Γράφουν οι Κωνσταντίνος Ρόκκας* και Νικόλαος Ιωακειμίδης**

O καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος και η τρίτη σε σειρά αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως στις αναπτυγμένες χώρες. Παρά τη μεγάλη συχνότητα εμφάνισης και τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο του προστάτη, λίγοι παράγοντες που προδιαθέτουν στην εμφάνιση της νόσου έχουν αναγνωριστεί.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι η μεγάλη ηλικία, το κάπνισμα και η παχυσαρκία. Περαιτέρω έρευνα των παραγόντων κινδύνου και των μηχανισμών που οδηγούν σε καρκινογένεση είναι σημαντική για την εφαρμογή στρατηγικών που θα αποβλέπουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση του προστατικού καρκίνου όταν αυτός εμφανιστεί.

Η σεξουαλική δραστηριότητα δυνητικά επηρεάζει την καρκινογένεση στον προστάτη, παρόλο που η συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας της εκσπερμάτισης και του κινδύνου για προστατικό καρκίνο αμφισβητείται. Προηγούμενη έρευνα σε άτομα με στυτική δυσλειτουργία έδειξε ότι όσοι έπαιρναν θεραπεία με αναστολείς της 5-φωσφοδιεστεράσης είχαν μικρότερη πιθανότητα να παρουσιάσουν καρκίνο και αυτό οφειλόταν στην μεγαλύτερη συχνότητα ολοκληρωμένων επαφών που κατάφερναν να έχουν σε σχέση με όσους δεν έπαιρναν θεραπεία για τη στυτική δυσλειτουργία.

Ο κίνδυνος εμφάνισης στυτικής δυσλειτουργίας συνδέεται με πολλούς παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, το κάπνισμα, ο διαβήτης, η υπέρταση, η στεφανιαία νόσος και η κατάθλιψη. Κατά συνέπεια, ο καρκίνος του προστάτη και η στυτική δυσλειτουργία έχουν μερικούς κοινούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα, την ηλικία, το αυξημένο σωματικό βάρος και το κάπνισμα. Επιπλέον, η στυτική δυσλειτουργία συσχετίζεται με προχωρημένο καρκίνο προστάτη και η παρουσία στυτικής δυσλειτουργίας στους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε ριζική προστατεκτομή συσχετίζεται με δυσμενέστερη πρόγνωση όσον αφορά τον καρκίνο του προστάτη.

Πρόσφατη έρευνα που έγινε σε πληθυσμό ανδρών μέσης ηλικίας 53 ετών από τους οποίους ένας στους τρεις ήταν κάτω των 49, έδειξε ότι οι άνδρες που έχουν στυτική δυσλειτουργία διατρέχουν κατά 27% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη σε σχέση με όσους δεν παρουσιάζουν στυτική διαταραχή ακόμα και μετά από 5 έτη παρακολούθησης. Τα ευρήματα της μελέτης αναδεικνύουν τη σημασία που έχει ο έλεγχος για καρκίνο του προστάτη στον οποίο θα πρέπει να υποβάλλονται οι άνδρες που επισκέπτονται τον γιατρό με προβλήματα στη στυτική τους λειτουργία, ανεξάρτητα από την ηλικία τους και ανεξάρτητα από την παρουσία ή την απουσία άλλων κοινών παραγόντων κινδύνου, όπως είναι η παχυσαρκία και το κάπνισμα.

* Ο Κωνσταντίνος Ρόκκας, Χειρούργος Ουρολόγος-Ανδρολόγος, είναι υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επιστημονικός συνεργάτης της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, πρώην Ταμίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας και μέλος σημαντικού αριθμού επιστημονικών εταιρειών.

**Ο Νικόλαος Ιωακειμίδης είναι Καρδιολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής.

health.in.gr