«Όταν ο κόσμος ζει σύμφωνα με τους ηθικούς νόμους και το Θεό, τα άλογα οργώνουν τα χωράφια. Όταν ξεφεύγει, το ιππικό παρατάσσεται στις πεδιάδες» είχε πει ο Λάο Τσε, τον 6ο αιώνα π.Χ.

Μια βόλτα στην Ιρλανδία μέσα από φωτογραφίες των πανέμορφων τετράποδων.