σε σχέση με ένα άτακτο Brexit. Βεβαίως, οι δύο πλευρές αλλά και η ελληνική κυβέρνηση, είχαν φροντίσει να επιλύσουν κάποια βασικά θέματα ώστε να μην υπάρξει πολύ μεγάλη διάρρηξη του εμπορίου με το τέλος της μεταβατικής περιόδου.

Εχει προκύψει μεγάλο πρόβλημα με τα δίδακτρα των Ελλήνων που θα θελήσουν να φοιτήσουν σε βρετανικά πανεπιστήμια. Ισχύει ότι μπορεί ακόμη και να πενταπλασιαστούν; Δεν θα χορηγούνται πλέον τα φοιτητικά δάνεια με τα οποία χιλιάδες Ελληνόπουλα σπούδασαν;

Πράγματι, υπάρχει μεγάλη ανησυχία των γονέων και μαθητών στην Ελλάδα, καθώς όσοι Έλληνες φοιτητές ξεκινήσουν τις σπουδές τους από το 2021 δεν θα ισχύει το καθεστώς ίσης μεταχείρισης των φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι παύουν να ισχύουν τα δίδακτρα που θα ισχύουν για τους Βρετανούς φοιτητές και θα καλούνται να πληρώσουν τα δίδακτρα που ισχύουν για τους φοιτητές τρίτων χωρών, που σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ υψηλότερα (διπλάσια σε γνωστά βρετανικά πανεπιστήμια).

Θα πρέπει να τονίσω ότι ο κλάδος της εκπαίδευσης, και κατ’ επέκταση της έρευνας, αποτελεί έναν από τους σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου, οι Έλληνες δε φοιτητές αποτελούν ουσιώδες μέρος. Είναι προς όφελος του Ηνωμένου Βασιλείου και πιο συγκεκριμένα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να διαμορφώσουν μία συνολική πολιτική διατήρησης της προσέλκυσης των φοιτητών από την Ε.Ε. και από τη χώρα μας, δίνοντας τα ανάλογα κίνητρα – τόσο οικονομικά όπως τα δίδακτρα, όσο και της οικονομικής βοήθειας στους φοιτητές που δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια.

Με τη Βρετανία εκτός ΕΕ τα επιχειρηματικά ρίσκα αυξάνονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις;

Τα επιχειρηματικά ρίσκα μίας επιχείρησης είναι πολυεπίπεδα που σχετίζονται με παράγοντες ενδεικτικά όπως οι προοπτικές μίας οικονομίας, η συναλλαγματική ισοτιμία, το μέγεθος του ευνοϊκού περιβάλλοντος στην επιχειρηματικότητα.

Βραχυπρόθεσμα, η αβεβαιότητα και τα ζητήματα που προκύπτουν εξαιτίας της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε., καθώς και της ευρύτερης πολιτικής που θα ακολουθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο – σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της πανδημίας- ενδέχεται να αξιολογούνται ως επιπλέον ρίσκο για ελληνικές επιχειρήσεις που σκοπεύουν να επεκταθούν στη συγκεκριμένη αγορά, συγκρίνοντάς την με  αγορές της Ε.Ε.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μία ώριμη και σημαντική αγορά για τη χώρα μας. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν σημαντικές ευκαιρίες ενίσχυσης της συνεργασίας σε επιχειρηματικό επίπεδο, και ότι η βρετανική κυβέρνηση θα ακολουθήσει μία οικονομική και εμπορική πολιτική που θα δώσει κίνητρα προσέλκυσης επιχειρηματιών διεθνώς. Οι όποιες διαταράξεις και αβεβαιότητες που προκύπτουν μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. σταδιακά πιστεύω ότι θα μετριαστούν και θα αναδειχθούν οι ευκαιρίες και για τους Έλληνες επιχειρηματίες.

Θα μπορούσε η Ελλάδα να προσελκύσει εταιρείες ή τράπεζες που θέλουν να φύγουν από τη Βρετανία για φορολογικούς κι άλλους λόγους;

Η μετεγκατάσταση εταιριών σε άλλη χώρα σχετίζεται με μία σειρά από παράγοντες, όπως η εγγύτητα σε μεγάλες αγορές και διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα, το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, σταθερό πολιτικό περιβάλλον, η ευελιξία στην αγορά εργασίας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να κατέχει ηγετικό ρόλο ως χρηματοοικονομικό κέντρο παγκοσμίως. Ωστόσο, εξαιτίας της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε., καθίσταται ανάγκη απόκτησης κεντρικών ή συμπληρωματικών εγκαταστάσεων σε χώρα / χώρες της Ε.Ε. Ενδεικτικά, διεθνείς επενδυτικές τράπεζες έχουν επιλέξει ως κέντρο της Ε.Ε. το Παρίσι, Φρανκφούρτη, Βρυξέλλες.

Η χώρα μας, έχοντας δημιουργήσει ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον και εξαιτίας και της πολιτικής σταθερότητας, προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον από πολυεθνικές εταιρίες για εγκατάσταση γραφείων και στην Ελλάδα – με σκοπό να εξυπηρετούν τη χώρα ή ένα μέρος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Αντιλαμβανόμενοι την ύπαρξη σειράς επενδυτικών σχεδίων, είναι πιθανόν να προσελκύσει γραφεία αντιπροσωπείας επενδυτικών κεφαλαίων για τη χώρα μας, σε συνδυασμό με τα πρόσφατα φορολογικά κίνητρα.

Επιπρόσθετα, η επικέντρωση της ελληνικής κυβέρνησης προς τις νεοφυεις επιχειρήσεις, την έρευνα & τεχνολογία, σε συνδυασμό και με τις δομικές αλλαγές που παρουσιάζονται στον χώρο εργασίας διεθνώς και την ψηφιοποίηση των οικονομιών, έχει την προοπτική να προσελκύσει  και διεθνές ενδιαφέρον.

Προοπτικές δε από το Ηνωμένο Βασίλειο υφίστανται – εφόσον είναι ευνοϊκό το ρυθμιστικό περιβάλλον- σε επενδύσεις στον κλάδο της εκπαίδευσης από Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στην προσέλκυση  συνταξιούχων εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές.

Τι θα συμβουλεύατε τις ηγεσίες των δύο χωρών να κάνουν ώστε να διευκολυνθούν οι συναλλαγές και οι μετακινήσεις προσώπων και αγαθών; Ποια εμπόδια θα πρέπει να ξεπεραστούν;

Η Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας που υπεγράφη τέλος του 2020 θέτει τις βάσεις της μελλοντικής «εταιρικής» σχέσης  μεταξύ Ε.Ε. και Ηνωμένου Βασιλείου.

Απαιτείται αρκετή συνεργασία όσο το δυνατόν συντομότερα, ώστε και από τις δύο πλευρές:

  • να ελαχιστοποιηθούν στο μέτρο του εφικτού τα κόστη και γραφειοκρατικές διαδικασίες που σχετίζονται με τους εκτελωνισμούς των προϊόντων, των διαφόρων απαιτούμενων πιστοποιητικών, καθώς και πρακτικά επίλυσης θεμάτων που διέπουν τους κανόνες καταγωγής των προϊόντων, ώστε να μην παρεμποδίζεται το εμπόριο
  • να προσδιορισθούν και να αναλυθούν όλες οι λεπτομέρειες της εμπορικής συμφωνίας και να υπάρξει η σχετική εκπαίδευση σε όλες τις επιχειρήσεις – πόσο μάλλον τις μικρές- και τους επαγγελματίες
  • σχετικά με την μετακίνηση ανθρώπων, να καθορισθούν στην πράξη οι προϋποθέσεις και διαδικασίες μετακίνησης εργαζομένων με τρόπο που να επιλύονται γρήγορα γραφειοκρατικά θέματα και με ευελιξία να διευκολύνεται η αποδοχή τους από το άλλο μέρος.

Είναι αναγκαίο επιπλέον να διαμορφωθεί επακριβώς και η συμφωνία συνεργασίας των δύο μερών στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως και να προχωρήσει και η συμφωνία (είτε σε κοινοτικό είτε σε διμερές επίπεδο) σε επιμέρους κλάδους των υπηρεσιών, ολοκληρώνοντας ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα ενδυναμώσει τις επιχειρηματικές σχέσεις όλων με αμοιβαία επωφελή τρόπο.

Ευελπιστώ ότι με καλή θέληση θα τεθούν ισχυρά θεμέλια χωρίς αβεβαιότητες και περιορισμούς για τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους επιστήμονες και ότι οι μηχανισμοί επίλυσης των διαφόρων θεμάτων που έχουν προβλεφθεί θα λειτουργήσουν εποικοδομητικά, χωρίς να παρασυρθούν σε γραφειοκρατικές κατευθύνσεις.

Ως Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε να φέρετε πιο κοντά τις δύο χώρες; Ποιες δράσεις προτίθεστε να αναλάβετε;

Κύριος στόχος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου αποτελεί η ενίσχυση των Ελληνοβρετανικών επιχειρηματικών σχέσεων και η ουσιαστική συνεισφορά μας στην διαμόρφωση της νέας «εταιρικής» σχέσης Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου. Ήδη είμαστε σε συνεχή συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση -και πιο συγκεκριμένα με το Υπουργείο Εξωτερικών – και την Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα για την οργάνωση μίας σειράς εκδηλώσεων και συνεδρίων – διαδικτυακών στη συγκεκριμένη περίοδο για την ενημέρωση, την παροχή διευκρινήσεων, την καταγραφή θεμάτων, το διάλογο με τις επιχειρήσεις των επιμέρους κλάδων σχετικά με τη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας. Παράλληλα, ως στρατηγικά μέλη των British Chambers of Commerce, συμμετέχουμε γενικότερα στο διάλογο με όλα διμερή επιμελητήρια του Ηνωμένου Βασιλείου και τα βρετανικά επιμελητήρια για το πώς θα μπορούν να ενισχυθούν οι επιχειρηματικές σχέσεις σε ένα αβέβαιο περιβάλλον και μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας.

Δρομολογούμε άμεσα τη δημιουργία στοχευμένων ομάδων με τα μέλη μας που θα καλύπτουν τους σημαντικούς πυλώνες της οικονομίας οι οποίες θα συνδράμουν στη διαμόρφωση προτάσεων για την στενότερη σχέση της Ελλάδας με το Ηνωμένο Βασίλειο,   θα προχωρήσουμε στη διοργάνωση συνεδρίων (διαδικτυακών αυτή την περίοδο) με μεγαλύτερη συμμετοχή Βρετανών, θα έρθουμε σε επαφή με επενδυτικά κεφάλαια για την παρουσίαση των ευακιριών της χώρας μας, αλλά και με κέντρα καινοτομίας στο Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας στις νεοφυείς επιχειρήσεις της χώρας μας.

Πιστεύω ότι υφίστανται σημαντικές προοπτικές ισχυροποίησης της μελλοντικής επιχειρηματικής συνεργασίας της Ελλάδας με το Ηνωμένο Βασίλειο σε μία σειρά από κλάδους/τομείς, όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η ναυτιλία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειεας, η καινοτομία, η εκπαίδευση και όχι μόνο.

Καθήκον μας είναι να ξεκλειδώσουμε αυτές τις ευκαιρίες και δεσμετυόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr