Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται το έργο Ultra-Fast Broadband (UFBB) για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών, που θα αφορά 812.155 τηλεφωνικές συνδέσεις (περίπου το 18% του συνόλου) και δυνητικά 2,5 εκατ. πολίτες.

Το συγκεκριμένο έργο, έχει σχεδιάσει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.

Προϋπολογισμός 700 εκατ. ευρώ

Με συνολικό προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ (870 με ΦΠΑ), το UFBB στοχεύει στην κάλυψη περιοχών της χώρας, οι οποίες σήμερα δεν καλύπτονται από τα επενδυτικά σχέδια των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και σχεδιάζεται συμπληρωματικά στις αντίστοιχες υποδομές που αναπτύσσουν ιδιώτες πάροχοι.

Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί με ανοικτή διαδικασία δύο σταδίων (ανταγωνιστικός διάλογος).

Με την πρώτη φάση του διαγωνισμού θα αναδειχθούν τα υποψήφια σχήματα που πληρούν τα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Θα ακολουθήσει η ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης.

Το UFBB θα υλοποιηθεί ειδικότερα σε 7 τμήματα (lots) με σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Στα 300 εκατ. ευρώ η εθνική συμμετοχή

Η εθνική συμμετοχή θα αγγίξει τα 300 εκατ. ευρώ, που θα προέλθουν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 (88% ΕΠΑΝΕΚ και 12% ΠΑΑ), ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 400 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος της περιόδου παραχώρησης, όλες οι υποδομές που θα αναπτυχθούν θα περιέλθουν στην πλήρη κυριότητα και διαχείριση του ελληνικού δημοσίου.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, από τα μεγαλύτερα τηλεπικοινωνιακά έργα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και με ενδιαφέρον αναμένεται πόσο γρήγορα θα προχωρήσει, προκειμένου να συμβάλλει στην κάλυψη της μεγάλης απόστασης που χωρίζει τη χώρα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές που είναι αναγκαίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Σύνδεση ταχύτητας 100 Mbps

Στις υπόλοιπες σχετικές δράσεις της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών, υλοποιείται ήδη η δράση SuperFast Broadband που αφορά στην επιδότηση πολιτών για την απόκτηση σύνδεσης ταχύτητας 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1Gbps (δράση που πρόσφατα εγκρίθηκε από τη Γενική Δ/νση Ανταγωνισμού της ΕΕ, με την Απόφαση SA.49935).

Επίσης, έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η δράση WiFi4GR, ενώ ετοιμάζονται και άλλες, μικρότερης κλίμακας δράσεις, όπως το Connected Enterprises και το Intrabuilding voucher.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΤΤ, εφόσον υλοποιηθούν όλα τα έργα μέχρι το 2023, το 76% του πληθυσμού θα έχει πρόσβαση σε σύνδεση ταχύτητας 100 Mbps – 1 Gbps.

Υπηρεσίες λιανικής

Οι ανάδοχοι – συμμετέχοντες στο ΣΔΙΤ – θα έχουν την υποχρέωση παροχής, αποκλειστικά, υπηρεσιών χονδρικής. Με άλλα λόγια, το δίκτυο θα κατασκευαστεί και μέσω αυτού όλοι οι πάροχοι θα προσφέρουν υπηρεσίες λιανικής.

Από πλευράς υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, επισημαίνεται ότι: «Με το έργο Ultra Fast Broadband το ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων γίνεται πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που θα συμβάλει αποφασιστικά στην προώθηση της ευρυζωνικότητας και θα επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Με το εν λόγω έργο, ολοκληρώνεται ένας δύσκολος κύκλος παρεμβάσεων στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, υλοποιώντας παρεμβάσεις για την ανάπτυξη ανοικτών υποδομών, με σύγχρονες προδιαγραφές που θα αποτελέσουν τις βάσεις για την ψηφιακή Ελλάδα».

Πηγή: in.gr