Τα κριτήρια της αυτοματοποιημένης διαδικασίας ένταξης στον εξωδικαστικό συμβιβασμό των οφειλών των επιχειρήσεων για εκείνους που έχουν χρέη από 20.000 έως και 50.000 ευρώ, θα απασχολήσει την σημερινή συνάντηση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Δ. Παπαδημητρίου με τους επικεφαλείς των θεσμών.

Στόχος είναι οι περιπτώσεις αυτές να ρυθμίζονται ταχύτερα, χωρίς να απαιτείται δηλαδή η σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας, όπως συμβαίνει με τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις οφειλές που είναι πάνω από το συγκεκριμένο ποσό.
Για αυτό θα υιοθετηθεί τυποποιημένη διαδικασία για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής και τον καθορισμό της δόσης που θα πρέπει να πληρώνει ο οφειλέτης.

Από τις συναντήσεις που είχαν προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, για να κριθεί ένας οφειλέτης βιώσιμος και να υπαχθεί στην αυτοματοποιημένη διαδικασία, θα πρέπει να έχει θετικά EBITDA την τελευταία χρήση πριν από την αίτηση υπαγωγής ή θετικά EBITDA τα δύο προηγούμενα έτη κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων πριν από την αίτηση. Εξαίρεση θα αποτελούν οι οφειλέτες των οποίων η αξία της ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει κατά 25 φορές την αξία του υπό αναδιάρθρωση χρέους.

Σε όσους υπάγονται σε ρύθμιση θα επιτρέπεται η διαγραφή του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα και ποσοστό 95% των απαιτήσεων του δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό 85% των απαιτήσεων του δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Ωστόσο δεν θα γίνεται καμία διαγραφή στο βασικό τμήμα της οφειλής.

Ένα βασικό θέμα θα είναι και η ρύθμιση των 120 δόσεων για όσους οφειλέτες της εφορίας και του ΕΦΚΑ δεν εντάσσονται στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού. Οι εκπρόσωποι των δανειστών ζητούν συγκεκριμένα περιουσιακά κριτήρια βάσει των οποίων θα αποφασίζεται η ένταξη ή μη στη ρύθμιση και θα καθορίζεται το ύψος της μηνιαίας δόσης. Αυτά αναμένεται να κλειδώσουν άμεσα ώστε να δρομολογηθεί η έκδοση και της σχετικής υπουργικής απόφασης.

in.gr

Γράψτε το σχόλιο σας