Επιστήμη

RSS

Έξυπνα φανάρια θα «ανοίγουν» τους δρόμους

Θα λένε στους οδηγούς τι πρέπει να κάνουν για να προλάβουν το επόμενο φανάρι πράσινο
Όμιλος Alter Ego